Ytskikt tvättstuga – fördjupning

Keramiska plattor:

Att ha kaklade väggar i tvättstugan är idag väldigt vanligt och många tänker antagligen spontant att de ska ha just kakel och klinker när de börjar fundera på sin nya tvättstuga.  Fördelen med kakel/klinker är att det är lättstädat och att de kan kombineras i en mängd olika varianter. Generellt är också kakel och klinker hållbara material.
Kakel och klinker är keramiska material med skillnaden att kakel monteras på väggen och klinker typiskt monteras på golvet. Det finns ett antal olika typer av keramiska plattor att välja på där de vanligaste är enligt nedan:
Kakel är keramikplattor av relativt poröst material, så kallat lergods. Kakelplattor är alltid glaserade. Den porösa finkeramiken i kakel har en förhållandevis hög vattenabsorption och är därmed lämplig att ha på väggarna i en tvättstuga men inte på ett golv där man behöver ett material med låg vattenabsorption. Glaserade kakelplattor kan ha rundad kant eller en rakskuren kant. De rakskurna plattorna brukar benämnas som rakskurna, rektifierade eller med ett R. Vanliga rundade plattor är de där det inte står något annat eller OR som står för orektifierad, det vill säga rundad klassisk kant. Hur plattorna är skurna är viktigt för karaktären på väggen då det påverkar fogarna. Vill man ha en minimalistiskt inredd modern tvättstuga vill man sannolikt ha fogar som syns så lite som möjligt. Tänk då på att beställa laserskurna plattor med raka kanter vilket möjliggör väldigt smala fogar. Man väljer också med fördel färg på fogarna så att de går i samma ton som plattorna om man vill ha ett enhetligt intryck. Har man vita plattor och väljer vita fogar bör man dock betänka att dessa är svårare att hålla rena än fogar med en mer gråaktig nyans.
Klinker är grovkeramik, det vill säga tillverkad av stengods i jämförelse mot kakel som är gjort av lergods. Klinker har en låg vattenabsorption vilket innebär att det är ett tåligt material som tål att läggas som golv men även på vägg.
Granitkeramik är plattor av hårdare kvalitet och än lägre vattenabsorption än traditionella klinkerplattor. En annan typ av granitkeramik är porslinsplattor vilket är torrpressade plattor med mycket låg vattenabsorption vilket gör den mycket hållfast och nötningstålig. Granitkeramik används ofta på golv i offentlig miljö tack vara dess goda motståndsförmåga mot slitage och nötning. Porslinsplattor finns i såväl oglaserad som glaserad form.
Mosaik är små plattor av keramik, glas eller natursten. Mosaikplattor är ofta mellan cirka 15 och 100 mm stora. Mosaikplattor finns både i glaserad och oglaserad form och de kan användas både på golv och på väggar i en tvättstuga.
Metallplattor är plattor av keramik med en yta av någon metall. Vanliga ytbeläggningar är olika silvernyanser, stål, nickel, tenn och krom men utbudet är i det närmaste oändligt. Väljer man metallplattor bör det finnas en skyddande beläggning på ytan för att undvika att metallplattorna börjar rosta. En annan nackdel med metallplattorna är att de kan vara känsliga för olika rengöringsmedel.

Icke keramiska plattor

De icke keramiska plattorna skiljer sig från de keramiska plattorna genom att bestå, precis som namnet antyder, av ett icke keramiskt material. Urvalet av de icke keramiska plattorna är även det väldigt stort och de finns i en mängd olika storlekar och utseenden. Även vid valet av icke keramiska plattor på golvet är det viktigt att tänka på att välja plattor som inte är hala.
De vanligaste alternativen av icke keramiska plattor är enligt nedan.
Sjösten är en porös marmor som typiskt har tumlats med sand för önskad ytstruktur. Sjösten i större format tumlas dock normalt inte utan kantstöts och blästras istället för att få fram ett rustikt utseende. Sjösten används typiskt på väggarna i en tvättstuga.
Natursten är en naturlig stenprodukt utskuren från äkta stenblock. Naturstenen är väldigt slitstark och finns i flera olika varianter såsom exempelvis marmor, skiffer, kalksten och granit.
Marmor finns i en mängd olika färger och karaktäriseras framförallt av ett levande mönster med ”ådror” i ytan som ger ett effektfullt utseende. Ytan kan vara såväl blank som mattslipad eller ha en så kallad läderyta. Marmor är generellt ett hårt och hållbart material men det är poröst varför det är känsligt för vissa syror och missfärgas av vätskor med färgämnen. Marmorn måste också behandlas med en särskild olja för att den ska åldras på ett bra sätt. Väljer man marmor måste man alltså vara beredd på att ett visst underhåll kommer att krävas.
Kalksten är i de flesta fall en så kallad sedimentär bergart vilket innebär att den har bildats genom hoppressning eller cementering av lösa sediment. Detta gör kalkstenen till ett mjukare och porösare material än såväl granit och skiffer som marmorn. Den är därför, precis som marmorn, känslig för syror och kalkstenen kan repas. Även kalkstenen måste underhållas för att den ska bibehålla sitt vackra utseende. Vanliga karaktäristika för kalksten är synliga fossiler, schatteringar och naturliga ådringar.
Skiffer är ett tåligt, vackert och behagligt naturstensmaterial som lämpar sig väl att ha på såväl golv som väggar i en tvättstuga. Skiffer är en så kallad skiktad sten som är uppbyggd av lager på lager av sediment. Skifferstenen delas typiskt in i två olika kategorier, lerskiffer och glimmerskiffer. Den svenska och norska skifferstenen är av glimmertyp medan importerat skiffer oftast är lerskiffer. Skifferstenen är motståndskraftig mot syror och är lättskött.
Granit är det hårdaste och tåligaste materialet av naturstenarna. Graniten är mycket mer tålig för syror än marmorn och kalkstenen och graniten är svår att repa. Granit är också ett material som är enkelt att rengöra och den kräver mindre underhåll än de mer porösa stenarna.
Glasplattor är precis som de låter gjorda av glas. Ibland är glaset pigmenterat och genomfärgat och ibland är glaset transparent med en fastlimmad färgad baksida. Glasplattor bör endast användas på väggar. De ska inte läggas på golv då ett glasgolv kan bli väldigt halt och dessutom är det lätt att repa. Glasplattor finns även som mosaik, så kallad glasmosaik. Eftersom mosaik består av många små plattor innehåller de många fogar vilket minskar halkrisken rejält då man får fäste i fogarna. Glasmosaik kan därför användas på golvet i tvättstugan vilket alltså inte vanliga glasplattor är lämpade för.
Våtrumsmatta och våtrumstapet. Ett alternativ till att ha plattor på väggar och golv i en tvättstuga är att istället välja våtrumsmatta och/eller en våtrumstapet. En stor fördel med våtrumsmattan är att de är billigare och lättare att montera än kakel och klinkers. Man kan också välja att ha exempelvis en våtrumsmatta på golvet och sedan kakla väggarna men tänk i så fall på att man måste lägga mattan innan väggen kaklas.
En stor fördel med att använda en våtrumsmatta är att det då ofta inte behövs någon annan fuktspärr då våtrumsmattan i sig är helt vattentät. Detta sparar arbete eftersom ingen fuktspärr behöver läggas. Det finns också våtrumsmattor som i sig är godkända som fuktspärrar varför man bör välja en sådan. Gör man det kan man sen lägga plattor direkt på mattan utan att behöva lägga en ny fuktspärr. Tänk dock på att man aldrig får lägga en plastmatta på en gammal plastmatta eftersom man aldrig får ha dubbla tätskikt.
En våtrumstapet fungerar som en vanlig tapet med den skillnaden att den står emot väta. En våtrumstapet är egentligen en våtrumsmatta med skillnaden att en våtrumstapet är ca 1 mm tjock till skillnad från våtrumsmatta på golv som är ca 2 mm tjock. Våtrumstapet kallas ofta för våtrumsmatta för vägg. Våtrumstapeten är gjord av vinyl och fungerar som väggens tätskikt i ett våtrum. Våtrumstapet finns både som slät och med struktur och tapeten är plastad rakt igenom. Eftersom våtrumstapeten fungerar om väggens tätskikt går det sedan bra att måla direkt på tapeten med en våtrumsfärg om man sedan önskar ändra färg.
Ytterligare en fördel med våtrumsmattorna och våtrumstapeterna är att de finns i mönster som inte går att få tag på gällande kakel. Vill ha ett mer fantasirikt mönster på exempelvis väggarna är det en våtrumsmatta eller en våtrumstapet som gäller.
Slutligen är det viktigt att tänka på att det ofta inte är lämpligt att lägga en plastmatta i utrymmen där det finns risk för tillskjutande fukt såsom i en källare. Där behöver man lägga ett tätskikt som är avsett att använda då risk finns för tillskjutande fukt.

Trä

 Ytterligare ett alternativ i tvättstugan är att välja att ha trä på väggar och golv. Trä ger ofta en varm och inbonad känsla.
Det är dock inte särskilt vanligt att man väljer att ha trä på samtliga väggar från golv till tak. Istället är det vanligt med bröstpanel eller panel på en av väggarna vilket ger ett naturligt och genuint intryck. För att undvika för mycket bastukänsla kan panelen laseras eller målas i valfri färg. Förutom den klassiska furun finns idag en uppsjö olika träslag i varierad ton och lyster att välja bland såsom exempelvis körsbär, ek, valnöt och bambu. Träväggar behöver lackas för att skyddas mot den väta och fukt som finns i en tvättstuga.
Trä kan även användas på golvet i tvättstugan där det vanligaste materialet är teak vilket kan läggas med såväl skarvar som ett klassiskt skeppsgolv eller som rejäla plank. Teak är ett beprövat och tåligt träslag att ha på golvet i våtrum men med rätt ytbeläggning går det att välja även andra träslag. Lägger man trägolv i tvättstugan bör man dock tänka på att trä inte leder värme lika bra som exempelvis sten. Har man tänkt ha golvvärme blir det därför inte lika effektivt med ett trägolv som med klinker eller sten.