RENOVERA TVÄTTSTUGA

Trygga Renoveringars Tvättstugeguide

RENOVERA TVÄTTSTUGA

Trygga Renoveringars Tvättstugeguide

Trygga renoveringar – tvättstuga

Att tvätta kläder är för oss alla en del av vardagen. De flesta familjer ägnar ett par timmar i veckan åt att tvätta och stryka och för småbarnsfamiljen är tvättandet ofta en daglig process. En dåligt planerad tvättstuga kan därför skapa onödig stress i hemmet.
Genom att planera sin tvättstuga väl kan man dock skapa ett praktiskt och trivsamt rum och på så sätt underlätta vardagen. Man har därför all anledning att lägga ner lite extra krut på att få till en bra tvättstuga. Att planera en tvättstuga är egentligen inte heller särskilt svårt. Med en bra tvättmaskin, en torktumlare och en bra arbetsbänk samt bra utrymme att hänga tvätt kommer man långt.
Det är också viktigt att betänka att tvättstugan är ett rum där vatten är ett naturligt inslag varför det måste vara byggt på ett säkert sätt med säkra vatteninstallationer för att undvika vattenskador på byggnaden. En felaktigt byggd tvättstuga kan ge upphov till kostsamma vattenskador. Det är därför viktigt att man säkerställer att tvättstugan byggs enligt gällande lagar och branschregler.
Det finns alltså flera skäl att vara noggrann när det är dags att renovera. Tvättstugan ska vara såväl praktisk och trivsam som vattensäker. Trygga Renoveringar hjälper er som ska renovera och tänker ta in hantverkare för att utföra det faktiska arbetet.

Vi tar er genom hela renoveringen, från den initiala planeringen tills att er nya tvättstuga är på plats. Vi guidar er, steg för steg, genom planeringen innan arbetet påbörjas. Vi går även igenom vad relevanta lagar och branschregler säger just för tvättstugan och ni får nyttiga tips för att er blivande tvättstuga ska bli just den tvättstuga ni drömmer om.
Med rätt kunskaper och med en god planering innan renoveringsarbetet påbörjas har ni goda förutsättningar att få såväl det resultat ni önskar som en harmonisk resa under renoveringens gång.

Tvättstugeguiden

När ni har bestämt er för att renovera er tvättstuga står ni inför en mängd olika val innan det faktiska arbetet kan påbörjas. För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt är det inte bara viktigt att ni hittar en bra hantverkare för att utföra det faktiska arbetet, det är också viktigt att ni är en bra beställare. Är man inte en bra beställare är risken att slutresultatet inte blir så bra som man hade önskat oavsett hur bra hantverkarna är. Det är därför viktigt att man planerar sin renovering i god tid och också har kännedom om vad lagar och branschregler säger för just tvättstugan.
Trygga Renoveringar hjälper er att bli en bra beställare. Följer ni Trygga Renoveringars guide säkerställer ni att de viktiga frågorna belyses. Följer ni guiden får ni också kännedom om relevanta branschregler så att ni får en vattensäker tvättstuga. Följer ni guiden har ni goda möjligheter att få den tvättstuga ni drömmer om och samtidigt undvika problem och komplikationer under arbetets gång.
Med en god planering och med rätt kunskaper innan ni startar blir det enklare och tryggare att genomföra renoveringen.

Tvättstugeguiden, Steg 1 – Behovsanalysen

När ni ska planera er renovering är det viktigt att börja i rätt ände. Börja med de stora frågorna och gå successivt in på alla de detaljer som krävs. Detaljer går alltid att ändra under planeringens gång men det är svårt att komma vidare om inte de stora frågorna är avklarade. Därför ska man alltid börja med att göra en behovsanalys. Börjar man med att fundera igenom vilka behov man har, vad som är särskilt viktigt för just er i en tvättstuga, blir det mycket lättare att komma vidare i planeringen och samtidigt säkerställa att man faktiskt kommer få den tvättstuga man vill ha. Först därefter går man vidare och funderar på planlösningen, vilka produkter man vill ha samt hur tvättstugan ska se ut.
För att komma igång med behovsanalysen kan det vara bra att börja med att fundera igenom hur ni har uppfattat er nuvarande och/eller tidigare tvättstuga. Är det något ni har saknat eller är det kanske något ni har uppfattat som onödigt? Försök särskilt att tänka igenom om det är något ni har uppfattat som mindre bra – kanske har ni haft för lite plats för upphängning av tvätt som ska torkas eller kanske har ni haft för lite förvaring?
När ni har funderat igenom vad som var bra och dåligt med era tidigare tvättstugor bör ni fundera igenom vilka produkter ni behöver få plats med. Att ni behöver en tvättmaskin och en torktumlare och/eller ett torkskåp är ganska självklart men fundera noga igenom om ni kanske exempelvis skulle behöva två tvättmaskiner. För barnfamiljen som tvättar mycket kan det underlätta om man kan köra mer än en maskin åt gången. Får man inte plats med två maskiner, men vet med sig att man tvättar mycket, kan en extra stor tvättmaskin vara ett bra alternativ. Fundera också igenom hur ni ska torka tvätten. Har ni plats med en separat torktumlare? För att spara plats är ett bra alternativ en så kallad tvättpelare vilket innebär att torktumlaren placeras ovanpå tvättmaskingen. Finns det inte plats för en separat torktumlare kan en kombinerad tvättmaskin och torktumlare vara ett alternativ. Ni måste också fundera igenom om ni behöver ett torkskåp. Är det nödvändigt eller räcker det med att ha goda upphängningsmöjligheter för att torka den tvätt som inte kan torktumlas?
Fundera även igenom hur mycket arbetsytor och förvaring ni behöver. En god arbetsbänk underlättar hanteringen av den torra tvätten som ska vikas avsevärt. Man behöver även ha plats för den smutsiga tvätten. Fundera igenom om ni vill ha plats för flera tvättkorgar, för att på så sätt kunna sortera den smutsiga tvätten på ett smidigt sätt. I en tvättstuga behöver man även förvaring för bland annat tvättmedel och sköljmedel. Något annat de flesta önskar i en tvättstuga är en vattenho som används till att skölja tvätt vid behov. En vattenho i tvättstugan kan också vara bra att ha för rengöring av skor, stövlar och annat man antagligen vill slippa göra i köket eller i badrummet.
Slutligen måste man också tänka igenom om tvättstugan är det rum i vilket man vill stryka. I så fall behöver man plats för en strykbräda samt även ett eluttag på rätt ställe.
Försök att fundera igenom era önskemål så ordentligt som möjligt och försök även att prioritera redan nu. Tänk igenom vad som är absoluta måsten för er och vad som skulle vara önskvärt men som ni skulle kunna klara er utan. Det kan mycket väl vara så att ni inte kommer att kunna få allt ni vill ha på grund av utrymmesskäl eller på grund av budgetskäl varför det redan nu är bra att prioritera så att ni inte sedan stryker fel saker utan att riktigt tänka igenom varför. Tänk på att en renovering av en tvättstuga ofta är ett kostsamt projekt varför det är viktigt att ni verkligen får det ni vill ha när ni renoverar tvättstugan. Det är även många branschregler med strikta krav som påverkar en tvättstuga varför det inte är så lätt att ändra sig i efterhand.
För att säkerställa att ni får med de viktiga aspekterna i er behovsanalys tjänar denna checklista som en bra grund.

Tvättstugeguiden, Steg 2 – Budget

Förutom att göra en behovsanalys bör ni tidigt lägga en budget för er tvättstugerenovering. Utan en budget är det svårt att gå vidare med er planering. Fundera dels igenom hur mycket ni tycker är rimligt att lägga på er nya tvättstuga, dels hur mycket ni faktiskt har råd med. Försök att vara realistiska, tänk på att det i princip är omöjligt att komma under 70 000 kr för en fullständig renovering av en tvättstuga om ni tänker anlita hantverkare för att utföra arbetet. Detta även om ni väljer standardprodukter. Är er budget lägre än så får ni fundera över alternativ. Kanske räcker det med att endast byta ut diskhon och kanske tvättamskinen för att fräscha upp er tvättstuga?
När ni lägger er budget måste ni också ta höjd för att saker kan hända under arbetets gång varför priset kan bli högre än vad ni har räknat med. Därför måste ni fundera igenom vad er maxgräns är – alltså hur mycket ni maximalt kan tänka er, eller klarar av, att lägga på er tvättstuga. Om er maxgräns ligger väldigt nära er planerade budget måste ni säkerställa att ni har marginaler. Välj då inte material som gör att ni endast klarar er budget om inget oförutsett händer. Något ni absolut inte vill råka ut för är att något händer under renoveringen som ni ej har råd att betala. Konsekvensen kan då bli att ni, istället för er tänkta drömtvättstuga, står där med en halvfärdig och oanvändbar tvättstuga. Tänk på att en renovering av er tvättstuga ska underlätta och förbättra era liv. Ni vill inte hamna i ekonomiska bekymmer för att er renovering blev dyrare än vad ni hade tänkt er.
Det är också viktigt att tänka igenom hur ni har planerat att finansiera er renovering. Har ni pengar tillgängligt som ni planerar att använda eller har ni tänkt ta ett lån för att finansiera renoveringen? Har ni planerat att låna pengar bör ni tidigt säkerställa med banken att ni har ett tillgängligt låneutrymme. Se till att få ett lånelöfte och ta redan från början höjd för er maxgräns så att ni inte behöver gå tillbaka till banken i ett senare skede och be att få låna mer. Risken finns alltid att banken då senare säger nej.
För att kunna lägga en budget behöver ni ha en rimlig uppfattning om vad en renovering av en tvättstuga kan tänkas kosta. Kostnaden för en tvättstugerenovering kan enkelt delas upp i två delar, arbets- respektive materialkostnaden.
Hur hög arbetskostnaden blir beror framförallt på hur avancerat arbetet är, alltså enkelt uttryckt hur lång tid det kommer att ta. Om er renovering kräver mycket rör- och eldragning tar arbetet exempelvis längre tid och kommer därmed att kosta mer. Storleken på tvättstugan spelar i sammanhanget däremot mindre roll, den påverkar framförallt materialkostnaden. Det är rimligt att räkna med att arbetskostnaden, för en normal tvättstugerenovering, kommer att ligga någonstans mellan 50 000 och 70 000 kronor före nyttjande av ROT-avdrag. Kan ni nyttja ROT-avdraget minskar arbetskostnaden med 30 %. För att läsa med om vad som gäller för rotavdraget, klicka här.
Den andra delen av totalkostnaden, materialkostnaden, beror helt på vad ni väljer för material och produkter. En tvättmaskin kan kosta allt från några tusenlappar upp till 30 000 kr beroende på märke och funktionalitet. Likaså gällande det val av ytskikt som görs, kakel och klinker kostar mer än vad tex en linoleummatta gör.
För att ni ska ha något att utgå från ger vi er ett exempel på vad materialkostnaden förväntas bli i en tvättstuga innehållande en tvättmaskin, en tumlare, en arbetsbänk samt vattenho, blandare och belysning. På golvet har vi valt klinker och väggarna målas. Allt material väljs inom standardsortimentet. Materialkostnaden för en sådan typ av tvättstuga hamnar någonstans kring 25 000 kr. Utöver detta får ni räkna med cirka 10 000 kr för övrigt material som hantverkarna behöver såsom gipsskivor, spackel, färg, fogmassa, rör och kablar. I räkneexemplet har vi utgått ifrån att ingen avancerad rördragning eller flytt av avloppsbrunn görs. Slutligen är det också bra att lägga till en riskmarginal eftersom saker kan hända under arbetets gång. Lägg på en riskmarginal på 10 % på arbetskostnaden för att vara på den säkra sidan. Den totala kostnaden för denna tvättstuga, inklusive arbetskostnaden, skulle då bli cirka 85 000 till 105 000 kr före nyttjande av rotavdrag och före det en riskmarginal har lagts till.
För att se hur vi har räknat, se beräkning.

Tvättstugeguiden, Steg 3 – Branschreglerna

När ni ska renovera er tvättstuga är det ett antal saker som måste vara uppfyllda för att tvättstugan ska vara byggd på ett sätt som är godkänt enligt gällande lagar och branschregler.
Anlitar man en hantverkare för att utföra arbetet ansvarar han eller hon för att arbetet utförs på ett så kallat fackmässigt sätt vilket innebär att man bör kunna förvänta sig att lagar, normer och branschregler följes. Detta regleras av konsumenttjänstlagen. Oavsett konsumentskyddet har man dock ett stort egenintresse av att säkerställa att allt går rätt till varför det är bra att vara påläst om vad gällande lagar och branschregler säger.
Det mest uppenbara skälet är självfallet att det är ens hem man pratar om, ingen drabbas mer än man själv om en vattenskada skulle uppkomma. Man vill också vara säker på att ens hemförsäkring täcker en eventuell framtida skada. Försäkringsbolagens grundprincip är nämligen att skyddet i hemförsäkringen endast gäller så länge ni har uppfyllt det så kallade aktsamhetskravet och att en skada kan anses vara oförutsedd. Detta innebär att arbetet måste vara fackmässigt utfört vilket ofta likställs med att boverkets byggregler samt relevanta branschregler har följts.
För att säkerställa att gällande lagar och branschregler är uppfyllda bör ni ha en grundläggande uppfattning om vad dessa innebär just för en tvättstuga. Har ni själva kunskap om vilka krav som gäller i en tvättstuga är det lättare att säkerställa att hantverkaren faktiskt utför arbetet på rätt sätt. Ställer ni rätt kontrollfrågor och vet vilka intyg ni ska få efter slutfört arbete minskar risken för framtida problem påtagligt.

Boverkets byggregler och de fyra branschorganisationerna

Grundläggande vid en renovering av en tvättstuga är att Boverkets byggregler måste följas. Boverkets byggregler är tvingande vilket innebär att de ej får negligeras. Förutom Boverkets byggregler bör man dessutom följa gällande branschregler. Branschreglerna är branschens tolkning av Boverkets Byggregler.
Branschreglerna är i strikt mening endast rekommendationer men de är rekommendationer som har fått så stark ställning att de i många sammanhang likställs med just fackmässigt utförande. Följer man ej branschreglerna kan det därför vara så att försäkringsbolagen ej täcker en framtida skada. Branschreglerna bör man därför även i praktisk mening betrakta som tvingande.
De fyra branschreglerna som är relevanta vid en badrumsrenovering är
  • Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum BBV, (www.bkr.se)
  • GVK:s ”Säkra Våtrum” – AB Svensk Våtrums-kontroll, (www.gvk.se)
  • Säker Vatteninstallation, (www.sakervatten.se)
  • MVK – Måleribranschens våtrumskontroll, (www.vatrumsmalning.se)
Det finns två branschregler som styr vad som gäller för tätskikt i våtrum, BKR och GVK. Att två konkurrerande branschförbund finns kan vara lite förvirrande och de har dessutom delvis lite olika syn på hur ett bra våtrum ska utföras. I de flesta fall är det dock så att försäkringsbolagen jämställer de två branschreglerna och menar att huvudsaken är att man har följt en av dem och därmed utfört arbetet på ett fackmässigt sätt. Generellt är dock BKR den branschorganisation som gäller för keramiska ytskikt (kakel och klinker) medan GVK gäller om man ska plastmatta. Vill man vara på den säkra sidan frågar man sitt försäkringsbolag innan renoveringen börjar så att man följer de branschregler de anser vara fackmässigt i det specifika fallet
Viktigt att tänka på är dock att regler för vatten- och avloppsinstallationer inte ingår i vare sig BKR eller GVK. För VVS-installationer ska man följa VVS-företagens branschregler; Säker Vatteninstallation. Slutligen ska man följa MVK för måleriarbeten i våtrum.
Förutom de fyra branschreglerna ska man även följa relevanta avsnitt i BBR för ventilation i en tvättstuga. 

Tätskikt

Grundläggande för våtrum är att olika utrymmen kräver olika tätskikt. Utrymmen med dusch eller badkar kräver ett vattentätt skikt för golv och väggar. Tvättstugan har dock lägre krav. I tvättstugan räcker det med vattentätt skikt på golvet med uppvik och vattenavvisande väggar. Anledningen att kraven är olika beror på att vattenbelastningen är olika och därmed också risken för att just det utrymmet ska drabbas av en vattenskada.
Det är viktigt att komma ihåg att reglerna gällande tätskikt är tvingande regler som ska följas, det är alltså inte enbart rekommendationer. I Boverkets Byggregler framgår att tätskiktets uppgift är att skydda delar av golv- och väggkonstruktionen som inte tål fukt. Boverkets byggregler (BBR 19 2011:26) beskriver de olika täthetsklasserna enligt nedan:
”6:5331 Vattentäta skikt
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta.”

”6:5332 Vattenavvisande ytskikt
Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.”
Gällande tätskikt är ett bra råd att välja ett tätskikt som går att reparera så att inte hela tvättstugan behöver rivas om exempelvis en enstaka golvplatta skulle gå sönder. Delreparationer av branschgodkända plastmattor och tätskiktsfolier är möjliga förutsatt att produkten/produkterna är godkända för delreparation och har en tillhörande monteringsanvisning som beskriver hur tätskiktet ska delrepareras. Den som utför delreparationen måste ha tillräcklig kompetens och reparationen ska dokumenteras enligt någon av branschreglerna. Slutligen är det också viktigt att komma ihåg att dubbla våtrumstätskikt inte får finnas.
Det är också viktigt att tänka på att efter en tätskiktsinstallation ska GVK- eller BBV-företaget, eller en kontrollant, kontrollera det utförda arbetet. Om kakel eller klinker ska installeras som ytskikt ska kontrollen av tätskiktsarbetet utföras innan det keramiska ytskiktet monteras. Efter att ytskiktet är lagt är det nämligen ej möjligt att kontrollera om tätskiktet är korrekt eller ej.

Rörgenomföringar

Vad gäller rörgenomföringar är det i en tvättstuga inte lika strikt som i badrummet. I badrummets golv får exempelvis inga rörgenomföringar finnas förutom för golvbrunn och annat avlopp. Även genom väggets tätskikt är det strikta krav i badrummet.
I en tvättstuga får, enligt branschreglerna, genomföringar i golvet utföras med en genomföringshylsa. Eftersom väggarna i en tvättstuga inte behöver ha tätskikt finns här inga krav gällande rörgenomföringar.

Golvbrunnar

Enligt branschreglerna Säker vatteninstallation ska en tvättmaskin placeras i ett utrymme med golvbrunn. Enligt Boverkets Byggregler är det ett allmänt råd att så ska ske men branschreglerna har alltså gjort tolkningen att det är ett krav varför man bör ha en golvbrunn i tvättstugan för att vara säkra på att försäkringsbolaget anser att tvättstugan är fackmässigt byggd.
Golvbrunnar ska uppfylla kraven i standarden SS-EN 1253. Det är också viktigt att veta att vid renoveringar ska golvbrunnar bytas ut om de är tillverkade före 1990. Vid renoveringar ska dessutom golvbrunnar bytas ut om det inte är säkerställt att de fungerar felfritt vilket till exempel kan vara att de är defekta, saknar klämringar eller reservdelar. Anledningen att äldre golvbrunnar måste bytas ut är att 1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Exempelvis blev golvbrunnarna anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. De godkända tätskikten är även provade mot typgodkända golvbrunnar.
Slutligen är det viktigt att golvbrunnen är korrekt placerad. Golvbrunnen ska vara placerad minst 200mm från väggen, mätt från golvbrunnens fläns. Undantag gäller för golvbrunnar som har godkänts för väggnära placering. Gällande väggnära golvbrunn och väggbrunn har GVK tillsammans med Säker Vatten AB och Byggkeramikrådet enats om en testmetod för golvbrunnar avsedda för väggnära placering, det vill säga golvbrunnar placerade närmare väggen än 200 mm. Det är bara vissa kombinationer – det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskikt som kan godkännas. Godkända kombinationer redovisas på gvk.se.

Golvlutning

I våtrum där man har golvbrunn måste golvet luta, vilket kallas ”ha fall”. Golvet måste luta mot avloppet så att vattnet rinner ner mot golvbrunnen och inte istället leds ut i angränsande utrymmen. Lutningen måste vara utformad på sådant sätt att vatten inte hindras från att rinna ner i golvbrunnen. Så kallat bakfall, enkelt uttryck att golvet lutar bort från golvbrunnen, får inte förekomma.
I Boverkets byggregler kan man läsa:
”I utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.” (BBR, Kap 6:5335).”
En skillnad mellan tvättstugan och badrummet, gällande golvfall, är att i badrummet måste hela golvet ha fall medan det enligt branschreglerna räcker med lokalt fall kring golvbrunnen i en tvättstuga. Vad som är lokalt är inte specificerat men ett riktmärke kan vara åtminstone en kvadratmeter utanför golvbrunnen. Resten av golvet kan i tvättstugan vara plant, men bakfall får inte förekomma någonstans.
Något annat som är viktigt att betänka är att det måste vara fall även i underlaget för tätskiktet. Vatten och fukt tränger nämligen ner genom fogarna och då ska vattnet under klinkerplattorna rinna mot golvbrunnen.

Ventilation

Något som är viktigt i en tvättstuga är att ha en väl fungerande ventilation. Utan en väl fungerade ventilation samlas fukt i tvättstugan vilket kan leda till fuktskador. Ofta kan en fläkt vara nödvändig för att få ut fukten på ett effektivt sätt.
Tvättning, torktumling och upphängning av våta klädesplagg ger upphov till ånga och fukt på väggar och tak i tvättstugan vilket i sin tur kan leda till fuktskador i hus och hem. Bra ventilation är en förutsättning för att inte fuktskador ska uppstå. Den fuktiga luften måste ventileras ut varför er tvättstuga måste ha ventiler som aktivt suger ut vattenångan som produceras. Utan en ventil har vattenångan ingenstans att ta vägen utan fäster sig i rummets alla möjliga skavanker såsom illa tätade ytskikt eller i fogmassan i klinkergolvet. Detta kan leda till fuktskador bakom väggar och golv som kan vara svåra att upptäcka och mycket dyra att reparera.
En tvättstuga ska ha ett minsta frånluftsflöde på 10 l/s. Kravet ökar dock med 1 l/s per kvadratmeter om rummet är större än 5 kvadratmeter.
Om ni upplever att ni har en mycket fuktig tvättstuga kan det också bero på att för lite kall/torr luft ventileras in i rummet. För att ventilera in torrare luft i en tvättstuga bör det finnas en springa högst upp eller längst ner i dörren. Det är att föredra att springan är i underkanten av dörren då golvet är som känsligast för fukt. Den torrare luften som sugs in genom springan hjälper sedan att sänka den relativa luftfuktigheten i utrymmet då fukt alltid vill vara jämt fördelad i luft. Luften som sugs in genom springan i dörren skapar även en luftström genom rummet; som kallas för överluft. Om er dörr inte har en springa bör ni byta ut den. Håll även dörren till tvättstugan stängd när det finns mycket fukt i rummet.
För att läsa mer om ventilation och olika ventilationssystem, se Trygga Renoveringars ventilationssektion.

El i tvättstuga

Gällande el i en tvättstuga är kraven inte alls lika strikta som i ett badrum då en tvättstuga i en bostad räknas som ett torrt utrymme enligt Elsäkerhetsverket. Det är därför inte lika strikta krav på vare sig tvättmaskinens placering eller vägguttags placering som det är i ett badrum.
I ett torrt utrymme ska elmateriel som lägst ha en IP-beteckning på IP2X. Undantaget är om elmateriel i tvättstugan är placerad på ett sådant sätt att det kan utsättas för överstrilning av vatten, exempelvis i närheten en blandare eller av golvet. I dessa fall är kraven att elmateriel som lägst ska ha IP-beteckningen IP X4.
Elektrisk materiel klassificeras med en tvåsiffrig sifferkod som anger vilket skydd en kapsling erbjuder. Denna sifferkod kallas för IP-beteckning vilket står för International Protection vilket står för ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser. Beteckningen anger vilket skydd en kapsling ger mot dels åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, dels skydd för materiel inuti kapslingen mot inträngande fasta föremål eller vatten. Dammpartiklar räknas i detta sammanhang till fasta föremål.
Den första siffran i IP-beteckningen beskriver skyddet mot fasta föremål. Denna siffra anges med ett värde från noll till 6 där noll betyder att den är helt oskyddad medan sex innebär att kapslingen är dammtät. Den andra siffran anger hur väl kapslingen står emot vatten. Denna siffra anges med ett värde från 0 till 8 där noll betyder att den inte har något skydd mot vatten alls medan åtta betyder att den kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller bli farlig.
För den som vill läsa mer om el, se Trygga Renoveringars Elsektion.

Målning

Även vad gäller målning I våtrum finns det branschregler som styr hur arbetet ska utföras. De branschregler som gäller är ”Måleribranschens regler för våtrum” vilka innehåller krav på entreprenörer/måleriföretag som utför måleriarbeten i våtrum och på leverantörer av målningssystem för våtrum.
För måleriarbete i våtrum är det därför viktigt att man använder sig av för våtrum behöriga målare. Man måste också använda för våtrum godkända färger. De målningssystem som används ska vara godkända av MVK.
Branschreglerna är en praktisk tillämpning av Boverkets byggregler. Branschreglerna för målning bygger på en klassindelning som är anpassade efter Boverkets byggregler. Klassindelningen består av två klasser, klass VT (vattentätt ytskikt) och klass VA (vattenavvisande ytskikt). Denna klassindelning följer direkt av hur våtrum delas in i de två våtzonerna där våtzon 1 är utrymme med krav på vattentäta skikt och våtzon 2 är utrymme med krav på vattenavvisande ytskikt.
Det som kanske är vanligast att måla i ett badrum är taket vilket normalt räknas som våtzon 2 varför det räcker med klass VA. Det samma gälle rom man exempelvis målar väggarna i toalettrummet. Däremot krävs det klass VT om man målar i våtzon 1, alltså exempelvis väggarna i duschutrymmet.

Intyg

En tvättstuga ska byggas enligt Boverkets Byggregler, gällande branschregler och monteringsanvisningarna för alla material och produkter som används ska följas.
När ni anlitar professionella entreprenörer för er renovering är det därför väldigt viktigt att ni tar auktoriserade hantverkare som följer gällande lagar och branschregler. Sker så ej är risken att er hemförsäkring ej täcker en eventuell framtida skada. Som bevis på att er tvättstuga är korrekt byggd ska ni få intyg från de auktoriserade hantverkarna.
Gällande tätskikt i våtrum finns det som tidigare sagts två olika branschregler som kan följas vid en badrumsrenovering. Antingen BKR:s branschregler för våtrum (BBV) eller AB svensk Våtrumskontroll (GVK) branschregler ”Säkra Våtrum”. Såväl BKR som GVK ger ut ett intyg som bevis på att ni har ett badrum som är byggt enligt branschreglerna. BKR kallar beviset enligt BBV för kvalitetsdokument. GVK kallar beviset om våtrum enligt Säkra Våtrum för Våtrumsintyg.
För VVS-installationer ska ni få ett intyg om Säker vatteninstallation och för måleriarbeten ska ni efter avslutat arbete få ett kvalitetsdokument. För elinstallationer ska ni få dokumentet ”Försäkran om utfört elinstallation hos konsument”
Dessa dokument är era garantier för att er hemförsäkring ska täcka en eventuell framtida skada i er tvättstuga. De är även värdehandlingar ni kan använda vid en eventuell försäljning av er lägenhet eller ert hus. Se denna tabell för en sammanställning av de intyg ni ska få.

Tvättstugeguiden, Steg 4 – Planlösningen

Efter att ni har gjort en behovsanalys, lagt en budget och skapat er en uppfattning om vad lagar och branschregler innebär har ni grunderna klara och kan på allvar börja planera er tvättstuga. Det är nu dags att börja fundera på planlösningen i er nya tvättstuga.  
För att kunna fundera igenom planlösningen måste ni först mäta upp er tvättstuga samt göra en enkel ritning över detta. För att se vilka de viktiga måtten är samt hur man gör en enkel skalenlig ritning, se Trygga Renoveringars instruktionsvideo.
Det första ni bör göra, efter att ha ritat upp er befintliga tvättstuga, är att börja med att fundera igenom om ni har varit nöjda med den planlösning ni har idag. Det enklaste är såklart att behålla allt på samma plats men då en renovering är ett kostsamt projekt, och då ni sannolikt ej kommer att göra om det under de kommande 10 till 15 åren, bör ni ta chansen att ändra planlösningen nu om ni tror att något alternativ skulle vara bättre.  
När ni sedan börjar fundera på olika tänkbara planlösningar i en tvättstuga är en bra utgångspunkt att arbetet ska ”flyta” på ett bra sätt. Fundamentalt är att den smutsiga tvätten inte ska ”krocka” med den rena tvätten. Tvätten ska gå en smidig väg genom tvättstugan – från det att den tas in och är smutsig tills dess att den rena tvätten är vikt och struken. Det gäller därför att planera så att man har gott om plats för att förvara, och sortera, smutstvätten. Denna plats bör vara i närheten av tvättmaskinen vilket underlättar lastningen av tvättmaskinen. Denna del av tvättstugan bör också vara väl avskiljd från området där den rena tvätten hanteras för att undvika att ren och smutsig tvätt blandas samman.

Gällande maskinerna ni behöver så samlar ni dem med fördel i närheten av varandra. På så sätt behöver ni ej dra fram el och vatten till flera platser i tvättstugan. Då tvättmaskiner och torktumlare tar stor plats kan de ställas i form av en pelare, särskilt om utrymmet är litet. Det underlättar också hanteringen av kläder som ska torkas då de kan flyttas direkt från tvättmaskinen till torktumlaren. För tvättpelaren finns också smarta utdragbara hyllplan som man kan montera mellan tvättmaskinen och torktumlaren. På så sätt skapar man ytterligare arbetsyta. 
Något som kommer att underlätta arbetet i tvättstugan är om ni planerar så att ni får plats med många tvättkorgar. Med många tvättkorgar blir tvättstugan mer lättarbetad. Om ni skapar plats åt tvättsortering så slipper ni sortera varje gång innan ni ska tvätta. Minst tre eller fyra behållare är bra att ha. Dela upp dem i den sorts tvätt som ni tvättar oftast, t ex 40 grader vitt, 40 grader kulör, 60 grader och 30 grader. På så sätt är smutstvätten redan sorterad när det är dags att tvätta vilket sparar mycket tid. Det är också en stor fördel om ni planerar så att ni har utrymme att ställa tvättkorgen framför tvättmaskinen eftersom det då blir väldigt mycket lättare att lasta tvättmaskinen. 
Förutom plats för att hantera smutstvätten behöver ni ha möjlighet att torka tvätten. En torktumlare är standard i de flesta tvättstugor idag men tänk på att mycket tvätt inte går att torktumla så någonstans måste ni kunna hänga tvätt och det är en stor fördel om ni har plats för detta i tvättstugan så slipper ni ha tvätt hängande på övriga platser i ert hem. Ett torkskåp är också ett vanligt inslag i tvättstugan och torkskåpet erbjuder upphängningsmöjlighet även om torkskåpet ej sätts på. Tvättlinor eller tvättställningar är också något som hör den praktiska tvättstugan till. För barnfamiljen som tvättar mycket kan man antagligen inte få för mycket upphängning för torkning av tvätt. Tänk även på höjden då linor kan hängas upp nära taket. På så sätt utnyttjar ni ytan på bästa tänkbara sätt.  
Ni behöver även en arbetsbänk där ni viker den rena tvätten. Vad gäller arbetsbänkar kan man egentligen aldrig få nog av dem i en tvättstuga. Så många bra bänkskivor, på lagom höjd vilket typiskt är cirka 90 cm, som möjligt är att föredra givet att man har plats. Med fördel har ni en bänkskiva som arbetsbänk och under den kan ni förvara era korgar för smutstvätt. Det är även bra att ha ett hyllplan, eller en låda, för förvaring av tvättmedel och annat ni behöver i er tvättstuga. 
Något annat ni bör ta höjd för i planeringen är att ni sannolikt vill ha en diskho för att kunna skölja viss tvätt men även för växthantering, skovård och annat man typiskt gör i ett grovkök men ej vill göra i ens vanliga kök eller badrum. Ett praktiskt alternativ är att köpa en arbetsbänk med tillhörande ho. Dessa brukar dessutom typiskt ha plats för att ställa in en tvättmaskin eller torktumlare under den vilket är en effektiv lösning. 
Tänk också noga igenom om ni vill kunna stryka i tvättstugan. I så fall är det bra att ha en plats där strykbrädan kan stå hela tiden så att ni slipper ta fram den varje gång ni behöver stryka eftersom det snabbt kommer att vara anledning till frustration. Har man inte plats för det finns strykbrädor för väggmontage som tar minimalt med plats när de är uppfällda mot väggen eller inuti ett skåp.  
Medan ni funderar igenom er planlösning använder ni er ritning och börjar rita in det ni vill ha i tvättstugan. Utgå från att tvättmaskiner och torktumlare är 60 cm breda. Försök att rita in vart ni vill ha såväl tvättmaskinen som torkmöjligheter och förvaring av smutstvätt. 
Har ni råd och verkligen vill fundera igenom er tvättstuga kan det vara en bra idé att ta in en arkitekt för att rita på planlösningen. Framförallt om ni upplever er nuvarande tvättstuga som för trång kan det vara ett bra alternativt att låta en arkitekt titta på om ni kan ta ytterligare utrymme i anspråk eller om det kanske är så att det skulle vara en bra idé att helt flytta på tvättstugan till ett annat rum. En arkitekt kan enkelt titta på hela bostaden och komma med ett förslag som passar era behov både vad gäller funktion och design.

Tvättstugeguiden, Steg 5 – Designen

Nästa steg i er planering är att börja fundera på hur ni vill att er tvättstuga ska se ut. 
Även om tvättstugan enbart är ett rum för praktiska sysslor, och inget rum man i övrigt vistas i, bör man fundera igenom designen på tvättstugan när man ändå renoverar.  Tänk på att man spenderar en hel del tid inne i tvättstugan när tvätt ska hängas, vikas och kanske strykas. Lägg därför lite extra krut på att få till en trivsam tvättstuga. Med hemtrevliga färger, och även andra utsmyckningar, blir rummet mer inbjudande och det kommer kännas roligare att vistas där inne. Har man möjlighet är det också önskvärt att jobba med ljusinsläpp. Detta kan såväl vara i form av fönster eller via en dörr med glaspartier. Med ett fint ljusinsläpp ökar trivselkänslan snabbt.
Vad gäller tvättmaskiner, torktumlare och andra maskiner man behöver är det inte så stor skillnad rent designmässigt på vad man köper och oavsett är maskinerna inte alltid så vackra. Ett alternativ, om man tycker att maskinerna är alltför fula, kan vara att dölja dem bakom en textil som monteras framför och lätt kan avlägsnas.
Det som dock mest sätter prägeln på er tvättstuga är vad ni väljer att ha för material och färger på golv och väggar. Det mesta gällande design handlar självfallet om tycke och smak. Fundera generellt igenom vilka färger och vilken stil ni brukar gilla och vad som skulle passa i ert hem. Sök inspiration genom att läsa inredningstidningar och inredningsbloggar. Åk ut till butikerna och titta på vad de har för utställningsexempel på tvättstugor samt läs leverantörernas hemsidor och titta i deras broschyrer.
Har man råd kan det vara en idé ett ta in en inredningsarkitekt eller stylist som hjälper er med idéer om vad man skulle kunna göra. De kan också hjälpa till med att skapa en enhetlig känsla i ert hem så att inte den nya tvättstugan stilmässigt bryter helt mot er övriga stil i hemmet.

Tvättstugeguiden, Steg 6 – Tvättstugeprodukterna

Nästa steg i er planering är att gå igenom de olika produkter ni ska ha i er tvättstuga. Ni måste välja vilken tvättmaskin och torktumlare ni vill ha men även golvvärme och förvaring måste bestämmas innan ni kan låta arbetet påbörjas.
Ni står därför inför en mängd val innan er renovering kan påbörjas. Trygga Renoveringar hjälper er med planeringen genom att gå igenom vad som är viktigt att tänka på gällande de olika produkterna. Trygga Renoveringar ger er den allmänna information ni behöver för att kunna påbörja ert letande efter de produkter som passar era behov.
Använd Trygga Renoveringar anteckningslista för att anteckna och summera produktegenskaper som är av vikt för er under tiden ni läser om respektive produkt.

Tvättstugeguiden, Steg 7 – Leverantören

Ni har nu kommit tämligen långt i er planering. Ni har funderat igenom vilka produkter ni vill ha, ni har suttit hemma och skissat på en tänkbar planlösning och ni har funderat på hur ni vill att er tvättstuga ska se ut. Det är nu dags att besöka en eller flera leverantörer för att fortsätta resan mot er nya tvättstuga.
Innan ni åker ut till butiken, för att få professionell hjälp med er blivande tvättstuga, är det viktigt att ni har gjort de tidigare stegen i Trygga Renoveringars guide. Det är viktigt att ni själva har en tydlig målbild och framförallt att ni vet vad som är absoluta måsten för er. Oavsett vilka tips de kommer med måste ni säkerställa att ni får med det som verkligen är viktigt för just er. Det kan mycket väl vara så att ni kommer att behöva kompromissa, av budget- eller utrymmesskäl, varför ni måste vara säkra på vad som är extra viktigt i er tvättstuga så att ni inte stryker fel saker.
De flesta butiker som säljer produkter för en tvättstuga är återförsäljare av flera leverantörer så åker ni till någon av de stora butikerna får ni flera alternativ att välja bland. Har ni tänkt er en förhållandevis låg budget kanske ni redan vet att ni kommer att inhandla era varor på ett billigare ställe men det skadar ändå inte att besöka flera butiker. Fördelen med att besöka fler än en leverantör är att ni får fler olika infallsvinklar och får tips och idéer som den andre experten kanske inte har tänkt på.
När ni är i butiken bör ni börja med att förklara er behovsanalys så att de förstår vad ni söker och vad som är extra viktigt er.  Berätta även vad er tänkta budget är. Ni visar också upp er ritning där ni har de viktiga måtten samt era tankar gällande planlösningen. Utan dessa uppgifter kan de inte hjälpa er med planeringen. Gällande planlösningen är detta dock något ni verkligen ska diskutera med specialisterna. Det kan vara så att det finns ett bättre alternativ än vad ni först har sett framför er. Förklara också vilket utseende ni gillar. Vad har ni tänkt er för stil och färg på tvättstugan? Visa gärna en bild på något ni gillar eller också har kanske just denna leverantör en tvättstuga som ni redan stilmässigt har tittat ut.  Ni förklarar också era tankar kring produkter så att de får en uppfattning om vad det är ni söker.
När ni är i butiken så tänk på att de är experter på detta område. Ha därför ett öppet sinne och lyssna på deras tips och råd. De hjälper kunder att planera tvättstugor dagligen och vet både vad som är praktiskt och vad som brukar se snyggt ut. Försök också att inte fastna i detaljer utan fokusera först och främst på de stora frågorna som planlösning och de viktiga produkterna såsom tvättmaskin, torktumlare, arbetsbänk och förvaring. Det är detta ni behöver för att sedan kunna åka hem och fundera på om ni är på väg mot er drömtvättstuga eller ej. Detaljerna kan ni lösa senare.
När ni åker hem från butiken har ni förhoppningsvis med er en ritning på ett förslag till tvättstuga samt förslag på produkter och kakel, klinker, våtrumstapet eller annat ytskikt. Nya frågeställningar och tankar kommer sannolikt ha väckts som ni tar med er hem för att fundera över. Ni kommer även att ha fått en första prisuppskattning samt en ungefärlig leveranstid.

Tvättstugeguiden, Steg 8 – Säkerställandet

När ni kommer hem från butiksbesöket har ni en ritning över en tvättstuga samt ett antal frågeställningar ni behöver tänka igenom. Ni har även fått en första prisuppskattning gällande materialkostnaden. Kom dock ihåg att det sannolikt saknas en del detaljer samt att ni ännu ej har någon offert gällande arbetskostnaden.
Det är nu dags att stanna upp och säkerställa att detta verkligen är den tvättstuga ni vill ha samt att den ryms inom er budget. Ni måste också säkerställa att tvättstugan verkligen går att bygga såsom ni har tänkt er.
Det första ni bör göra är dock att fundera igenom om detta verkligen är den tvättstuga ni vill ha. Ta god tid för detta då ni sannolikt kommer att leva med er tvättstuga under en lång tid framöver. Fundera särskilt igenom om ni har fått med de viktiga sakerna ni tidigare listade i er behovsanalys. På grund av alla branschregler som styr en tvättstuga är det inte så lätt att ändra något i efterhand varför det är extra viktigt att fundera igenom om det verkligen kommer att bli som ni vill.
Fundera särskilt igenom planlösningen ytterligare en gång så att ni verkligen kommer att få en praktisk och lättarbetad tvättstuga. Detta kan dock uppfattas vara svårt att göra med endast en ritning. Hur ska man veta att den tvättstuga man ser på ritningen verkligen är den tvättstuga man vill ha? Hur ska man veta att denna ”pappersprodukt” är en lättarbetad tvättstuga? För att underlätta kan det vara bra att försöka visualisera tvättstugan framför sig.

Ställ er i det rum där tvättstugan ska vara och försök se tvättstugan framför er. Kommer denna tvättstuga att bli den ni söker? Ett enkelt, men effektivt sätt att göra detta på är att tejpa upp alla installationerna på golvet i tvättstugan. Tejpa upp platsen där tvättmaskinen, torktumlaren, torkskåp och arbetsbänken ska vara. Försök att tänka er in hur det skulle vara att arbeta i denna blivande tvättstuga. Fundera framförallt igenom så att det ej blir för trångt. Glöm ej heller att fundera igenom förvaringen en extra gång – kommer den att räcka för era behov? Säkerställ också att ni kommer att tillräckligt med plats för att hänga tvätt.
Nästa steg är att ta kontakt med ett antal hantverkare, dels för att säkerställa att tvättstugan går att bygga enligt er plan, dels för att få in offerter på arbetskostnaden. Nöj er inte med att endast ta kontakt med en hantverkare utan kontakta minst tre stycken. Detta för att kunna jämföra deras priser men även eftersom det är en extra kontroll att diskutera er tänkta tvättstuga med flera hantverkare. Genom att diskutera med flera hantverkare är det lättare att säkerställa att det kommer att gå att bygga tvättstugan enligt er ritning och samtidigt uppfylla gällande branschregler. Får ni olika besked av olika hantverkare är det en varningssignal och ni behöver kontrollera vad som de facto gäller. När ni diskuterar renoveringen med hantverkarna är det bra att veta att de, enligt Konsumenttjänstlagen, har en skyldighet att avråda er från sådant de anser inte kommer att gå att utföra på ett bra sätt.
Det är mycket att tänka på när man ska anlita en hantverkare. Läs därför Trygga Renoveringars sektion ”Att anlita en hantverkare” för en beskrivning av hur man bör gå till väga. I denna sektion finner ni även offertmallar ni kan använda när ni kontaktar hantverkarna.
Slutligen måste ni stämma av att er budget håller. När ni har valt hantverkare har ni en konkret offert på arbetskostnaden. Ni har även tidigare fått ett pris från leverantören gällande materialkostnaden. Gå nu igenom totalkostnaden och jämför med er budget. Håller den? Kom ihåg att ta höjd för att ni behöver utrymme för att extra kostnader kan uppkomma under arbetets gång.

Tvättstugeguiden, Steg 9 – Beställningen

Ni har nu gått igenom alla de viktiga stegen och har planerat er renovering väl. Ni är väl förberedda och är redo att beställa allt material och låta arbetet påbörjas.
Det är en mängd olika varor ni ska beställa, allt från olika produkter till ytskikt. Vissa saker måste vara på plats tidigt för att hantverkarna ska kunna utföra sitt arbete medan andra saker egentligen inte behöver vara på plats förrän arbetet är klart.
För att säkerställa att ni inte glömmer att beställa något kan ni använda Trygga Renoveringars inköpslista som hjälp. Förutom att fylla i alla de olika varorna ni ska beställa fyller ni här även i leveransdatum så att ni tydligt kan kommunicera detta till hantverkarna. Använd även checkrutorna; ”beställt” respektive ”levererat”, för att lättare ha kontroll över försenade leveranser och/eller bortglömda beställningar. Slutligen fyller ni i pris i inköpslistan så att ni löpande kan följa upp era utgifter i förhållande till budgeten.  
När allt material är beställt är det dags att låta den, eller de, hantverkare ni har anlitat påbörja sitt arbete. Den stora delen av ert arbete, i och med att ni har planerat renoveringen väl, är nu avklarat.
Ni har goda förutsättningar att få ett lyckat resultat av er renovering och samtidigt undvika större komplikationer under arbetets gång. Det finns dock några saker som är bra att tänka på även under tiden då hantverkarna utför sitt arbete. I sektionen ”Arbetets gång” ger vi er de avslutande tipsen ni behöver för att nå målet – den tvättstuga ni drömmer om.