Rotavdrag

När du anlitar en hantverkare för att utföra renoveringsarbete har du rätt att dra av en del av arbetskostnaden via det så kallade rotavdraget. Rotavdraget är ett skatteavdrag som en ägare – helt eller delvis – till villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus som klassas som småhus får göra. Avdraget är 30 % av arbetskostnaden upp till maximalt 50 000 per kalenderår och individ. Avdraget får göras på arbetskostnaden inklusive moms men rotavdraget gäller dock endast arbetskostnaden – man får alltså inte göra avdrag på materialkostnaden. Det är inte du som köpare av Rot-tjänster som ansöker om rotavdraget utan det gör den som utfört arbetet. Utföraren drar av en del av arbetskostnaden direkt på fakturan till dig.
Något som är viktigt att komma ihåg om man planerar att använda rotavdraget är att det slås samman med det så kallade Rut-avdraget. Rut plus Rot får totalt maximalt uppgå till 50 000 per person och år. Har du utnyttjat Rutavdraget under samma år kan du alltså inte utnyttja Rot för 50 000 kronor. Om du kan ta del av avdraget eller ej beror även på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort. Du kan inte få mer avdrag än vad du har betalt in i skatt under året.
För att ta reda på hur mycket utrymme du har för att utnyttja rotavdraget kan du använda Skatteverkets tjänst ”Rot och Rut – mina avdrag” där du kan se hur mycket rot- och rutavdrag du hittills har använt under året. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura.
För att kunna utnyttja Rotavdraget måste vissa kriterier vara uppfyllda gällande såväl dig som person som gällande den utförda tjänsten och bostaden i fråga. För att du ska kunna utnyttja rotavdraget måste du ha fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång och du måste vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst. Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att du ska kunna nyttja rotavdraget för det givna året och du måste som sagt ha betalat in tillräckligt med skatt under året för att kunna få dra av för rotarbete. Du måste ha inbetald skatt att kvitta avdraget mot.
Det finns även vissa krav på bostaden i fråga för att du ska kunna utnyttja rotavdraget. Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs och du måste helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgår från husets värdeår. Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.
Slutligen finns det krav på utföraren av tjänsten för att du ska kunna utnyttja rot-avdraget. Om arbetet ska utföras i Sverige måste utföraren ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Om du anlitar en person med A-skatt är det viktigt att komma ihåg att man endast får göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.
Det är också viktigt att arbetet i fråga är godkänt för rotavdrag. Är du osäker bör du kontakta skatteverket innan så att du inte får en överraskning när deklarationen sedan ska göras.