Tvättmaskin

Tvättmaskinen är av naturliga skäl fundamental i en tvättstuga och det är en produkt många familjer behöver dagligen. Vid val av tvättmaskin gäller det därför att tänka praktiskt. Tvättmaskinen ska i första hand vara enkel att använda och uppfylla de krav ni har.
Det första man bör fundera igenom är hur stor tvättmaskin man behöver, alltså vilken tvättkapacitet maskinen har. Behovet av tvättkapacitet styrs typiskt av hur många medlemmar hushållet består av och att välja rätt tvättkapacitet är förmodligen den viktigaste parametern vid köp av tvättmaskin. Tvättkapacitet mäts och uttrycks i kilo och avser vikten av torr bomullstvätt. Idag finns det tvättmaskiner med tvättkapacitet från 3 till 12 kilo men vanligen har en tvättmaskin mellan 4 och 8 kilo i tvättkapacitet. Vanligtvis är tvättmaskinens yttermått större ju högre tvättkapacitet den har då storleken på trumman avspeglas av tvättkapaciteten. 
En annan skillnad mellan olika tvättmaskiner är om de är topp- eller frontmatade vilket refererar till vart luckan på tvättmaskinen sitter. Är maskinen frontmatad sitter luckan på framsidan av maskinen och öppnas utåt till skillnad från om maskinen är toppmatad då luckan sitter ovanpå tvättmaskinen och öppnas uppåt. En fördel med den frontmatade tvättmaskinen är att utrymmet ovanför tvättmaskinen då kan utnyttjas exempelvis för att ha en torktumlare ställd ovanpå tvättmaskinen vilket brukar kallas för en tvättpelare.  Andra fördelar med en frontmatad tvättmaskin är att de vanligtvis är tystare, har större kapacitet samt en bättre centrifugfunktion än en toppmatad tvättmaskin. Toppmatade maskiner lämpar sig väl i begränsade utrymmen då de har mindre yttermått och inte kräver utrymme framför maskinen för att luckan ska kunna öppnas.
Det är också viktigt att titta igenom vilka program tvättmaskinen har så att den uppfyller de krav ni har. Idag har i regel alla nya tvättmaskiner funktioner för att klara de flesta önskade typer av tvättar såsom bomullstvätt, fintvätt, ulltvätt, handtvätt, snabbtvätt, kort centrifugering, extra sköljning, förtvätt och så vidare. Andra funktioner som många maskiner idag har är att de går att tidsinställa när de ska starta. Det finns idag även flera tvättmaskiner som är självdoserande vilket är praktiskt eftersom tvättmaskinen då själv tillför lämplig mängd tvätt- och sköljmedel beroende på vilket program som körs.
Det finns även en del övriga funktioner som kan vara bra att beakta vid köp av tvättmaskin. Exempelvis finns det olika säkerhetssystem som dels larmar vid vattenläckage, dels i vissa fall stänger av vattentillförseln vid läckage för att förhindra vattenskador.
En annan parameter värd att beakta vid köp av tvättmaskin är centrifughastigheten. Ju högre centrifughastighet en tvättmaskin har desto snabbare kan den pressa ut vattnet ur tvätten och maskinen. Vanligen centrifugerar en tvättmaskin i en hastighet mellan 1000 – 1600 varv/min. En annan funktion som kan vara av intresse är ångtvätt vilket kan beskrivas som ett alternativ till den traditionella vattentvätten. Med ångtvätt rengörs kläderna med hjälp av ånga vilket anses vara ett mycket effektivt sätt att rengöra i synnerhet väldigt smutsiga kläder. Andra fördelar med ångtvätt är att det är skonsamt mot tyget.
För hushållet med begränsat utrymme, där det ej finns plats för både en tvättmaskin och en torktumlare, finns det idag även tvättmaskiner med inbyggd torkfunktion. De är alltså en kombination av tvättmaskin och torktumlare. Dock bör man överväga nackdelarna innan man beslutar sig för att köpa en sådan kombinationstvättmaskin. Den mest uppenbara nackdelen är att maskinen är låst länge om man kör tvättning och torkning och att ni inte, som på traditionellt vis, kan tvätta en omgång smutstvätt samtidigt som ni torkar ren tvätt i torktumlaren. Torkfunktionen är dessutom i regel sämre i en kombinerad maskin jämfört med en separat torktumlare.
Något annat som är viktigt att uppmärksamma vid val av tvättmaskin är energimärkningen. Alla vitvaror måste enligt EU-lag vara energimärkta. Märkningen av tvättmaskingen har en skala från A till D där A är bäst. A är dessutom indelad från A till A+++ där A+++ är den bästa klassen. Värt att veta gällande energiförbrukning och tvättmaskiner är att största delen av energiförbrukningen går åt till att värma vattnet. Således kan energiförbrukningen minska om en tvättmaskin kopplas till varmvatten förutsatt att maskinen har den funktionen. Med en varmvattensanslutning sparar du energi och skonar miljön då tvättmaskinen inte behöver värma upp vattnet. Val av temperatur vid tvätt har också en påverkan på energiförbrukningen. Halverar du temperaturen från 60 till 30° C så sparas upp till 55 % av energiförbrukningen. På samma märkning visas också egenskaper såsom tvättkapacitet, centrifugeringsklass samt ljudnivå för tvättning och centrifugering. Denna märkning är därför bra att ha som utgångspunkt vid val av maskin.
Slutligen är det viktigt att tänka på att det finns ett antal krav gällande tvättmaskinen för att försäkringsbolagen ska täcka en eventuell framtida skada. Först och främst så ansluts tvättmaskinen både till elsystemet och till vatten- och avloppssystemet varför installationen är känslig. Enligt boverkets byggregler ska alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda. Detsamma gäller fasta elinstallationer. Enligt branschreglerna för säker vatteninstallation måste också vattenanslutningen till tvättmaskinen ha en avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig. Ni bör nämligen alltid stänga av vattentillförseln när tvättmaskinen ej används, framförallt om ni inte kommer att använda den på ett tag exempelvis om ni ska resa bort.

Torktumlare

Förutom tvättmaskinen är sannolikt torktumlaren den vanligaste produkten i tvättstugan. Att torktumla blöt tvätt är ett effektivt sätt att torka tvätten även om inte all tvätt kan torkas på detta sätt.
Vad gäller torktumlare finns det typiskt tre olika typer/tekniker att välja på; frånluftstorktumlare, kondenstorktumlare och värmepumpstorktumlare.
Kondenstorktumlare är den vanligaste typen och tekniken bygger på att fukten görs om till vatten i tumlaren som antingen samlas upp i en behållare eller leds ut till avloppet via en slang. En stor fördel med denna typ av torktumlare är att den inte behöver anslutas till en ventilationskanal vilket gör det möjligt att placera tumlaren vart som helst. En nackdel med denna typ av teknik är dock att tumlaren behöver kall luft för att utföra torkningen effektivt och ju varmare den omgivande luften är desto längre tid tar det att torka tvätten. Detta gör att det ofta blir varmt i det rum där en tumlare med denna typ av teknik är placerad.
Värmepumpstorktumlare är den senaste typen vilket också avspeglas i priset då de är dyrare än övriga tekniker för torktumlare. Tekniken bygger på att torktumlaren avfuktar luften på ett intelligent sätt med hjälp av en kompressor och återanvänder sedan värmen. Detta gör att energiförbrukningen blir betydligt lägre än hos en vanlig kondenstorktumlare. Denna typ av teknik gör att omgivande rum inte blir så varmt när torktumlaren körs som vid användandet av en kondenstumlare.
Den tredje typen av torktumlare är frånluftstorktumlaren vilken kopplas direkt till en ventilationskanal. Denna teknik gör att tumlaren tar värme från huset som den suger in i tumlaren och blåser ut på utsidan av huset genom ventilationskanalen. Detta gör att mycket fukt försvinner ut ur huset, vilket är bra, men det försvinner samtidigt mycket energi i form av den värme som blåses ut ur huset. Således är denna typ av torktumlare inte energieffektiv. Denna typ av tumlare är inte så vanlig förutom i stora tvättstugor som delas av de boende i exempelvis en bostadsrättsförening.
Förutom typ av torktumlare är sannolikt det viktigaste valet, gällande torktumlare, vilken kapacitet den ska ha, alltså hur mycket som ska kunna torka i den. Precis som för tvättmaskinen mäts kapacitet i kilogram och vikten avser torra bomullstextilier. Tumregeln är enkel, ju fler personer ni är i hushållet, desto större kapacitet behöver torktumlaren ha. Det är nämligen viktigt att inte torktumlaren proppas full. En överfylld maskin förbrukar mer energi och kläderna blir också skrynkligare. Det enklaste sättet att välja kapacitet är att matcha torktumlarens kapacitet med tvättmaskinens så att ni kan flytta tvätten direkt från maskin till maskin utan problem.
Den viktigaste funktionen för torktumlaren är självfallet att den ska vara bra på att torka tvätten. Utöver det har de flesta torktumlare idag ett antal olika program för hur torr man vill att tvätten ska bli. Detta kräver att torktumlaren klarar av så kallad sensorstyrd torkning där maskinen känner av när tvätten är torr och då avslutar programmet. Andra funktioner som kan vara bra är exempelvis antiskrynkelprogram som gör det enklare att sedan stryka tvätten. Något annat som kan vara bra att ha är en elektronisk display då de har indikatorer för när ni exempelvis behöver tömma torktumlaren på ludd eller vatten. Det finns även ångfunktion i vissa torktumlare. När torkningen påbörjas, med denna funktion, så sprutas finfördelat vatten in i trumman och värms upp av torktumlarens varma luft. Den ånga som uppstår tränger då in i textilfibrerna och slätar till tvätten. Tack vare denna funktion underlättas strykningen som samtidigt går snabbare eller kanske inte alls behövs.
Något annat som är viktigt att uppmärksamma vid val av torktumlare är energimärkningen. Alla vitvaror måste enligt EU-lag vara energimärkta. Märkningen av torktumlaren har en skala från A till D där A är bäst. A är dessutom indelad från A till A+++ där A+++ är den bästa klassen. På samma märkning visas också egenskaper såsom kapacitet och ljudnivå. Denna märkning är därför bra att ha som utgångspunkt vid val av maskin.

Torkskåp

Något som många funderar över, när de planerar sin tvättstuga, är om de ska välja en torktumlare eller ett torkskåp – eller om man helt enkelt behöver bägge.
Den största skillnaden mellan en torktumlare och ett torkskåp är att ett torkskåp kan användas för torkning av både nytvättade och använda plagg. På grund av den känsliga tekniken i en torktumlare bör man inte torka smutsiga kläder i dem då risken är att smuts och damm från kläderna förstör elektroniken. För barnfamiljen som ofta behöver torka blöta ytterkläder är därför torkskåpet ofta ett praktiskt val. En annan skillnad är att ett torkskåp har en högre kapacitet än en torktumlare vilket beror på att torkskåpet är mycket större och således rymmer fler plagg. I ett torkskåp kan man dessutom torka känslig tvätt som inte tål torktumling.
När det gäller torkskåp finns det två typer av tekniker. Dels en äldre metod som bygger på att varmluft blåses på klädesplaggen, dels en nyare som bygger på kondenseringsteknik. Köper ni ett nytt torkskåp idag så använder den med största sannolikhet kondenseringstekniken.  Torkskåp med kondensor fungerar på samma sätt som kondenstorktumlare, alltså att fukten görs om till vatten som samlar upp i en behållare.
Precis som vid val av tvättmaskin och torktumlare är kapaciteten kanske den viktigaste parametern vid val av torkskåp. De finns i olika volymer med enkel- respektive dubbeldörrar. Ett torkskåp är mellan 140-190 cm högt och finns i olika bredd. De flesta torkskåp för hemmabruk i golvmodell har en kapacitet som är fullt tillräcklig för de flesta men för den riktigt stora barnfamiljen kan ett torkskåp med dubbeldörrar vara en bättre lösning.
Gällande antalet funktioner på ett torkskåp så är de generellt färre än jämfört med exempelvis tvättmaskinen. Alla torkskåp har ett tidsvred och ett värmereglage där man ställer in önskad tid respektive värme. Idag finns det dock ett flertal torkskåp med sensorstyrning som känner av när plaggen är torra och programmet avslutas då automatiskt. Sensorstyrning medför en enkel användning och med en sådan funktion undviker man dessutom onödigt slitage på kläderna samtidigt som energiförbrukningen minskar.
Värt att uppmärksamma gällande torkskåp är att energimärkning saknas. Detta beror på att torkskåp inte är så vanliga i övriga EU-länder.

Mangel

Mangel är idag inte en särskilt vanlig produkt i våra hem och utbudet av manglar är också begränsat.
Mangeln uppfyller samma funktion som strykjärnet och mangling är i synnerhet lämpligt för textilier av lin. Mangling kan dock användas för flera olika slags hemtextilier, till exempel linnevaror som hör till sängkläder och inredningstextilier så länge de är av naturfibrer.
Det finns två typer av mangel, kallmangel och varmmangel. En varmmangel är mer avancerad då den har funktioner som gör att den kan användas för såväl skjortor som för att pressa byxor. En varmmangel värmer textilen med ånga och driver textilen med hjälp av elektricitet. En kallmangel har ingen ångfunktion utan manglar textilerna utan att värma dem.
En mangel brukar vara 60 eller 80 cm bred och enkelt kan sägas att 60 cm räcker bra men att det underlättar att ha en 80 cm bred mangel om ni kör mycket stora textiler såsom lakan till dubbelsäng och liknande.
En varmmangel är cirka 3 till 4 gånger dyrare än den vanligare kallmangeln.

Vattenho

Något de flesta önskar sig i tvättstugan är en vattenho som används till att skölja tvätt vid behov. En vattenho i tvättstugan kan också vara bra att ha för rengöring av skor, stövlar och annat man antagligen vill slippa göra i köket eller i badrummet.
Ett vanligt alternativ i tvättstugan är en hel bänk med integrerad diskho i rostfri metall som kan hittas på de flesta byggvaruhus. Denna typ av bänk är mycket praktisk och har i de flesta fall också plats för att ha en tvättmaskin placerad under bänken. Flertalet bänkar kommer också med ett antal förvaringslådor.
Har man valt att ha en arbetsbänk utan integrerad ho kan en vanlig köksdiskho användas. Med fördel väljer man att ha en större ho i tvättstugan och inte två mindre som man ibland kan vilja ha i köket. Gällande utseendet på diskhon så fundera igenom vad som skulle passa med er övriga inredning. Rostfritt är fortfarande det vanliga materialet för diskhoar men det finns andra material att välja på såsom silgranit, keramik eller komposit.
Det finns tre metoder för att fästa diskhon i arbetsbänken. Varje metod har sina för- och nackdelar. Valet beror därför på vad som är viktigast för just er.
Ovanpåliggande: Ett hål görs i arbetsbänken och diskhon fälls ner ovanifrån. Diskhons ytterkanter vilar då på arbetsbänken och den tätas med silikon för att förhindra att vatten från arbetsbänken rinner ner mellan diskho och arbetsbänken. En nackdel med denna metod är att, eftersom diskhon ligger ovanpå arbetsbänken, bildas en kant som leder till att det är svårt att hålla rent kring diskhon.
Planlimning: Man fräser då ut en kant i arbetsbänken och fäller ner diskhon ovanifrån så att den ligger på den utfrästa kanten. Kanten på diskhon hamnar då i samma nivå som arbetsbänken. Det blir därigenom ingen nivåskillnad mellan arbetsbänk och diskho vilket underlättar rengöring.
Underlimning: Med denna metod limmar man diskhons kanter underifrån på arbetsbänken. Denna metod ger en snygg lösning och ger ingen kant mellan diskhon och arbetsbänken varför bänken blir lätt att hålla ren. En nackdel med underlimning är att arbetsbänken då blir själva kanten på diskhon vilket ökar risken för att man slår ut flisor i arbetsbänken under användning.

Blandare

Har man en vattenho i tvättstugan behöver man även en blandare.
Blandare i tvättstugan är typiskt av samma sort som blandarna i köket. De kan först och främst delas upp i tvågrepps- och engreppsblandare. Förr i tiden fanns det nästan alltid en kran för varmt vatten och en kran för kallt vatten. Detta är idag ovanligt och förklaringen är att det helt enkelt är oerhört opraktiskt att inte kunna få lagom tempererat vatten ur en och samma kran. En modernare version av detta är tvågreppsblandaren. Då finns endast en kran men två vriddon, ett för kallt vatten och ett för varmt vatten. Denna typ av blandare väljes främst på grund av utseendemässiga skäl. Engreppsblandaren är dock det idag klart vanligaste. Fördelen med denna är främst att det bara behövs en hand för att få till rätt temperatur på vattnet. Det finns även en tredje typ av blandare som är den beröringsfria som reagerar på rörelse. Denna typ av blandare är exempelvis vanlig i offentliga utrymmen eftersom den är hygienisk då ingen behöver ta på några kranar.
Ett generellt råd vid val av blandare är att man bör man tänka praktiskt. En snygg men opraktisk blandare kommer sannolikt skapa irritation ganska snabbt. Det är exempelvis bra att välja en blandare som har en avstängningsventil för tvättmaskinen monterad på blandaren. Det är enligt branschreglerna krav på att vattenanslutningen till tvättmaskinen ska ha en avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig. Har du denna ventil på blandaren uppfyller du detta krav och behöver således inte installera en separat avstängningsventil.
Andra praktiska aspekter att tänka på är exempelvis att blandaren i tvättstugan bör vara hög nog så att det är enkelt att såväl skölja tvätt som att rengöra exempelvis smutsiga stövlar.
Generellt ska också alla vattenanslutna apparater enligt Boverkets byggregler vara godkända för 10 bars tryck, alternativt vara försedda med tryckreduceringsventil monterad från fabrik. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke vid val av köksblandare då det säljs blandare som endast är godkända för 5 bar. Installeras en sådan blandare, och en vattenskada inträffar, kan det innebära en inskränkning i din hemförsäkring. Slutligen är det viktigt att, vid beställning av produkter, säkerställa att system och produkter har dokumentation som visar att produkten uppfyller samhällets krav enligt Boverkets byggregler och kravet på fackmässig montering enligt Säker Vatteninstallation. Detta ska visas genom Typgodkännande eller annat godkännande av erkänt certifieringsorgan efter tredjepartsprovning av ackrediterat provningsorgan. Produkter ska vara identifierbara genom märkning på produkten eller, där detta inte är möjligt, på produktens förpackning.

Golvbrunnssil

En golvbrunn är en anordning för avledning och bortförande av vatten i exempelvis en tvättstuga. Golvbrunnen täcks av ett ”lock” som kallas för en sil.
Själva golvbrunnen inhandlar typiskt hantverkarna och det är något ni ej kommer att se i den färdiga tvättstugan. Golvbrunnssilen väljer man dock typiskt själv och det är en detalj som syns i tvättstugan. En golvbrunnssil kan vara rektangulär, triangulär, kvadratisk eller rund och fungerar idag även som en designdetalj utöver dess primära funktion att sila ned vattnet i avloppet.
Golvbrunnssilar görs i flera material och utseenden där de vanligaste materialen är polerat rostfritt stål, aluminium eller plast. Besök en leverantör eller sök runt på internet efter är utseende som känns bra och var noga med att verifiera med hantverkare att den golvbrunnssil ni tänker köpa går att installera i just er tvättstuga.

Golvvärme

Många väljer idag att ha sten- eller klinkergolv i sin tvättstuga och de kan lätt uppfattas som kalla utan golvvärme. Många önskar därför lägga in golvvärme när man renoverar sin tvättstuga. En annan fördel är att golvvärmen är ett prisvärt alternativ för att värma upp tvättstugan.
När det gäller golvvärme finns det tre typer – elslingor, vattenburen och luftburen.
Vattenburen golvvärme: Den vattenburna golvvärmen fungerar som väggradiatorer i ett vattenburet system. Varmt vatten strömmar genom rör som har lagts ut under golvet vilket gör det varmt. Vattenburen golvvärme passar bra för hus som redan har ett vattenburet värmesystem. För att systemet ska fungera behövs en cirkulationspump. En nackdel med vattenburen golvvärme är, precis som det vattenburna systemet generellt, att läckage kan uppstå med en vattenskada som följd.
Golvvärme med el: Den som inte har vattenburen värme i huset kan installera elslingor i golvet. Värmeslingor består av elledningar med ett högt motstånd. Motståndet gör att kablarna blir varma. Slingorna spacklas in eller läggs in i bjälklaget. Nuförtiden finns det även praktiska värmemattor där slingorna ligger vilka är lättare att montera. En behörig elektriker behöver anlitas för att installera elvärmeslingor.
Luftburen golvvärme: fungerar genom att varmluft leds genom ventilationsrör med hjälp av ett fläktsystem såsom exempelvis en frånluftspump. Rören är ingjutna i den underliggande betongplattan som även ackumulerar värme. Luftburen golvvärme används främst vid nybyggnation då det är ett relativt nytt sätt att värma golv. I och med att luft används är risken, till skillnad från vattenburen golvvärme, minimal att vattenskada uppstår vid felaktigheter i golvvärmesystemet.
Något som är viktigt att tänka på vid installation av golvvärme är att det, enligt branschreglerna, är krav att golvvärmessystem ska placeras under tätskiktet. Dessutom får golvvärmen inte slås på tidigare än 28 dygn efter montering av keramiskt ytskikt. Detta eftersom såväl spacklet som plattorna annars kan spricka. När golvvärmen sedan slås på ska temperaturen höjas jämnt, max 3 grader C per dygn, eller enligt leverantörens anvisning. Golvytans temperatur får aldrig överstiga 27 grader C.

FLÄKT

Något som är viktigt i en tvättstuga är att ha en väl fungerande ventilation. Bra ventilation är en förutsättning för att inte fuktskador ska uppstå. Den fuktiga luften som genereras av tvättmaskin och torktumlare måste ventileras ut varför tvättstugan måste ha ventiler som aktivt suger ut vattenångan som produceras. Utan en ventil har vattenångan ingenstans att ta vägen utan fäster sig i rummets alla möjliga skavanker såsom illa tätade ytskikt eller i fogmassan i klinkergolvet. Detta kan leda till fuktskador bakom väggar och golv som kan vara svåra att upptäcka och mycket dyra att reparera.
För att förbättra ventilationen i tvättstugan kan det också vara nödvändigt att installera en fläkt. I en lägenhet får man dock inte installera egna fläktar hur som helst utan i dessa fall har man gemensamma fläktar för hela fastigheten. Innan man installerar en fläkt i en flerfamiljsbostad måste man höra med styrelsen eller med föreningen om så är tillåtet.
Fläkten för bort fuktig luft från rummet vilken sedan ersätts med torr och frisk luft. För att fläkten ska fungera behöver den kopplas till en frånluftskanal. Det går att placera en fläkt i en kanal med självdrag eller utan självdrag, till exempel i ett fläktrör ut genom ytterväggen. Effekten blir densamma, alltså att fuktig luft leds ut från tvättstugan. Det kan dock vara praktiskt att använda sig av de frånluftskanaler som eventuellt finns i tvättstugan eller ligger i anslutning till.
Det finns fläktar med ingen eller helt automatisk styrning. Den traditionella fläkten sätter man själv på när man anser att man behöver ventilera ut fuktig luft. En mer modern variant är fläkten med autostyrning där det vanligaste är en fuktstyrning av fläkten. Den är behändig eftersom man själv då inte behöver fundera på om fläkten är påslagen eller ej. När fuktnivåerna överstiger en viss mängd slås fläkten automatiskt på. Fläkten stängs också automatiskt av när tvättstugans luft är tillräckligt torr. Detta garanterar att fuktnivån i tvättstugan aldrig blir för hög under för lång tid. De flesta automatiska fläktar körs också igång med en visst tidsintervall, oavsett fuktnivå i rummet, detta för att få ett regelbundet luftutbyte i rummet.
Om ni upplever att ni har ett mycket fuktigt tvättstugan kan det även bero på att för lite kall/torr luft ventileras in i rummet. För att ventilera in torrare luft i rummet bör det finnas en springa högst upp eller längst ner i dörren. Det är att föredra att springan är i underkanten av dörren då golvet är som känsligast för fukt. Den torrare luften som sugs in genom springan hjälper sedan till att sänka den relativa luftfuktigheten i utrymmet då fukt alltid vill vara jämt fördelad i luft. Luften som sugs in genom springan i dörren skapar även en luftström genom rummet. För att ventilationen ska fungera väl är det också viktigt att hålla dörren till tvättstugan stängd när det finns mycket fukt i rummet.

Kondensavfuktare eller luftavfuktare

Beroende på dels tvättmaskinens kapacitet att centrifugera, dels mängden tvätt som hängs för torkning – avges en bestämd mängd fukt till luften i tvättstugan. Om ventilationen inte räcker för att transportera bort den fukt som bildas i tvättstugan så kan en idé vara att komplettera med en kondensavfuktare för att motverka att fukt bildas i din tvättstuga.
Ju lägre frånluftsventilation det är i tvättstugan desto kraftfullare avfuktare behövs. I annat fall tas fukttillskottet inte om hand tillräckligt snabbt vilket kan bidra till fuktskador. Avfuktare finns med en kapacitet av 5 liter per dygn och uppåt.

Arbetsbänk

Något som är bra att ha i en tvättstuga är en bra arbetsbänk.
Det finns ett antal olika material att välja bland när det gäller arbetsbänk. De skiljer sig åt både vad gäller utseende och funktion men även avseende pris.
Laminat: Ett billigt alternativ som arbetsbänk är en laminatskiva. Laminatskivan kan ändå ge illusionen av ett dyrare material då det inte finns någon begränsning i antalet färger och mönster som kan väljas. Man kan få en laminatskiva som är såväl enfärgad som en skiva som efterliknar trä eller sten.
Laminatskivan är ett lättskött alternativ som i det närmaste är underhållsfritt. Nackdelen med laminatskivan är att den ej står emot fukt lika bra som de dyrare alternativen. Laminatskivan är generellt det alternativ som har kortast hållbarhet. Det är också svårt att reparera en laminatskiva varför man typiskt får byta hela om den skadas. Laminatskivan kan också ge en ”syntetisk” känsla då det inte är något naturmaterial såsom sten eller trä.
Kompaktlaminat: Det finns även en nyare typ av laminat som kallas kompaktlaminat.  Detta material har något högre värme- och fukttålighet än det klassiska laminatet men är också något dyrare. Kompaktlaminatet är helt genomfärgat vilket gör att eventuella repor inte blir lika synliga som på en traditionell laminatskiva. En arbetsbänk av kompaktlaminat kan göras mycket tunn varför detta är ett av de material du kan använda om ni vill ha en väldigt tunn arbetsbänk.
Trä: Träskivan finns i flera olika träslag. Priset på träskivorna varierar beroende på såväl träslag som kvalitet. Träskivan är gedigen och hållbar och ger typiskt ett varmt intryck i tvättstugan. Sköts skivan på rätt sätt blir dessutom träskivan bara vackrare med åren. Det negativa är att träskivan kräver underhåll för att hållas snygg och materialet kan vara känsligt för fukt och fläckar. Man bör olja in en träskiva regelbundet för att det ska motstå fukt. En fördel är dock att en träskiva är slipbar varför den kan repareras från fläckar och repor.
Komposit: Kompositskivan är en skiva som består av akryl, naturliga mineraler och pigment. Kompositskivan erbjuder stora variationsmöjligheter eftersom de finns i nästan oändligt antal färger. Skivan tillverkas i ett stycke utan skarvar vilket gör att ni kan designa din arbetsbänk precis som ni vill. Vill ni exempelvis ha en arbetsbänk i vinkel kan ni med komposit få den helt utan skarvar vilket ni inte kan få med en skiva i sten, laminat eller trä.
Till skillnad från exempelvis sten och trä kräver kompositskivorna inte heller knappt något underhåll alls. Komposit är generellt ett mycket hållbart material men de är ej lika värmetåliga som sten och även komposit är känsligt för vissa vätskor med syra.
Det finns även en exklusivare variant av den traditionella kompositskivan, nämligen kvartskomposit. Den består till större del av sten som blandas med bindemedel vilket pressas och gjuts till en skiva. Kvartskompositen är porfri varför den är mycket tålig och i princip ogenomtränglig.
Ytterligare alternativ är Corian och Highmax som är en typ av kvartskomposit men med plast i bindningen vilket gör skivan mjukare och än mer formbar.
Sten: Stenskivan är ett vackert och tidlöst material men också tungt och dyrt. Det finns flera olika sorters stenskivor såsom granit, kalksten och marmor. Stenskivorna är mycket tåliga för värme och de flesta vätskor. Väljer man marmor är kalksten får man en vacker stenskiva men som kräver en hel del underhåll för att bibehålla sitt vackra utseende. Såväl marmorn som kalkstenen är nämligen porösa vilket gör dem känsliga för såväl vissa syror som rengöringsmedel.
Vill man ha en tåligare sten kan man välja granit som är en av de tåligaste stenskivorna.
Rostfritt: Rostfritt stål är ett material som hängt med länge och är relativt billigt. Detta material är förmodligen det vanligaste i en tvättstuga och då i form av en bänk med integrerad diskho och inte en arbetsbänk. 
Glas: Glas är ett prisvärt alternativ som går att få i många olika färger och mönster. Glas är mycket tåligt mot värme och nötning och det är lättskött. Nackdelen med glas är att det kan repas.

Ytskikt på golv och väggar

Ett av de svårare valen att göra när det kommer till en renovering av en tvättstuga är vilka ytskikt man ska ha. Att det är svårt beror dels på att vad man väljer att ha på golv och väggar är det som kanske mest av allt sätter prägeln på tvättstugan, dels för att ytskikten också praktiskt måste fungera i en tvättstuga. Vissa material är mer tåliga än andra och vissa är mer lättstädade. Vissa material måste behandlas regelbundet för att behålla sitt ursprungliga utseende medan andra kräver minimalt med underhåll. Vissa ytskikt fungerar även som tätskikt medan andra kräver ett separat tätskikt under ytskiktet.
Det finns alltså många olika typer av ytskikt att välja på och det är viktigt att välja material efter både utseende och praktiskt hänseende. Man kan grovt dela in ytskikten i fyra olika kategorier: keramiska plattor, icke keramiska plattor, våtrumsmatta/våtrumstapet och trä. Var och en i olika prisklasser och med olika för- och nackdelar. Utöver detta kan man även välja att måla väggarna i sin tvättstuga. Väljer man att måla kan man kan fritt välja färg i tvättstugan efter tycke och smak. Dock måste man, enligt branschreglerna MVK, använda en för våtrum godkänd färg.
Kakel och klinker, som är keramiska plattor, är ett vanligt val i såväl badrummet som i tvättstugan. Fördelen med kakel/klinker är att det är lättstädat och att de kan kombineras i en mängd olika varianter. Generellt är också kakel och klinker hållbara material. Kakel använder man normalt på väggarna men inte på golvet.  Klinker, som är tåligare, används på golvet. Vill man ha en väldigt tålig keramisk platta på golvet kan man också välja granitkeramik.
Ett annat vanligt val är stenplattorna. Ett lyxigt och vackert alternativ är att använda någon av naturstenarna marmor eller kalksten. De ger ofta ett väldigt vackert och levande intryck på såväl väggar som golv.  Såväl marmorn som kalkstenen är dock porösa material varför de är känsliga för vissa syror och missfärgas av vätskor med färgämnen. Dessa stenar måste också behandlas med en särskild olja för att de ska åldras på ett bra sätt. Väljer man marmor eller kalksten måste man alltså vara beredd på att ett visst underhåll kommer att krävas. Vill man ha sten, men ett tåligare material, är granit ett bra val då det är det hårdaste och tåligaste materialet av naturstenarna. Graniten kräver även minimalt med underhåll.
Något som är viktigt att tänka på om man väljer att ha klinker- eller stenplattor på golvet är att de kan uppfattas som kalla. Man bör därför installera golvvärme om man väljer dessa material på golvet. Vid val av plattor är det också viktigt att tänka på att man kring golvbrunnen måste ha mindre plattor än i övriga tvättstugan, om man där har valt större. Med för stora plattor kring golvbrunnen går det nämligen inte att få till ett godkänt fall.
Ett såväl prisvärt som praktiskt alternativ till de olika plattorna är att istället välja en våtrumsmatta och/eller våtrumstapet. En stor fördel med att använda en våtrumsmatta är att det då ofta inte behövs någon annan fuktspärr då våtrumsmattan i sig är helt vattentät. Detta sparar arbete eftersom ingen fuktspärr behöver läggas. Det finns också våtrumsmattor som i sig är godkända som fuktspärrar varför man bör välja en sådan. En annan fördel med våtrumsmattan är att de är billigare och lättare att montera än kakel och klinkers. Man kan också välja att ha exempelvis en våtrumsmatta på golvet och sedan kakla väggarna men tänk i så fall på att man måste lägga mattan innan väggen kaklas. Ytterligare en fördel med våtrumsmattan och våtrumstapeter är att de finns i mönster som inte går att få tag på gällande kakel. Vill ha ett mer fantasirikt mönster på exempelvis väggarna är det en våtrumsmatta eller en våtrumstapet som gäller. Dock är det ofta inte lämpligt att lägga en plastmatta i utrymmen där det finns risk för tillskjutande fukt såsom i en källare. Där behöver man lägga ett tätskikt som är avsett att använda då risk finns för tillskjutande fukt.
Väljer man att ha trä på golvet är det teak som typiskt gäller. Teak är ett beprövat och tåligt träslag att ha på golvet i våtrum men med rätt ytbeläggning går det att välja även andra träslag. Lägger man trägolv i tvättstugan bör man dock tänka på att trä inte leder värme lika bra som exempelvis sten. Har man tänkt ha golvvärme blir det därför inte lika effektivt med ett trägolv som med klinker eller sten.
Som synes finns det ett flertal olika material att välja på. Alla har de olika egenskaper, olika utseende och olika prisnivåer. Fundera noga igenom vad det är ni vill ha för typ av egenskaper på era ytskikt och vilket utseende ni gillar innan ni gör ert val.
För en utförligare beskrivning av de olika materialen, se vidare här. 

Belysning

Man brukar säga att ett rum behöver tre olika sorters belysning; allmänbelysning, arbetsbelysning och stämningsbelysning. När det kommer till tvättstugan så är det egentligen endast allmän- och arbetsbelysning som behövs.
Allmänbelysningen i tvättstugan är typiskt belysningen i taket. Här behöver man en ganska stark belysning för att underlätta arbetet i tvättstugan. Utan en god belysning kommer ni sannolikt att uppfatta tvättstugan som opraktisk. Ett praktiskt, och vanligt val, är att bygga in spotlights i taket, så kallade downlights. Detta är både snyggt och ger en effektiv belysning i er tvättstuga. Med fördel installerar ni en dimmer så att ni kan öka och dämpa belysningen efter behov.
Oftast är dessa spotlights försedda med halogenlampor. När en sådan lösning installeras är det mycket viktigt att de monteras med ordentligt med luft omkring eftersom lamporna blir mycket varma. Något som är viktigt att ha i åtanke om man väljer att installera spotlights är att taket då behöver sänkas för att få plats med överhettningsskydd samt för att skapa tillräckligt med luft för att leda bort värmen från lamporna. Har man lågt i tak kan det därför vara mindre praktiskt med infällda spotlights i taket. Det finns även alternativ till halogen-spotlights såsom LED-lampor och lysdiodrar vilka inte är lika beroende av ventilation och skyddssystem som halogenlamporna. Ett annat alternativ är olika fiberlösningar där fibertrådar dras där belysning önskas placeras.
Förutom den allmänna takbelysning kan man behöva en särskild arbetsbelysning över arbetsbänkar och kanske även över platsen där strykbrädan ska stå. Detta underlättar vid vikning och sortering av tvätt. Även här kan man placera ett antal spotlights över den yta man särskilt vill lysa upp. Ett annat alternativ vid arbetsbänken är att placera ut en vägglampa på lämpligt ställe.
Förutom spotlights finns det ett antal alternativ i form av olika tak- och vägglampor som kan vara lämpliga. Gå igenom de olika alternativ som finns för att hitta de lampor ni gillar.

Eluttag

Något ni kommer att behöva i er tvättstuga är tillgång till el. Ni behöver det för såväl de olika maskinerna såsom tvättmaskinen, torktumlaren och torkskåpet som för strykjärnet och övrig apparatur. Tänk också på sådant som ni kanske senare kommer att vilja ställa in i tvättstugan, exempelvis kanske ni vill kunna ställa en radio på arbetsbänken och då behöver ni ett lättillgängligt eluttag för detta. Ni måste därför planera vart ni vill ha era eluttag i god tid innan arbetet startar eftersom något av det första som kommer att ske är att elektrikern drar fram el till de platser där ni önskar ha det.
Tänk igenom vart ni kommer att behöva era eluttag så att ni inte senare behöver dra långa skarvsladdar över golvet vilket är såväl opraktiskt som en säkerhetsrisk om ni har små barn i hemmet. I en tvättstuga kan det dessutom förekomma vatten på golvet vilket innebär att det är direkt farligt att placera ut skarvsladdar på dess golv.
Tänk slutligen på att alla elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker. Tänk också på att alla eluttag ska vara jordade och petskyddade. Alla apparater som ni använder i tvättstuggan ska dessutom ha skyddsjordad stickpropp eller vara dubbelisolerade, det vill säga märkta med en dubbelkvadrat enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar. Kom ihåg att det alltid är ni som boende, oavsett hur ni bor, som ansvarar för att era elektriska apparater är hela och att de används på rätt sätt. Generellt kan dock sägas att tvättstugan, enligt Elsäkerhetsverket, räknas som ett torrt utrymme varför det egentligen inte finns några särskilda regler gällande el och vatten, såsom det exempelvis gör i badrummet, annat än att kravet på den lägsta tillåtna IP-klassen ökar om det finns risk för översköljning av vatten.
Se Trygga renoveringars avsnittet om ”El i våtrum” för en närmare beskrivning.

FÖRVARING OCH UPPHÄNGNING

Förvaring är något som är viktigt i en tvättstuga. Ni behöver såväl ha någonstans att förvara den smutsiga tvätten som den rena vikta tvätten. Ni behöver även ha förvaring för tvättmedel, sköljmedel och annat ni behöver ha tillgängligt i tvättstugan. 
Vad gäller förvaring av den smutsiga tvätten väljer ni med fördel, om ni har plats, flera tvättkorgar så att tvätten kan sorteras direkt när den smutsiga tvätten tas in i tvättstugan. Minst tre eller fyra behållare är bra att ha. Dela upp dem i den sorts tvätt som ni tvättar oftast; exempelvis 40 grader vitt, 40 grader kulör, 60 grader och 30 grader. Märk upp behållarna så att det tydligt syns vilken slags tvätt som ska slängas i dem. På så sätt är smutstvätten redan sorterad när det är dags att tvätta vilket sparar mycket tid.
Ni måste också ha någonstans att hänga den blöta tvätten. Detta är framförallt viktigt om ni inte har tänkt ha ett torkskåp i tvättstugan, eller om ni vet att ni tvättar mycket och kommer att behöva mer upphängningsytor än vad torkskåpet erbjuder. Det finns såväl utfällbara torkställningar att ställa på golvet som tvättlinor, eller stänger, att fästa i väggen för att hänga tvätten på. Tänk även på höjden för att utnyttja ytan maximalt då man med fördel kan ha linor eller stänger ovanför varandra för att få extra plats att hänga tvätten på. Är utrymmet begränsat finns det även utfällbara tvättställningar som fästes på väggen att köpa. Dessa kan då fällas in när de inte används och därmed ta minimalt med plats.
Andra detaljer som kan vara praktiska i en tvättstuga är exempelvis en krok att hänga strykjärnet. Tvättvagnar, eller korgar med hjul, kan också vara praktiskt att ha i tvättstugan så att tvätten enkelt kan rullas fram till tvättmaskinen när det är dags att tvätta eller där den rena tvätten kan lastas och sen rullas till tvättställningen när den ska hängas. Fundera igenom vad som finns att välja på så att ni får en så lättarbetad tvättstuga som möjligt.