Diskmaskin

Diskmaskinen är först och främst en praktisk vitvara som mycket väl kan komma att användas dagligen. Diskmaskinen ska därför i första hand vara enkel att använda och uppfylla de krav ni har. Fundera därför noga igenom såväl diskmaskinens inredning som funktionalitet så att diskmaskinen verkligen kan uppfylla de krav ni har för att underlätta vardagen.
Det första man bör fundera över är hur stor diskmaskin man får plats med samt hur stor man behöver. Normalbredden på en diskmaskin är 60 eller 45 cm. För det lilla köket kan en bänkdiskmaskin vara ett alternativ som, precis som namnet antyder, är gjord för att stå på diskbänken. Detta innebär att de normalt har en höjd på max 50 cm för att få plats mellan bänk och överskåp. När man pratar storlek på diskmaskiner brukar man dock ange diskmaskinens kapacitet i antal kuvert enligt en internationell standard. Ett kuvert kan enkelt uttryckt sägas vara en uppdukning för en person. Ett kuvert innehåller en flat tallrik, en djup tallrik, en assiett, en kaffekopp med fat, två bestick samt ett glas. I beräkningen ingår också några uppläggningsfat per diskomgång. En 60 cm bred diskmaskin tar normalt 12 kuvert, en 45 cm bred tar cirka 9 kuvert och en bänkdiskmaskin brukar ta 5 kuvert. Det finns även extra stora diskmaskiner som brukar ta 16 kuvert.
Förutom hur mycket man får plats med i diskmaskinen är det också viktigt att undersöka att man kan ställa in det porslin man önskar diska i maskinen. Höga glas kan exempelvis vara något som inte går att ställa in på ett bra sätt i många maskiner. Idag finns en del praktiska finesser i diskmaskinens inredning, som till exempel höj- och sänkbar övre korg som ger plats åt stora tallrikar eller höga glas. Detta är väldigt praktiskt om man vet att man ofta vill ställa in höga saker i diskmaskinen. Något annat som av många uppfattas som praktiskt är en besticklåda längst upp istället för den klassiska bestickkorgen. I en besticklåda lägger man besticken på rad istället för att ställa ner dem i en korg. Det är ett mer hygieniskt alternativt eftersom man slipper ta upp de rena besticken i den del man sedan för in i munnen. Besticken blir dessutom renare när de diskas på detta sätt. Vill du istället ha en bestickkorg bör den vara indelad i flera fack så att besticken fördelas väl. Gallerverket i korgens botten får heller inte vara för glest eftersom smala skaft och små bestick då kan falla igenom. Flera maskiner har även en speciell knivkorg som gör det lättare att diska vassa knivar.
Det är också bra att titta igenom vilka program diskmaskinen har så att detta är anpassat efter dina behov. Alla diskmaskiner har ett normalprogram. De flesta har även ett avspolningsprogram och ett skondiskprogram med lägre temperatur. Programmet för skondisk kan i många fall utnyttjas till den vanliga disken om den inte är för hårt smutsad. På så sätt spar du energi. En del maskiner har dessutom specialprogram, exempelvis för grytdisk. Många diskmaskiner har idag också en timer-funktion så att du kan välja när maskinen skall köra igång.
Något annat som är viktigt att uppmärksamma vid val av diskmaskin är energimärkningen. Alla vitvaror måste enligt EU-lag vara energimärkta. Märkningen för diskmaskinen har en skala från A+++ till D där A+++ är bäst och D är sämst. På samma märkning visas egenskaper såsom buller och kapacitet i antal kuvert samt hur bra maskinen till exempel diskar. Denna märkning är därför bra att ha som utgångspunkt vid val av maskin. Ljudnivån är särskilt viktig att ha i åtanke om du har en öppen planlösning, alltså med kök och vardagsrum i samma rum. Det kan upplevas som störande med en högljudd diskmaskin i vardagsrummet på ett annat sätt än i ett kök du kan stänga dörren om. Titta därför på hur många decibel som uppges på energimärkningen.
Även om diskmaskinen är en praktisk vitvara som används för att underlätta din vardag måste du ändå fundera igenom hur du vill att den ska påverka utseendet på ditt kök. Du kan här välja om du vill ha en integrerad diskmaskin eller en fristående, alltså om du vill att den ska gömmas bakom en front, samma som övriga skåpsluckor, eller om man ska se diskmaskinsluckan. Vill man bygga in diskmaskinen måste man välja en modell som är anpassad för detta. Detta kallas för en integrerad modell. Detta är en snygg lösning eftersom det ger ett homogent helhetsintryck i köket. Tänk dock på att du då inte kommer att kunna se instrumentpanelen varför du ej kommer att se vilket program som körs eller hur lång tid som är kvar. Det är då viktigt att välja en diskmaskin som genom belysning på golvet påvisar om maskinen är klar eller ej. Det normala är att ett rött eller grönt sken visas på golvet för att ange när maskinen är klar. Det finns idag även diskmaskiner som visar den kvarstående disktiden på golvet genom belysning. Ett annat alternativ är att välja en halvintegrerad lösning då täckskivan inte går hela vägen upp utan lämnar instrumentpanelen synlig.
Slutligen är det viktigt att tänka på att det finns ett antal krav gällande diskmaskiner för att försäkringsbolagen ska täcka en eventuell framtida skada. Först och främst så ansluts diskmaskinen både till elsystemet och till vatten- och avloppssystemet varför installationen är känslig. Enligt boverkets byggregler ska alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda. Detsamma gäller fasta elinstallationer.
Gällande de branschregler som styr vatteninstallationer är en viktig princip att om det finns risk för läckande vatten, eller kondens, under dolda ytor så ska du leda fram det så att det snabbt blir synligt. Detta innebär att det under diskmaskinen ska finnas ett vattentätt skikt så att utläckande vatten snabbt kan upptäckas. Dessa skydd kallas typiskt för läckageskydd. Med ett läckageskydd ökar chansen dramatiskt att upptäcka en läcka i god tid. Det är också typiskt ett krav från försäkringsbolagen varför det kan innebära inskränkningar i er hemförsäkring om detta skulle visa sig saknas när en olycka har skett.
Enligt branschregler för säker vatteninstallation måste också vattenanslutningen till diskmaskinen ha en avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig. Ni bör nämligen alltid stänga av vattentillförseln när diskmaskinen ej används, framförallt om ni inte kommer att använda den på ett tag exempelvis om ni ska resa bort. Vanligt är att man köper en blandare med avstängningsventil för diskmaskinen. På så sätt säkerställer man att avstängningsventilen är lättillgänglig ovan bänk. Det är alltså inte tillåtet, vilket är tämligen vanligt, att ha avstängningsventilen inne i diskbänkskåpet. Ett problem med de mekaniska lösningarna är dock att de sällan används. Vattnet stängs alltså inte av när diskmaskinen inte används. En modern lösning är att istället välja en elektronisk diskmaskinsavstängare. Då är vattnet alltid avstängt förutom när man innan diskning, genom en knapptryckning, sätter på vattnet under en förinställd tid.

Kyl och Frys

Det finns idag ett väldigt stort utbud av kylskåp och frysar på marknaden och det kan vara svårt att överblicka alla modeller och varianter som finns. Det viktigaste är dock att fundera igenom vilka behov man har och självfallet också hur mycket plats man har till förfogande. Vilka behov man har styrs till stor del av hur stort hushållet är. För den som har plats, och har stort förvaringsbehov, är de fristående kylskåpen och frysarna de bästa alternativen. Dessa skåp, som typiskt väljes så att de ser likadana ut, placeras då bredvid varandra och ger ett komplett kyl- och fryssystem för matvaror. Dessa skåp har en normalhöjd mellan 160 och 200 cm. Standardbredden är 60 cm men det finns både smalare och bredare varianter.
Att ha två fristående enheter kräver en del plats och är därför något för det större köket. I det mindre köket är det vanligt att kylen och frysen består av en enda enhet, en så kallad integrerad kyl/frys. Dessa finns i olika varianter där kylen respektive frysen både kan vara lika stora eller, ofta mer normalt, så är kylen något större än frysen. Ibland är frysen enbart ett frysfack.
Vill man bygga in kyl och frys i samma köksskåpssystem som övriga köket är det viktigt att tänka på att köpa modeller som är anpassade för detta. Dessa kallas för integrerade modeller.
Det finns också en mängd olika typer av finesser man kan välja på vid val av kyl och fryssystem. Vissa kylskåp har inbyggd ismaskin och/eller funktion för kylt vatten. Väljer man detta är det viktigt att tänka på att det kräver vattendragningar för att det ska fungera. Det finns även kylskåp med grönsakslådor med extra hög luftfuktighet vilket kan vara praktiskt. De flesta kylskåp och frysar har idag självavfrostande system. Det finns idag även avancerade modeller som kommer med TV och/eller radio. Det finns även kyl/frys med tryckutjämningssystem som gör att dörren är lättare att öppna direkt efter att den har stängts.
Något annat som är viktigt att uppmärksamma vid val av kylskåp och frys är energimärkningen. Alla vitvaror måste enligt EU-lag vara energimärkta. Märkningen för kylskåp och frys har en skala från A+++ till D där A+++ är bäst och D är sämst. På samma märkning visas egenskaper såsom buller och nettovolym Denna märkning är därför bra att ha som utgångspunkt vid val av dessa vitvaror.
Slutligen är det viktigt att tänka på att kylskåp och frys ska stå på vattentäta underlag, så kallade kondens- eller läckageskydd. Saknas detta kan det innebära inskränkningar i hemförsäkringen om olyckan skulle vara framme. Detta krav kommer direkt från branschreglerna för säker vatteninstallation där en viktig princip är att om det finns risk för läckande vatten, eller kondens, under dolda ytor så ska du leda fram det så att det snabbt blir synligt.

Spis och ugn

Det finns idag ett väldigt stort utbud av spisar och ugnar. Det finns såväl kombinationsspisar som separata spishällar och ugnar. De kan värmas med el eller med gas och ha en hel hord med olika finesser. I samband med att ett nytt kök ska byggas är det därför klokt att redan på ett tidigt stadium fundera igenom vilken spistyp man vill ha i det nya köket. Skillnaden i pris mellan standardmodeller och specialmodeller är också väldigt stor.
Kombinerad spis och ugn: Den kombinerade hällen och ugnen är fortfarande det vanligaste alternativet i våra svenska hem och antagligen det första gemene man har i åtanke när man tänker sig en spis i ett kök. Den kombinerade hällen och ugnen är praktisk och de flesta kombinationsspisar är prisvärda.
Nackdelen med de kombinerade spisarna och ugnarna är att det lätt samlas matrester i skarvarna mellan köksinredning och spis. En annan nackdel är att ugnen befinner sig på låg höjd vilket gör att arbetsställningen inte blir så bekväm när man ska använda den. Att ugnen befinner sig på låg höjd gör den också till en säkerhetsrisk för barn och husdjur. Risken har dock minskats på senare år då kraven på yttemperatur på ugnens glas idag är strikta. Enligt boverkets byggregler är idag ett allmänt råd att yttemperaturen ej ska överstiga 60 grader under normal drift.
Spishäll och separat ugn: Istället för att ha en kombinerad spis och ugn har det blivit allt populärare att ha en separat spishäll och ugn. En stor fördel med att ha separat häll och ugn är att ugnen kan placeras på arbetshöjd. Den kan byggas in i ett högskåp och därmed komma upp en bit från golvet. Tänk dock på att ugnen inte ska placeras alltför högt upp, då riskerar man att bränna sig på underarmarna när man sätter in eller tar ut kärl. Väljer man en dubbelugn eller en ugn med mikrovågsugn ovanför bör den övre ugnen bestämma höjden.  En nackdel med att ha ugnen placerad i ett högskåp är att dock att den då inte är placerad direkt under fläkten vilket innebär att det kan bli svårt att ventilera bort ångor som uppstår vid matlagning i ugnen.
Med en separat spishäll monteras hällen i bänkskivan vilket både är praktiskt och estetiskt. Att inte ha ugnen under möjliggör också att man där istället kan ha förvaring vilket är praktiskt eftersom man då har de redskap man använder vid spisen nära till hands. Tänk dock på att spishällen kommer att gå ner en bit i bänkskivan. Väljer ni en väldigt tunn bänkskiva behöver ni antingen bygga upp för hällen eller också kommer hällen att gå ner i lådan under vilket innebär att ni ej kan lasta den fullt.

Olika typer av spisar:

Förutom att välja om man ska ha en kombinerad spis och ugn eller en separat spishäll och ugn så finns det ett antal olika spishällar och ugnar att välja bland. De olika spishällar man kan välja bland är följande:
Gasspisen: har traditionellt varit matfantasternas favorit då de har ansetts vara överlägsna vad gäller värmehanteringen. Uppvärmningen går nämligen betydligt snabbare än på en klassisk gjutjärnsplatta och effektinställningen är steglös och effektiv. Idag är dock induktionshällen i princip lika bra i dessa avseenden. Gasspisen kan köpas i form av enbart häll, men också med ugn. De kan vara enkla som en vanlig fristående spis med ugn, eller vara rena proffsspisar med en mängd olika funktioner.
Gjutjärnsplatta: är en enkel konstruktion där en spole värms upp under plattan som i sin tur värmer kärlet som är placerat ovanpå. Dess fördel är att det är en billig variant på spishäll. Det negativa är att den reagerar långsamt på temperaturinställningar, det kan exempelvis vara svårt att snabbt få ner temperaturen till en lagom nivå. Själva plattan håller även värmen länge varför det är lätt att bränna sig på en gjutjärnsplatta. Ytterligare en nackdel är att dessa spishällar drar förhållandevis mycket el.
Glaskeramikhällen: fungerar enligt samma princip som gjutjärnsplattorna, alltså att en spole värms upp under glashällen som i sin tur värmer kärlet som är placerat ovanpå. Fördelen är även i detta fall att priset är relativt lågt. Dessa drar dessutom mindre energi än gjutjärnsplattorna. Nackdelen är att de kan vara känsliga för slag och repor samt fläckas av exempelvis kokande socker som rinner över.
Induktionshällen: är antagligen det idag vanligaste alternativet när man byter ut sin spis. En induktionshälls plattor värms till skillnad från en vanlig spis inte upp för att i sin tur värma upp det som står på plattan utan det är enbart kastrullen eller stekpannan på plattan som värms upp. Det beror på att plattans uppvärmningssystem består av ett antal magnetströmmar som sätts igång när plattan sätts på. När strömmarna stöter på metall värms metallen. Fördelen med induktionshällen är att plattans värmereglage reagerar lika snabbt och effektivt som gasspisen trots att den drivs av el.  Ytterligare en fördel är att dess plattor i sig inte blir heta vilket gör den till en säkrare form av spis för barnfamiljen. Detta är också praktiskt när något kokar över eftersom det då inte bränns fast på en het platta. En induktionshäll är snabb och energisnål vid uppvärmning. En nackdel är att alla kastruller och stekpannor inte fungerar på induktionshällen. Man måste använda kastruller och stekpannor som är av ett material som är ferromagnetiskt. Aluminium, glas, rostfritt stål fungerar exempelvis ej.

Olika typer av ugnar:

Den traditionella ugnen med över- och undervärme: I den traditionella ugnen tillagas maten med värme som kommer från värmeelement och inget annat. Den traditionella ugnen har över- och undervärme. Det finns inget som får den varma luften att cirkulera eller som gör den fuktigare. Detta kan göra att man får en ojämn fördelning av värmen i ugnen och att det är svårt att tillaga flera rätter samtidigt. 
Varmluftsugnen: fungerar genom att den varma luften, som värms upp av vanliga värmeelement, cirkuleras genom en fläkt. I en varmluftsugn tillagas maten på ett jämnare och mer effektivt sätt. Tillagningen går snabbare än med en vanlig ugn och man kan använda hela ugnen, och till exempel baka på flera plåtar ovanför varandra. Idag finns det även ugnar med så kallad 4D-varmluft vilket innebär att fläkten cirkulerar luften växelvis åt båda hållen vilket ger en ännu jämnade fördelning.
Ugn med ångfunktion: En ångugn eller ugn med ångfunktion fungerar genom att maten värms med het vattenånga. Denna typ av ugn ger ”saftigare” resultat och anses vara en för maten varsammare ugn. Denna typ av ugn är särskilt lämplig för tillagning av exempelvis grönsaker och fisk. För att ånga ska kunna bildas måste ugnen ha tillgång till vatten. Många ångugnar har en avtagbar reservoar som behöver fyllas på när du använder ugnen. Några mer avancerade modeller är direkt anslutna till en vattenledning. Det finns även ugnar som bara har ångfunktion men dessa klarar inte all matlagning som finns i hemmet utan du måste då komplettera med en varmluftsugn.
Förutom typ av ugn bör man också fundera igenom vilka funktioner man önskar sig. Vissa ugnar är exempelvis utrustade med en utdragbar ugnsvagn vilket innebär att man kan ställa in maten uppifrån och alltså ej behöver sträcka sig in i ugnen när den lastas. Det finns även lösningar med dubbla ugnar vilket är praktiskt om man exempelvis vill tillaga maten i den ena och hålla den varm i den andra. En annan variant är ugnar med inbyggd mikrofunktion vilket alltså är en vanlig ugn kompletterad med en mikrovågsfunktion. Med en sådan ugn behövs således inte en separat mikrovågsugn. En annan funktion som marknadsförs mycket idag är pyrolys vilket är en rengöringsfunktion. Den fungerar genom att ugnen värmer upp sig själv till en hög temperatur, typiskt cirka 500 grader, så att rester och annat på insidan bränns bort. Sedan är det bara att torka bort askan med en trasa. Det finns även andra typer av rengöringstekniker i ugnar såsom ångrengöring eller att ugnen har olika typer av ytskikt som ska underlätta rengöringen. Ugnar som har så kallad katalytisk emalj ska exempelvis borga för att resterna bränns bort när de kommer i kontakt med emaljen. Andra emaljtyper är så kallade ”clean emalj” eller ”non stick” där resterna istället ska ha svårt att fastna vilket gör ugnen lätt att torka rent.
Det finns även ugnar med inbyggd timer samt vissa med en inbyggd termometer som stänger av ugnen när steken har nått rätt temperatur. Fundera igenom vilka funktioner som är viktiga för dig innan du gör dina val.
Något annat som är viktigt att tänka igenom vid val av ugn är säkerhetsfrågan. Har du barn i hemmet behöver ugnen ett barnlås. Det kan också vara bra att ugnen har överhettningsskydd.
Slutligen är det viktigt att uppmärksamma energimärkningen vid val av ugn. Märkningen för ugnar har en skala från A+++ till D där A+++ är bäst och D är sämst. På samma märkning visas även ugnens användbara volym i liter. Denna märkning är därför bra att ha som utgångspunkt vid val av ugn. Observera att spishällar saknar energimärkning.

Mikrovågsugn

Det finns idag nästan lika många mikrovågsugnar att välja bland som för de vanliga ugnarna. Normalt har dock inte mikrovågsugnen lika många olika funktioner varför det brukar anses vara något lättare att välja mikro än ugn.
Det första ni bör fundera igenom är hur stor mikrovågsugn ni behöver. För barnfamiljen kan det vara praktiskt med en extra stor mikro för att snabbt kunna få barnens mat varm på bordet. För den som inte har plats för en större mikrovågsugn kan ett bra alternativ vara att välja en varmluftsugn med inbyggd mikrofunktion.
Gällande funktioner är det bra att titta igenom vilka olika funktionerna de olika ugnarna har. Upptiningsprogram är exempelvis något de flesta använder just mikron till ganska ofta men även grill- eller crisp-funktionen är populär då den ger den värmda maten en krispig yta. Det finns även ugnar med inbyggda termometrar.
De allra flesta mikrovågsugnar har idag en roterande platta i botten för att maten ska värmas upp jämnare. En nackdel med de roterande tallrikarna är dock att rektangulära och lite större karotter sällan får plats på den roterande plattan. Vet du att du kommer att vilja kunna ställa in just denna typ av föremål i mikron bör du därför säkerställa att den ugn du väljer medger att du kan stänga av den roterande funktionen.
Något annat som man bör titta på innan man väljer mikrovågsugn är vilken maximal effekt den kan alstra. Ju högre effekt desto högre värme kan mikrovågsugnen generera och ju snabbare kan maten värmas eller tinas. Effekten mäts i watt och anges tydligt i produktegenskaperna.
De flesta ugnar har idag en digital display där de olika funktionerna ställs in medan de enklare modellerna styrs av vred.
Det blir allt vanligare att mikrovågsugnen byggs in i köksmodulerna vid en köksrenovering istället för att som tidigare vara fristående. Genom att bygga in den får man upp mikrovågsugnen på en god arbetshöjd. Lämplig höjd brukar anses vara 80 till 120 cm. Tänk dock på att inte sätta den alltför högt upp eftersom du då kan riskera att ”välta ut” varm mat över dig när du ska ta ut den. Sitter mikrovågsugnen högre upp bör man välja en dörr som öppnas åt sidan för att på så sätt undvika att behöva sträcka sig över luckan när maten ska tas ut.

Blandare

Köksblandaren, i vardagstal mer vanligt kallad kökskranen, är inte bara en praktiskt helt nödvändig installation i ert kök utan även en detalj som syns och sätter prägeln på köket.
Köksblandare kan idag först och främst delas upp i tvågrepps- och engreppsblandare. Förr i tiden fanns det nästan alltid en kran för varmt vatten och en kran för kallt vatten. Detta är idag ovanligt och förklaringen är att det helt enkelt är oerhört opraktiskt att inte kunna få lagom tempererat vatten ur en och samma kran. En modernare version av detta är tvågreppsblandaren. Då finns endast en kran men två vriddon, ett för kallt vatten och ett för varmt vatten. Denna typ av blandare väljes främst på grund av utseendemässiga skäl. Engreppsblandaren är dock det idag klart vanligaste. Fördelen med denna är främst att det bara behövs en hand för att få till rätt temperatur på vattnet. Det finns även en tredje typ av blandare som är den beröringsfria som reagerar på rörelse. Denna typ av blandare är exempelvis vanlig i offentliga utrymmen eftersom den är hygienisk då ingen behöver ta på några kranar. Eftersom den har en förinställd temperatur har den tidigare varit ovanlig i kök eftersom man där måste kunna ändra temperatur från kallt dricksvatten till varmt diskvatten. Idag finns det leverantörer som levererar beröringsfria blandare anpassade för köket. Genom att stoppa händerna under blandaren vid sensorn får man förtempererat vatten. Sedan har man ett vred för bara hett vatten och ett vred för kallt vatten.  Detta är en smidig lösning då man slipper kladda ner blandaren med kladdiga fingrar samtidigt som man kan få kallt och hett vatten utan att behöva ställa om hela blandaren. 
Färgvalet är också något många lägger ner mycket tid på vid just valet av köksblandaren då det är en detalj som syns. Blandarna finns i flera olika färgval även om den klassiska kromfärgade är det vanligaste men de går även att få i mässing eller andra färger såsom vitt och svart.
Ett generellt råd vid val av köksblandare är dock att man bör man tänka praktiskt. En snygg men opraktisk blandare kommer sannolikt skapa irritation ganska snabbt. Det är exempelvis bra att välja en blandare som har en avstängningsventil för diskmaskinen monterad på blandaren. Det är enligt branschreglerna krav på att vattenanslutningen till diskmaskinen ska ha en avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig. Har du denna ventil på blandaren uppfyller du detta krav och behöver således inte installera en separat avstängningsventil.
Andra praktiska aspekter att tänka på är exempelvis att köksblandaren måste vara hög nog så att höga kastruller kommer under kranen. Idag vill många också ha en blandare med utdragbart munstycke vilket underlättar rengöringen av såväl diskho som större kärl. Tänk också på att blandare i sig ska vara lätt att göra rent. Det finns även munstycken med duschfunktion samt mer avancerade tillval såsom köksblandare där man kan få kolsyrat eller kokande vatten direkt ur kranen. Väljer man en blandare med kokande vatten bör man dock betänka att det bryter mot boverkets byggregler. Enligt Boverkets byggregler får nämligen temperaturen på tappvarmvattnet, för att minska risken för skållning, vara högst 60 grader Celsius efter tappstället.
Generellt ska också alla vattenanslutna apparater enligt Boverkets byggregler vara godkända för 10 bars tryck, alternativt vara försedda med tryckreduceringsventil monterad från fabrik. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke vid val av köksblandare då det säljs blandare som endast är godkända för 5 bar. Installeras en sådan blandare, och en vattenskada inträffar, kan det innebära en inskränkning i din hemförsäkring.
Något annat som är bra att uppmärksamma och som regleras av branschreglerna för säker vatteninstallation är att svängradien för köksblandarens pip ska vara begränsad så att vatten från köksblandaren ej kan rinna utanför diskbänkens eller diskbänksinsatsens lådor. Slutligen är det viktigt att, vid beställning av produkter, säkerställa att system och produkter har dokumentation som visar att produkten uppfyller samhällets krav enligt Boverkets byggregler och kravet på fackmässig montering enligt Säker Vatteninstallation. Detta ska visas genom Typgodkännande eller annat godkännande av erkänt certifieringsorgan efter tredjepartsprovning av ackrediterat provningsorgan. Produkter ska vara identifierbara genom märkning på produkten eller, där detta inte är möjligt, på produktens förpackning.

Bänkskiva

Valet av bänkskiva handlar såväl om funktion som utseende och är ett av de viktigare valen ni kommer att göra till ert nya kök. Detta eftersom bänkskivan har stor betydelse för kökets design och utseende men samtidigt är också bänkskivan er viktigaste arbetsyta.
Bänkskivan är den del av köket som kommer att utsättas för mest slitage då den används dagligen och ska klara av såväl vatten som annat spill men även att heta stekpannor och kastruller ställs på den. Olika material är olika tåliga för såväl värme som olika vätskor och de kräver även olika mycket underhåll. Fundera därför noga igenom era behov innan ni bara väljer en bänkskiva ni tycker är snygg. För barnfamiljen kanske exempelvis den känsliga marmorn inte är ett lika praktiskt val som för familjen med endast vuxna familjemedlemmar.
Det är ofta lättast att utgå från designen på bänkskivan eftersom detta är lättare att förhålla sig till. Kom dock ihåg att ni antagligen helst vill att bänkskivan ska vara snygg även efter ett par års regelbunden användning. Fundera särskilt igenom om ni vill ha en skiva som i princip är helt underhållsfri eller om ni kan tänka er att ägna tid åt regelbunden rengöring och behandling. Fundera även igenom hur motståndskraftig ni vill att skivan ska vara för repor. Fundera också på hur viktigt det är för er att kunna ställa ifrån er heta stekpannor och grytor direkt på bänkskivan.
Laminatskivan är exempelvis ett prisvärt alternativ, det billigaste alternativet bland de olika valen, och den går att få i princip i vilket utseende man vill. Det är också en lättskött bänkskiva men samtidigt är den inte lika värmetålig som några av de dyrare alternativen och den står ej heller emot fukt lika bra.  För den som vill betala lite mer, men samtidigt få en tåligare skiva, kan kompaktlaminat vara ett bra alternativ.  För den som vill ha en väldigt tålig skiva, och i princip underhållsfri, är kvartskomposit ett bra alternativ. En annan fördel med komposit-materialen är att bänkskivan kan tillverkas helt utan skarvar vilket innebär att man exempelvis kan få en bänkskiva till ett L-format kök helt utan skarvar vilket man exempelvis inte kan få med trä- eller stenskivor som levereras styckvis och sedan måste skarvas. För den som vill gjuta in diskhon i bänken kan den klassiska rostfria skivan vara ett bra alternativ. 
Bland bänkskivor som ofta anses vara väldigt snygga men som också kräver omvårdnad för att bibehålla sitt snygga utseende har vi träskivan och olika sorters natursten såsom marmor och kalksten. Träskivan kan vara känslig för såväl värme som fukt och den bör oljas in regelbundet för att bibehålla sin motståndskraft för fukt. Sköts träskivan rätt blir den bara vackrare med åren men den kräver en del underhåll vilket man måste vara beredd på. De populära kalkstens- och marmorskivorna är känsliga för vissa syror såsom vin, vinäger, citrus och kolsyra. Dessa syror ”fräter” på ytan och skapar fläckar som ej går att få bort på annat sätt än att slipa om skivan. Kalksten och marmor kräver därför underhåll och att man hanterar dem försiktigt för att de ska bibehålla sitt vackra utseende. För den som vill ha sten men ett mer tåligt material är granitskivan ett bra alternativ.
Som synes finns det ett flertal olika material att välja på. Laminat, kompaktlaminat, trä, komposit, olika stenskivor, rostfritt, keramik, betong, kakel och mosaik är bara några av de material ni kan välja bland. Alla har de olika egenskaper, olika utseende och olika prisnivåer. Fundera noga igenom vad det är ni vill ha för typ av egenskaper på er bänkskiva och vilket utseende ni gillar. För en mer gedigen beskrivning av de olika materialen se vidare här.

Stänkskydd

En annan detalj ni ska välja till ert kök är stänkskyddet som även det är något som såväl sätter den utseendemässiga prägeln på ditt kök men som även är något som måste uppfylla sitt praktiska syfte.
Stänkskyddets primära funktion är att skydda väggen bakom spisen, diskhon och arbetsytorna mot stänk av olika slag såsom stekfett och vatten. För att stänkskyddet ska kunna uppfylla sitt syfte på ett effektivt sätt krävs att materialet håller tätt mot väggen. Stänkskyddet är således placerat direkt mot väggen ovan bänkskivan och kan variera i höjd. Har köket överskåp är det naturligt att placera stänkskyddet hela vägen från bänkskiva upp till underkant av överskåpen. Har köket däremot inga överskåp kan valfri höjd väljas. Då stänkskyddet alltid utgår från bänkskivan oavsett höjd är det viktigt att täta ordentligt med silikonfog mellan stänkskydd och bänkskiva.
Det finns en mängd olika material att välja bland även när det gäller stänkskydd. Då det även är en viktig detalj när det kommer till utseendet på ditt kök är det en fördel om den binder ihop utseendet av skåpsluckor och bänkskiva på ett harmoniskt sätt så att köket känns enhetligt. För att binda ihop helheten finns en mängd olika alternativ. En variant är att man använder samma material som bänkskiva och stänkskydd för att på så sätt få bänken och den delen av väggen att flyta ihop i en helhet. En annan variant är att använda en speciell färg som stänkskydd för att kunna måla väggen i samma färg som exempelvis de vägghängda skåpen. På så sätt skapar man ett luftigt intryck där vägg, skåp och stänkskydd är en enhet utan skarpa gränser. Möjligheterna är många så fundera noga igenom vad ni tycker är snyggt och leta efter inspiration.
Man kan i princip välja samtliga material man har som bänkskiva även som stänkskydd. Antingen väljer man samma som till bänken för att skapa ett enhetligt intryck men vanligast är att man har olika såsom exempelvis en träbänk men kakel som stänkskydd eller en stenskiva som bänk men sedan glas som stänkskydd.
Väljer man ett stänkskydd i materialet glasemalj, som består av en plåt som emaljerats med ett keramiskt material kan man bränna in tryck och bilder i materialet och på så sätt skapa ett väldigt personligt kök. Ett annat sätt att helt fritt välja utseendet på denna del av väggen är att måla eller tapetsera väggen bakom och sen lägga på ett ofärgat klarglas. En nackdel med detta är dock att skräp kan komma in bakom vilket sedan tydligt syns och är omöjligt att få bort.
Det är även möjligt att endast ha färg som stänkskydd. Man använder då en färg av samma typ som i våtrum, alltså en färg med ett högt glanstal. Detta för att den ska vara tålig för väta och även enkelt gå att torka av. Fördelen med att använda färg är att man kan få exakt samma färg som på övriga väggen eller på intilliggande skåp.

Diskho

Att välja diskho är kanske en detalj som många inte lägger ner så mycket tid på då det inte anses vara en av de större detaljerna i ett kök. Valet av diskho och sättet den monteras i bänkskivan är dock viktigare än vad de flesta tänker på. Med fel diskho blir er tid i köket krångligare än vad det skulle behöva vara.
Diskhon är framförallt en praktisk detalj som måste fungera för era behov. Det första ni ska fundera igenom är hur stor ho ni behöver. För de som inte har en diskmaskin hemma är det naturligt att ha två stora hoar, en för diskvattnet och en för sköljning. Idag när det flesta har en diskmaskin räcker det dock bra med en ho. Har man bara en ho väljer man dock med fördel en större så att man får ner stora stekpannor och plåtar. Att helt kunna sänka ner dem i diskhon underlättar diskningen avsevärt.
Gällande utseendet på diskhon så fundera igenom vad som skulle passa med er övriga köksinredning. Rostfritt är fortfarande det vanliga materialet för diskhoar men det finns andra material att välja på såsom silgranit, keramik eller komposit. Vad gäller färgen på er diskho bör ni framförallt fundera igenom vad som passar ihop med er bänkskiva och era övriga val i köket. Har ni valt att ha en mässingsblandare kanske ni också vill ha en mässingsho.
Det andra som påverkar hur väl er diskbänk och diskho kommer att fungera praktiskt är hur ni väljer att fästa diskhon i diskbänken. Det är endast om ni har valt att ha en diskbänk i komposit, kvartskomposit eller någon av Corian eller Highmax som man kan få en integrerad diskho, alltså helt utan kanter. I dessa fall blir alltså bänken och diskhon ett helt stycke. Väljer man en bänk i rostfritt kan man svetsa dit diskhon och även då få en diskho helt utan skarv mellan bänk och ho. Med övriga material måste diskhon fästas i diskbänken på något sätt och då används normalt en av tre metoder. Varje metod har sina för- och nackdelar. Valet beror därför på vad som är viktigast för just er.
Ovanpåliggande: Ett hål görs i bänkskivan och diskhon fälls ner ovanifrån. Diskhons ytterkanter vilar då på bänkskivan och den tätas med silikon för att förhindra att vatten från bänkskivan rinner ner mellan diskho och bänkskiva. En nackdel med denna metod är att eftersom diskhon ligger ovan bänkskiva bildas en kant som leder till att det är svårt att hålla rent kring diskhon.
Planlimning: Man fräser då ut en kant i bänkskivan och fäller ner diskhon ovanifrån så att den ligger på den utfrästa kanten. Kanten på diskhon hamnar då i samma nivå som bänkskivan. Det blir därigenom ingen nivåskillnad mellan bänkskiva och diskho vilket underlättar rengöring.
Underlimning: Med denna metod limmar man diskhons kanter underifrån på bänkskivan. Denna metod ger en snygg lösning och ger ingen kant mellan diskhon och bänkskivan varför bänken blir lätt att hålla ren. En nackdel med underlimning är att bänkskivan då blir själva kanten på diskhon vilket ökar risken för att man slår ut flisor i bänkskivan under diskning.

Fläkt

Något som är viktigt i ett kök är att ha en väl fungerande ventilation och en effektiv fläkt. I första hand kanske man ser detta som något man behöver för att slippa matos i köket varför det är just fläkten man har i åtanke. Det finns dock ett antal lagar och regler kring ventilationen i ett hem som måste beaktas för att man ska få en god inomhusluft.
Den allmänna grundprincipen för ventilation är att man tillför ren luft, så kallad tilluft, i ”rena” rum för daglig samvaro och för sömn och vila såsom sovrum och vardagsrum.  och suger ut luften ur ”smutsiga”, fukt- och luktbelastade, rum såsom badrum, kök och tvättstuga. Köket är alltså ett ”smutsigt” rum med vilket menas att det är ett rum där det skapas föroreningar i form av matos, fukt och fett. I ett kök måste man därför ha en frånluftskanal, även kallad imkanal, för att föra bort den smutsiga luften.
När det gäller själva köksfläkten måste man välja en köksfläkt som passar fastighetens ventilationssystem. Bor man i ett flerfamiljshus bör man alltid kolla med föreningen innan man väljer fläkt eftersom ofta endast en fläkttyp godkänns. Har man en Alliancefläkt är det särskilt viktigt att välja rätt fläkttyp eftersom alla ventilationsenheter då fungerar tillsammans varför man inte kan byta ut sin köksfläkt hur som helst om man har en alliancelösning. För en utförlig beskrivning av de olika ventilationssystemen se det allmänna avsnittet om ventilation se vidare här.
De tre typerna av köksfläktar som finns är kolfilterfläkten, utsugsfläkten och spiskåpan.
Kolfilterfläkten, eller återcirkulerande fläkt som den också kallas, är den enklaste fläktmodellen att ansluta eftersom den ej är beroende av husets ventilationssystem. En kolfilterfläkt renar luften från os och fett och blåser tillbaka den renade luften ut i rummet igen. Eftersom den inte kopplas till ventilationssystemet kan den sättas var som helst i vilken bostad som helst. Kolfilterfläkten kräver dock bra ventilation i rummet i övrigt, annars finns risk för fuktproblem. Kolfiltret rensar nämligen bara bort matoset och luktämnen, men luften i sig stannar kvar i bostaden med fukt och fettämnen. Därför krävs en väl fungerande ventilation med frånluftsdon i köket så att den fuktiga luften förs ut ur huset.
Det finns även mer avancerade fläktar såsom exempelvis InHouse-fläkten som har tre separata filter. Förutom kolfiltret finns då även ett fettfilter som filtrerar fettpartiklar och ett trådfilter som avlägsnar vatten och fett.
Fördelen med kolfilterfläkten är att den är enkel att installera och är oberoende av husets ventilationssystem. Nackdelen är att den inte för ut den förorenade luften ur huset utan endast ”renar” luften men kör sedan endast runt den i huset. 
Utsugsfläkt: Till skillnad från kolfilterfläkten kopplas utsugsfläkten direkt till ett frånluftsrör och leder ut all luft, som sugs igenom fläkten, ur huset. Den här fläkten är vanlig i villor. När en utsugsfläkt installeras ska den anslutas till ett ventilationsrör som håller hög brandsäkerhet. I hus med självdrag är det vanliga alternativet att installera en separat ventilationskanal som leds ut genom vägg eller tak. Tänk på att det är kommunen som ska godkänna de ventilationskanaler som dras i ett hus om ni planerar att dra en ny ventilationskanal. Utsugsfläkten finns även som en kombinationsfläkt med kolfilter som filtrerar bort oset i luften innan det transporteras ut via ventilationen. Detta är en fördel ur brandsäkerhetssynpunkt. En stor fördel med utsugsfläktarna är att den förorenade luften faktiskt sugs ut ur huset direkt. En nackdel med detta är dock att uppvärmd luft sugs ut vilket avseende energianvändning inte är optimalt.  
Spiskåpan: En annan form av utsugsfläkt är spiskåpan. Den har ingen motor i sig utan utsuget drivs av en motor någon annan annanstans i huset. Själva fläkten drivs av ett spjäll som öppnas och stängs efter behov. Kåpan kan kopplas till ett centralt system till exempel i lägenheter, eller i hus med mekanisk frånluftsventilation. Samma regler för brandsäkerhet och installation ställs för fläktkåpan som för utsugsfläkten.
Allmänt vid val av fläkt är det viktigt att betänka att den måste placeras på ett godkänt avstånd från spisen. Enligt boverkets byggregler ska detta avstånd vara minst 50 centimeter. Den som har en gasspis rekommenderas istället avståndet om cirka 65 cm men det faktiska avståndet beror på spisens effekt och placering i övrigt.
Det är också viktigt att välja rätt storlek på fläkten. Fläktkåpan bör vara minst lika stor som spishällen, helst något större. Med en mindre fläkt är risken att man inte samlar upp matoset effektivt och man kommer då få fettfläckar på väggen och intilliggande skåp.
Det gäller också att välja rätt kapacitet på fläkten, alltså hur mycket luft den klarar av att suga ut. Kapaciteten på en fläkt anges i hur många kubikmeter luft per timme fläkten kan suga ut. Det bästa är om fläkten kan byta ut luften i köket ungefär tio gånger per timme. Ju större kök ni har desto effektivare fläkt behöver ni. En enkel tumregel är att kökets volym multiplicerat med 6 är den lägsta effekten ert kök behöver. Det spelar också roll hur stor ventilationskanalen är, ju större dimension denna kanal har desto mer luft kan transporteras ut.              
För att få bäst effekt bör man starta fläkten cirka fem minuter före man börjar med matlagningen så att luftströmmen i köket får optimal effekt. Om man behöver få in mer fräsch luft ska man öppna ett fönster i ett angränsande rum, inte i köket.  Öppnar man ett fönster i köket blåser den förorenade luften runt och hindras att sugas ut genom fläkten. När matlagningen är klar bör man sedan låta fläkten stå på i en kvart extra för att tömma rummet på os.
Gällande hur fläkten monteras är det till stor del en utseendemässig fråga. Antingen har man en vägghängd fläkt, som till fullo syns på väggen, eller också har man valt en inbyggnadsfläkt som är inbyggd i samma vägghängda skåp som öviga köket vilket ger ett enhetligt intryck. För den som har valt att bygga in fläkten är det vanligt att man har en utdragbar fläkt så att man kan dra ut kåpan över spishällen när man lagar mat men sen åter kan skjuta in den så att den ej är i vägen när spisen ej används. Det finns även alternativ som är frihängande vilket exempelvis är vanligt om man har spishällen placerad på en köksö.
Slutligen så är köksfläkten, precis som de andra vitvarorna i köket, energimärkta för att konsumenten ska kunna välja en fläkt med en lägre energianvändning. En fläkt är dock mer komplicerad i energisynpunkt än exempelvis en spis eller ett kylskåp. Själva fläkten drar nämligen inte så mycket el utan det stora svinnet kan vara i dold förbrukning. En utsugsfläkt suger nämligen ut uppvärmd luft som sedan måste ersättas av ny luft som måste värmas upp. Den energi som går åt till att värma upp den nya luften kan vara upp till tio gånger mer än den energi som går åt till att driva köksfläkten. Kolfilterfläkten suger ej ut uppvärmd luft och är på det sättet ”energismartare”.
Köksfläktens energieffektivitetsklass visas på skalan från A+ till G, där A är energieffektivast. Det är samma krav på alla fläktar vilket betyder att du kan jämföra utsugsfläktar och kolfilterfläktar med varandra. Energimärkningen visar även funktionen i form av hur bra köksfläkten är på att ta bort fett och hur bra köksfläktens belysning är. En annan viktig egenskap som också kommer granskas är ljudnivån.

Golvvärme

När man renoverar sitt kök vill man kanske också byta ut sitt gamla golv mot ett nytt. Byter man golv kan man då också välja att installera golvvärme. Detta är troligen framförallt aktuellt om man tänker sig att lägga in ett klinker- eller stengolv vilka ofta uppfattas som kalla utan golvvärme.
Det finns ett flertal fördelar med att ha golvvärme i köket. Bland annat skapas möjligheten att avlägsna tidigare element och på så sätt frigöra väggyta. Att installera golvvärme leder även till en högre komfort då det ger en jämnare temperatur samt att fötterna hålls varma på ett annat sätt än vid användandet av element. När fötterna hålls varma upplevs ofta rummets temperatur som högre än vad den faktiskt är. Det betyder att temperaturen i köket kan sänkas någon grad vilket i sin tur leder till en lägre energikostnad.
Viktigt att tänka på om golvvärme ska installeras är att välja ett golvvärmesystem som passar med den typ av golv som ska läggas ovanpå slingorna. Golvvärme fungerar olika effektivt beroende på typ av golv där plastmattor och klinkergolv är mer effektiva material i kombination med golvvärme än exempelvis trägolv. Det beror på att trä inte leder värme lika effektivt som exempelvis klinker. Trä är dessutom ett levande material vilket gör att trägolv kan ”röra sig” vid förändring av temperatur. Det är således viktigt att golvslingorna ger en jämn temperatur om de ska läggas under trägolv. Det går dessutom inte att ha lika hög värmeutgivning under trägolv som under exempelvis klinkers.    
Det finns i huvudsak tre typer av golvvärmessytem att välja mellan:
Vattenburen golvvärme: fungerar genom att varmvatten leds genom rör från värmekällan. Vattenburen golvvärme är det smidigaste alternativet om boendet sedan tidigare har ett vattenburet uppvärmningssystem. Golvvärmen kopplas då samman med det redan befintliga centrala värmesystemet. Har boendet ej ett vattenburet uppvärmningssystem går det ändå att installera vattenburen golvvärme genom att komplettera installationen med en värmekälla såsom en värmepump eller värmepanna.
Elektrisk golvvärme: fungerar genom att man installerar elslingor i golvet. Värmeslingor är elledningar med högt motstånd vilket gör att kablarna blir varma.
Luftburen golvvärme: fungerar genom att varmluft leds genom ventilationsrör med hjälp av ett fläktsystem såsom exempelvis en frånluftspump. Luftburen golvvärme används främst vid nybyggnation då det är ett relativt nytt sätt att värma golv. I och med att luft används är risken, till skillnad från vattenburen golvvärme, minimal att vattenskada uppstår vid felaktigheter i golvvärmesystemet.

Tvättmaskin

Att ha tvättmaskinen i köket är idag tämligen ovanligt. Det är dock något som kan vara aktuellt om man har plats för det i köket men kanske saknar plats för tvättmaskinen i något annat rum. Det är tillåtet att placera tvättmaskinen i köket men endast om man installerar tvättmaskinen på ett godkänt sätt. Tvättmaskinen kan placeras i kök om det finns vattentätt underlag på golvet kombinerat med vattenfelsbrytare eller med golvbrunn och vattenlarm. Tänk också på att tvättmaskinen måste ha en avstängningsventil som är lätt åtkomlig.
För beskrivning av tvättmaskinen som produkt se avdelningen: ”Renovera tvättstuga”.

Belysning

Generellt kan man säga att ett rum behöver tre olika sorters belysning; allmänbelysning, arbetsbelysning och stämningsbelysning. Köket är inget undantag. Tänk igenom era ljuskällor ordentligt i köket eftersom detta tydligt kommer att påverka såväl trivseln som effektiviteten i köket. Fundera på vart ni behöver arbetsbelysning men planera även för vart ni vill ha mysbelysning såsom smålampor, julstjärnor med mera.
Gällande arbetsbelysningen är det framförallt över köksbänken man behöver en god arbetsbelysning för att kunna arbeta effektivt i köket. Har man en köksö kommer sannolikt även detta att vara en arbetsyta. Även ett matbord i köket kan sannolikt användas som arbetsyta, framförallt i det mindre köket. Försök att tänka igenom hur ni kommer att arbeta i köket och vart ni behöver extra god belysning. Den mest uppenbara arbetsytan är sannolikt just köksbänken. Har ni vägghängda skåp över köksbänken måste ni ha belysning under dessa skåp. Antingen kan ni fräsa in spotlights direkt i överskåpens underdel eller också kan ni montera dit en extra täcksida som ni monterar spotlights i. Installera gärna en dimmer till dessa så att ni kan reglera belysning efter behov. Vill man ej fräsa in spotlights finns det belysningslister att köpa som istället monteras direkt på överskåpens underdel. Har man ej tänkt att ha vägghängda överskåp bör man ändå ha belysning rakt ovanför arbetsbänken. Det finns en mängd olika lampor, som hängs från taket, att välja bland. Tänk dock igenom placeringen av dessa så att inte de nedhängande sladdarna hamnar i vägen för exempelvis eventuella hyllplan ni planerar att sätta upp.
Om ni ska ha matbord i köket kanske ni också vill ha en särskild lampa rakt ovanför matbordet. Med fördel planerar ni för detta uttags placering under renoveringen så att ni kan fräsa in kablarna i taket och på så sätt slippa sladdar som dras över taket. Även här kan det vara bra att installera dimrar så att ni kan justera styrkan på er belysning från stark arbetsbelysning till mildare mysbelysning under middagen.
I samband med att ni renoverar kan det också vara bra att tänka igenom om ni brukar vilja hänga upp exempelvis julstjärnor ovan fönstren i jultider. I så fall kan ni nu passa på att placera ut lämpliga vägguttag för detta så slipper ni hängande kablar som inte ser så roliga ut. Försök planera för all den belysning ni tror att ni kommer att behöva, även tillfälliga ljuskällor ni endast använder under vissa årstider.

Eluttag

I köket behöver man eluttag för apparater såsom exempelvis kaffebryggare, mixer, bakmaskin eller andra produkter som behöver ström. När ni planerar er köksrenovering bör ni fundera igenom placering av vägguttag eftersom det inte är så enkelt att installera nya efter att renoveringen är klar.
Har ni vägghängda skåp över arbetsbänken kan ni med fördel placera ut ett antal eluttag under dessa skåp. Antingen fräser ni in dem i överskåpens undersida eller också monterar ni dit en extra täcksida och fräser in uttagen i denna. Båda ger snygga lösningar där själva eluttaget syns så lite som möjligt. Det finns även färdiga lister att montera under vägghängda skåp som ofta innehåller såväl belysning som eluttag. Planera placeringen av uttagen efter hur er arbetsbänk ser ut. Försök att tänka igenom vart ni kommer att placera exempelvis kaffebryggaren och vart ni sannolikt kommer att använda andra apparater som kräver ström. Placera uttagen så att arbetet fungerar så effektivt som möjligt. Tänk också på att placera eventuella uttag närmast väggen så att ni slipper ha strömsladdar hängande över bänken vilka kommer att vara vägen. Tänk också på att du absolut inte kan ha sladdar hängande över spishällen eller diskhon.
Utan vägghängda skåp måste ni placera ut eluttagen på annat sätt. Antingen kan ni placera ut dem på lämpliga platser på väggen vid arbetsbänken eller på intilliggande väggar. Ett annat alternativ är att montera uttag i själva bänkskivan. Här finns det olika alternativ som gör att de syns så lite som möjligt. Ett alternativ är att montera uttagen med en så kallad pop-up lösning där de fälls ner i bänken men kan ”klickas upp” vid behov. På så sätt har du en vanlig arbetsyta när de ej används. Det finns även twist-lösningar där man monterar en cirkelformad kontaktlösning i bänken som vrids för att frigöra uttagen men annars är de dolda under en slät yta.
Tänk slutligen på att alla elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker. Tänk också på att alla eluttag ska vara jordade och petskyddade. Alla apparater som ni använder i köket ska dessutom ha skyddsjordad stickpropp eller vara dubbelisolerade, det vill säga märkta med en dubbelkvadrat enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar. Kom ihåg att det alltid är ni som boende, oavsett hur ni bor, som ansvarar för att era elektriska apparater är hela och att de används på rätt sätt. Generellt kan dock sägas att kök räknas som ett torrt utrymme varför det egentligen inte finns några särskilda regler gällande el och vatten, såsom det exempelvis gör i badrummet eller i tvättstugan, annat än att elmateriel i närheten av vatten ska ha en högre IP-klass om det finns risk för vattenöversköljning. Däremot kan det vara bra att använda badrummets riktlinjer för placering av vägguttag nära tvättstället som riktmärke om ni tänker er att ha vägguttag i närheten av diskhon. I så fall gäller att det inte ska sitta närmre än 60 cm från köksblandaren. Se Trygga renoveringars avsnittet om ”El i våtrum” för en närmare beskrivning.