RENOVERA KÖK

Trygga Renoveringars Köksguide

RENOVERA KÖK

Kan läsas från en dator eller tablet

Trygga renoveringar – Kök

Köket är för många familjer det rum i ens hem som används allra mest. I köket kommer otaliga måltider att lagas och kanske finns även er matplats i köket, varför det också blir en plats för social samvaro. Det är därför inte utan anledning just köket ofta kallas för hemmets hjärta.
Köket är därför sannolikt det rum i ert hem ni stör er mest på om det inte fungerar såsom ni har tänkt er. Det handlar såväl om att ni måste ha tillräckligt med förvaring som att ni måste ha ett kök där ni kan arbeta bekvämt och effektivt.
Att renovera ett kök handlar dock inte bara om att säkerställa att det ska fungera praktiskt, det måste också vara vattensäkert. Köket är idag det rum som är mest drabbat av vattenskador. Enligt senaste vattenskaderapporten från Vattenskadecentrum är köket nu oftare drabbat av vattenskador än badrummet. Det är därför viktigt att man säkerställer att renoveringen sker på ett sätt som följer byggnormer och branschregler för att undvika framtida problem och även vara säker på att försäkringsbolaget täcker en eventuell skada om olyckan skulle vara framme.
Det finns alltså flera skäl att vara noggrann när det är dags att renovera. Köket ska vara såväl praktiskt som vattensäkert och snyggt. Trygga Renoveringar hjälper er som ska renovera och tänker ta in hantverkare för att utföra det faktiska arbetet.

Vi tar er genom hela renoveringen, från den initiala planeringen tills att ert nya kök är på plats. Vi guidar er, steg för steg, genom planeringen innan arbetet påbörjas. Vi går även igenom vad relevanta lagar och branschregler säger just för köket. Ni får även nyttiga tips för att ert blivande kök ska bli just det kök ni drömmer om.
Med rätt kunskaper och med en god planering innan renoveringsarbetet påbörjas har ni goda förutsättningar att få såväl det resultat ni önskar som en harmonisk resa under renoveringens gång.

Köksgudien

När ni har bestämt er för att renovera ert kök står ni inför en mängd olika val innan det faktiska arbetet kan påbörjas. För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt är det inte bara viktigt att ni hittar en bra hantverkare för att utföra det faktiska arbetet, det är också viktigt att ni är en bra beställare. Är man inte en bra beställare är risken att slutresultatet inte blir så bra som man hade önskat oavsett hur bra hantverkarna är. Det är därför viktigt att man planerar sin renovering i god tid och också har kännedom om vad lagar och branschregler säger för just köket.
Trygga Renoveringar hjälper er att bli en bra beställare. Följer ni Trygga Renoveringars guide säkerställer ni att de viktiga frågorna belyses. Följer ni guiden får ni också kännedom om relevanta branschregler så att ni får ett vattensäkert kök. Följer ni guiden har ni goda möjligheter att få det kök ni drömmer om och samtidigt undvika problem och komplikationer under arbetets gång. Med en god planering och med rätt kunskaper innan ni startar blir det enklare och tryggare att genomföra renoveringen.

Köksguiden, Steg 1 – Behovsanalysen

När ni ska planera er köksrenovering är det viktigt att ni börjar i rätt ände. Börja med de stora frågorna och gå successivt in på alla de detaljer som krävs. Detaljer går alltid att ändra under planeringens gång men det är svårt att komma vidare om inte de stora frågorna är avklarade. Därför ska man alltid börja med att göra en behovsanalys. Börjar man med att fundera igenom vilka behov man har, vad som är särskilt viktigt för just er i ett kök, blir det mycket lättare att komma vidare i planeringen och samtidigt säkerställa att man faktiskt kommer att få det kök man vill ha. Först därefter går man vidare och funderar på planlösningen, vilka vitvaror man vill ha samt hur köket ska se ut.
Ett kök är både en plats för matlagning och social samvaro. Behoven är därför dels praktiska, dels sociala. De praktiska behoven handlar om att ni behöver förvaring och arbetsytor samt spis, ugn och andra vitvaror som är anpassade efter era behov. De sociala behoven handlar om att köket ska vara en trivsam plats, där flera ska kunna laga mat samtidigt, och kanske är det även platsen där familjen samlas för att äta.
Vilka behov man har är självfallet något som skiljer sig åt mellan olika familjer. Behoven påverkas såväl av familjens storlek och livsstil, som av åldern på familjemedlemmarna. De olika frågeställningar man ställs inför i behovsanalysen är dock gemensamma för de allra flesta.
En bra utgångspunkt för behovsanalysen är förvaringen eftersom just brist på förvaring är en vanlig orsak till missnöje i köket. Fundera därför noggrant igenom vilka förvaringsutrymmen ni behöver. Fundera igenom hur ni har uppfattat ert nuvarande, och/eller tidigare, kök.  Vad har varit bra och vad har varit dåligt? Har ni upplevt att ni tidigare har haft för lite förvaring eller har ni kanske haft mer än vad ni behöver? Tänk på att både fundera igenom förvaring för porslin, glas, stekpannor och andra köksredskap och förvaring av mat, såväl kyl- och frysvaror som skafferivaror.
Något annat som är viktigt i ett kök, för att er matlagning ska fungera effektivt, är att ni har tillräckliga avställnings- och arbetsytor. Man kan egentligen aldrig ha för mycket arbetsytor, snarare tvärtom. Med stora arbetsytor blir köksarbetet mycket lättare. Fundera återigen igenom hur ni har upplevt ert nuvarande och era tidigare kök.
Ni måste även fundera igenom om ni har planerat att ha matplatsen i köket eller om denna ska vara i ett separat rum. Vill ni kunna sitta och äta i köket måste ni ha plats för ett tillräckligt stort bord samt även ta hänsyn till att människor faktiskt ska kunna sitta bekvämt kring bordet utan att stolar slår i skåp eller annan inredning.
Det sista ni bör fundera igenom är om ni har några särskilda önskemål gällande vitvarorna som kommer att ta extra plats och därmed påverka planeringen. Vill ni exempelvis ha en extra bred spishäll eller behöver ni kanske ha två ugnar? Undvik att fastna i specifika produkt- och detaljfrågor utan fokusera på de övergripande önskemålen som är viktiga för er. Anledningen att dessa önskemål bör komma upp tidigt i er planering är att det kommer påverka planeringen vid val av exempelvis stommar. Behöver ni ha en extra bred spishäll behöver ni ha bredare stommar vilket kanske komplicerar den totala planeringen.
Försök att fundera igenom era önskemål så ordentligt som möjligt och försök även att prioritera redan nu. Tänk igenom vad som är absoluta måsten för er och vad som skulle vara önskvärt men som ni skulle kunna klara er utan. Det kan mycket väl bli så att ni inte kommer att kunna få med allt, antingen på grund av att utrymmet inte räcker till eller för att det inte ryms inom er budget. Det är därför bra om ni redan från början är på det klara med vad ni absolut inte kan klara er utan så att ni inte sedan stryker fel saker utan att riktigt tänka igenom varför. Tänk på att en köksrenovering ofta är ett kostsamt projekt varför det är viktigt att ni verkligen får det ni vill ha när ni nu renoverar.
För att säkerställa att ni får med de viktiga aspekterna i er behovsanalys kan ni använda Trygga Renoveringars checklista som hjälp.

Köksguiden, Steg 2 – Budgeten

Förutom att göra en behovsanalys bör ni tidigt lägga en budget för er köksrenovering. Utan en budget är det svårt att gå vidare med er planering. Fundera dels igenom hur mycket ni tycker är rimligt att lägga på ert nya kök, dels hur mycket ni faktiskt har råd med. Försök att vara realistiska, tänk på att det i princip är omöjligt att komma under 125 000 kr för en fullständig köksrenovering om ni tänker anlita hantverkare för att utföra arbetet. Detta även om ni väljer standardprodukter. Är er budget lägre än så får ni fundera över alternativ. Kanske räcker det med att endast byta ut köksluckorna och vitvarorna för att fräscha upp ert kök?
När ni lägger er budget måste ni också ta höjd för att saker kan hända under arbetets gång varför priset kan bli högre än vad ni har räknat med. Därför måste ni fundera igenom vad er maxgräns är – alltså hur mycket ni maximalt kan tänka er, eller klarar av, att lägga på ert kök. Om er maxgräns ligger väldigt nära er planerade budget måste ni säkerställa att ni har marginaler. Välj då inte material som gör att ni endast klarar er budget om inget oförutsett händer. Något ni absolut inte vill råka ut för är att något händer under renoveringen som ni ej har råd att betala. Konsekvensen kan då bli att ni, istället för ert tänkta drömkök, står där med ett halvfärdigt och oanvändbart kök. Tänk på att en köksrenovering ska underlätta och förbättra era liv. Ni vill inte hamna i ekonomiska bekymmer för att er köksrenovering blev dyrare än vad ni hade tänkt er.
Det är också viktigt att tänka igenom hur ni har planerat att finansiera er köksrenovering. Har ni pengar tillgängligt som ni planerar att använda eller har ni tänkt ta ett lån för att finansiera renoveringen? Har ni planerat att låna pengar bör ni tidigt säkerställa med banken att ni har ett tillgängligt låneutrymme. Se till att få ett lånelöfte och ta redan från början höjd för er maxgräns så att ni inte behöver gå tillbaka till banken i ett senare skede och be att få låna mer. Risken finns alltid att banken då senare säger nej.
För att kunna lägga en budget behöver ni ha en rimlig uppfattning om vad en köksrenovering kan tänkas kosta. Kostnaden för en köksrenovering kan enkelt delas upp i två delar, arbets- respektive materialkostnaden.
Hur hög arbetskostnaden blir beror framförallt på hur avancerat arbetet är, alltså enkelt uttryckt hur lång tid det kommer att ta. Om er renovering kräver mycket rör- och eldragning tar arbetet exempelvis längre tid och kommer därmed att kosta mer. Storleken på köket spelar i sammanhanget däremot mindre roll, det påverkar framförallt materialkostnaden. Det är rimligt att räkna med att arbetskostnaden, för en normal köksrenovering, kommer att ligga någonstans mellan 35 000 och 50 000 kronor före nyttjande av ROT-avdrag. Vi har i detta exempel antagit att ni ej gör något åt övriga ytskikt i köket såsom att måla om eller lägga nytt golv. Kan ni nyttja ROT-avdraget minskar arbetskostnaden med 30 %. För att läsa med om vad som gäller för rotavdraget, klicka här.
Den andra delen av totalkostnaden, materialkostnaden, beror helt på vad ni väljer för material och produkter. En spis kan kosta allt från några tusenlappar till 50 000 kr eller mer beroende på märke och funktionalitet. Likaså gällande köksluckor och stommar, där priset från en leverantör kan vara mer än dubbelt så högt som från en annan.
För att ni ska ha något att utgå från ger vi er ett exempel på vad materialkostnaden förväntas bli i ett litet kök bestående av fyra bänkmoduler, fyra överskåp samt en ytterligare modul för kyl och frys. Allt material väljs inom det billigare standardsortimentet. Materialkostnaden för detta kök hamnar någonstans kring 85 000 kr. Utöver detta får ni räkna med cirka 15 000 kr för övrigt material som hantverkarna behöver såsom gipsskivor, spackel, färg, fogmassa, rör och kablar. I räkneexemplet har vi utgått ifrån att ingen avancerad rördragning eller flytt av avlopp görs. Slutligen är det också bra att lägga till en riskmarginal eftersom saker kan hända under arbetets gång. Lägg på en riskmarginal på 20 % på arbetskostnaden för att vara på den säkra sidan. Den totala kostnaden för detta kök, inklusive arbetskostnaden, skulle då bli cirka 130 000 till 145 000 kr före nyttjande av rotavdrag och före det riskmarginal lagts till.
Se detaljerad beräkning.

Köksguiden, Steg 3 – Branschreglerna

När ni ska renovera ert kök är det ett antal saker som måste vara uppfyllt för att köket ska vara byggt på ett sätt som är godkänt enligt gällande lagar och branschregler.
Anlitar man en hantverkare för att utföra arbetet ansvarar han eller hon för att arbetet utförs på ett så kallat fackmässigt sätt vilket innebär att man bör kunna förvänta sig att lagar, normer och branschregler följes. Detta regleras av konsumenttjänstlagen. Oavsett detta har man dock ett stort egenintresse av att allt går rätt till varför det är bra att vara påläst om vad gällande lagar och branschregler säger.
Det mest uppenbara skälet, att vara påläst, är att det är ens eget hem det handlar om. Ingen drabbas mer än man själv om exempelvis en vattenskada senare skulle uppkomma. Man vill också vara säker på att ens hemförsäkring täcker en eventuell framtida skada. Försäkringsbolagens grundprincip är nämligen att skyddet i hemförsäkringen endast gäller så länge ni har uppfyllt det så kallade aktsamhetskravet och att en skada kan anses vara oförutsedd. Detta innebär att arbetet måste vara fackmässigt utfört vilket ofta likställs med att boverkets byggregler samt relevanta branschregler har följts.
För att säkerställa att gällande lagar och branschregler uppfylls bör ni ha en grundläggande uppfattning om vad dessa innebär just för ett kök. Har ni själva kunskap om vilka krav som gäller i ett kök är det lättare att säkerställa att hantverkaren faktiskt utför arbetet på rätt sätt. Ställer ni rätt kontrollfrågor och vet vilka intyg ni ska få, efter slutfört arbete, minskar risken för framtida problem betydligt.

Boverkets Byggregler och Säker Vatteninstallation

Det mest kritiska i ett kök, för att undvika kostsamma skador, är att säkerställa att vatten- och avloppsinstallationer är korrekt utförda. Enligt försäkringsbolagen kostar vattenskador i kök cirka 25 miljoner per vecka och smygläckage är den vanligaste orsaken till vattenskador. Drygt 30 procent av alla läckageskador inträffar i våra kök och de flesta i diskbänkskåpet. Detta gör köket till det idag mest drabbade rummet gällande vattenskador, till och med mer drabbat än badrummet. För att minska risken för att en vattenskada ska inträffa, och vara säker på att hemförsäkringen täcker en eventuell framtida skada, måste ni därför följa särskilda regler och förordningar gällande vatteninstallationer i ett kök.
Grundläggande är att Boverkets byggregler måste följas där funktionskraven för VVS-installationer finns. Branschreglerna för VVS-installationer, som kallas Säker Vatteninstallation, innehåller kompetens- och utförandekrav för VVS-installationer. Utförandekraven är baserade på Boverkets byggregler varför VVS-installationer som är utförda enligt branschreglerna uppfyller kraven i Boverkets byggregler. Är VVS-installationerna utförda enligt branschreglerna är installationerna alltså att betrakta som fackmässiga vilket innebär att man sannolikt har ett fullgott försäkringsskydd.
För att vara säker på att branschreglerna följes ska man endast anlita auktoriserade VVS-företag. Auktoriserade VVS-företag har enligt ett skriftligt åtagande förbundit sig att följa branschreglerna. För att visa att arbetet är utfört enligt branschreglerna ska det auktoriserade VVS-företaget alltid lämna ett intyg till beställaren. Detta intyg kan du senare använda som bevis på att arbetet är korrekt utfört.
Det kanske viktigaste att, som privatperson, känna till är att en viktig grundprincip enligt branschreglerna är att om det finns risk för läckande vatten, eller kondens, under dolda ytor så ska ni leda fram det så att det snabbt blir synligt. Detta innebär att det under diskmaskin, i eller under diskbänkskåp samt under kyl, frys och andra vattenanslutna apparater ska finnas ett vattentätt skikt så att utläckande vatten snabbt kan upptäckas. Dessa skydd kallas normalt för läckageskydd eller kondensskydd. Används dessa ökar chansen dramatiskt att upptäcka en läcka i god tid. Att ha läckageskydd är också nästan alltid ett grundkrav från försäkringsbolagen. Saknas det är risken att det innebär inskränkningar i er hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Man bör även täta rörgenomföringarna i diskbänkskåpet med så kallat tätband.
Gällande produkterna i ett kök är det viktigt att komma ihåg att det är krav på att vattenanslutna apparater ska ha avstängningsventil så att vattentillförseln kan stängas av när de ej används.  Vattenanslutningen till exempelvis diskmaskinen ska därför ha avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad, och lätt åtkomlig, ovan bänk. Det samma gäller även andra vattenanslutna apparater, såsom exempelvis ismaskin eller inbyggd kaffebryggare. Det är också ett generellt krav att alla vattenanslutna apparater vara godkända för 10 bars tryck, alternativt vara försedda med tryckreduceringsventil monterad från fabrik. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke vid val av köksblandare då det säljs blandare som endast är godkända för 5 bar. Installeras en sådan, och en vattenskada inträffar, kan det innebära en inskränkning i er hemförsäkring.
En annan detalj som styrs av branschreglerna är att svängradien för köksblandarens pip ska vara begränsad så att vatten från köksblandaren ej kan rinna utanför diskbänkens eller diskbänksinsatsens lådor. Det är också viktigt att, vid beställning av köksprodukter, säkerställa att system och produkter har dokumentation som visar att produkten uppfyller samhällets krav enligt Boverkets byggregler och kravet på fackmässig montering enligt Säker Vatteninstallation. Detta ska visas genom Typgodkännande eller annat godkännande av erkänt certifieringsorgan efter tredjepartsprovning av ackrediterat provningsorgan. Produkter ska vara identifierbara genom märkning på produkten eller, där detta inte är möjligt, på produktens förpackning.
Slutligen kan det även vara bra att veta att en viktig grundprincip, i Säker vatteninstallation, är att de rörledningar för vatten som kommer från fördelarskåp eller schakt ska utföras utan fogar fram till blandare eller apparat. Man får alltså inte ”förlänga” gamla rör om man exempelvis flyttar diskhon och därigenom behöver flytta vatten- och avloppsanslutningarna. Rören måste enkelt uttryckt vara ”i ett stycke”, alltså utan fogar.

Viktigt att komma ihåg i köket:

Anlita endast auktoriserade VVS-företag för alla vatteninstallationer
Glöm ej läckageskydd under diskmaskinen, diskbänksskåp, kyl/frys och andra vattenanslutna apparater
En synlig och lätt åtkomlig avstängningsventil måste finnas till diskmaskinen
Köp endast godkända produkter

Ventilation

Något som är viktigt i ett kök är att ha en väl fungerande ventilation och en effektiv fläkt. En väl fungerande ventilation behövs dels för att slippa matos i såväl köket som i övriga huset, dels för att undvika skador på byggnaden. Vid matlagning genereras nämligen fukt vilket kan leda till skador och problem i huset om den inte omhändertas på något sätt.
Den allmänna grundprincipen för ventilation är att man tillför ren luft, så kallad tilluft, i ”rena” rum såsom sovrum och vardagsrum och bortför ”smutsig” luft i så kallade smutsiga rum såsom badrum och kök. Ditt kök är alltså ett ”smutsigt” rum med vilket menas att det är ett rum där det skapas föroreningar i form av fukt. I ett kök måste man därför ha en frånluftskanal för att föra bort den smutsiga luften.
Grundkravet på frånluften i ett kök är att frånluftsflödet ska vara minst 10 liter per sekund. Därutöver är det krav på att forcering med god uppfångningsförmåga måste finnas. Med forcering avses fläkt för att vid behov, matlagning, kunna öka utsuget för att effektivt föra bort föroreningarna. Har man en kolfilterfläkt, en så kallad återcirkulerande fläkt, som inte är kopplad direkt till frånluftskanalen renas enbart luften i fläkten som sedan blåses tillbaka i rummet. Det är i dessa fall därför krav på att man har en frånluftsventil ovan. Annars är risken att man drabbas av fuktproblem.
Slutligen finns det några krav, enligt Boverkets byggregler, gällande fläktens placering i köket. En viktig detalj vid installation av köksfläktar är exempelvis avståndet mellan spis och fläkt. Enligt boverkets byggregler ska detta avstånd vara minst 50 centimeter. Den som har en gasspis rekommenderas istället avståndet om cirka 65 cm men det faktiska avståndet beror på spisens effekt och placering i övrigt.
För att läsa mer om ventilation och olika ventilationssystem, se Trygga Renoveringars sektion, ventilation.

Köksguiden, Steg 4 – Planlösningen

Efter att ni har gjort en behovsanalys, lagt en budget och skapat er en uppfattning om vad lagar och branschregler säger har ni grunderna klara och kan på allvar börja planera ert kök. Det är nu dags att börja fundera på planlösningen i det nya köket.
Gällande planlösningen i ett kök brukar man prata om fyra olika planlösningsprinciper; det raka köket, det L-formade köket, parallellköket och det U-formade köket. Vilken planlösning man väljer beror till stor del på kökets läge och vilka ytor man har att arbeta med. Det enklaste, och kanske också det vanligaste, är att man bibehåller nuvarande planlösning. En fördel med detta är att rördragningar, el och ventilation då redan finns på rätt plats vilket underlättar arbetet.
Innan man börjar renovera sitt kök bör man dock alltid fundera igenom om man är nöjd med nuvarande planlösning eller om man skulle föredra att ha köket på något annat sätt. Betänk att ni sannolikt inte kommer att renovera köket igen under de kommande 10 till 15 åren så är ni inte helt nöjda med den befintliga planlösningen bör ni ta chansen att förbättra den nu. För en genomgång av de olika planlösningsprincipernas för- och nackdelar, se videon.
En bra utgångspunkt när kökets planlösning ska planeras är den så kallade kökstriangeln. Kökstriangeln beskriver hur diskhon, kylskåpet och spisen ligger i förhållande till varandra. I ett funktionellt kök bör nämligen kylskåpet, spisen och diskbänken ligga på lagom avstånd från varandra då det är mellan dessa tre platser man framförallt kommer att röra sig.

Är avstånden här emellan för långa kommer det sannolikt att vara upphov till missnöje. Man vill inte ha för långt mellan spisen och vattentillgången och ej heller för långt mellan spisen och kylskåpet. Avståndet mellan spisen och diskhon är även en säkerhetsfråga. Är det långt här emellan måste man gå en lång sträcka med exempelvis kokande vatten när pastavattnet ska hällas ut vilket ökar risken för att hett vatten spills och bränner någon. Önskvärt är alltid att man har placerat spis och diskho på ett sätt så att varma kastruller inte behöver lyftas över golvet.
När planlösningen diskuteras är det också viktigt att planera för att man ska få tillräckliga arbets- och avställningsytor. Tillräckliga arbetsytor underlättar arbetet i köket avsevärt. Gällande avställningsytor är en vanlig rekommendation att man bör ha minst 60-80 cm vid diskhon samt att man bör ha åtminstone 80 cm bredvid spisen. Ytan mellan spisen och diskhon är särskilt viktig då detta är den så kallade beredningsytan. Det är på denna yta man typiskt bereder maten innan den tillagas på spisen.
Något annat som är viktigt att tänka på är avståndet mellan eventuella vägghängda skåp och köksbänken. Avståndet här emellan bör vara minst 50 cm. Detta för att man ska kunna stå och arbeta på ett bekvämt sätt. Vägghängda skåp ovan köksbänken bör ej heller vara djupare än 40 cm för att inte vara i vägen. Är de för djupa är risken annars att man slår i huvudet när man står och arbetar vid bänken.
När planlösningen planeras får man ej heller glömma matplatsen, om man önskar ha denna i köket. Ska man ha ett matbord i köket är det viktigt att planera planlösningen så att det inte blir för trångt. Tänk på att man måste kunna öppna skåp och lådor utan att sittande personer ska behöva resa sig.
Slutligen kan det också vara bra att fundera igenom hemmets totala planlösning när man ändå ska renovera. Ligger köket i anslutning till vardagsrummet kan det exempelvis vara ett alternativ att slå ut en vägg för att skapa en öppen planlösning. Tänk dock på att man måste göra en bygganmälan till kommunen innan en bärande vägg tas ner. Är man osäker på om väggen är bärande eller ej måste man ta dit en konstruktör för att vara på den säkra sidan. Det kan också vara så att det kanske krävs att man flyttar köket till ett annat rum för att man ska få till det kök man vill ha. Att flytta köket kan dock vara en komplicerad sak och det är tämligen mycket att tänka på innan ett sådant beslut fattas. För att läsa mer om detta se Trygga Renoveringars sektion ”flytt av kök eller badrum”.
Har ni råd och verkligen vill fundera igenom ert kök kan det vara en bra idé att ta in en arkitekt för att rita på planlösningen. En arkitekt kan även enkelt titta på sambanden med övriga rum och hjälpa er med att skapa en helhet så att ert hem hänger ihop både vad gäller funktionalitet och utseende.

Köksguiden, Steg 5 – Designen

Nästa steg i planeringen är den som många finner vara den roligaste, nämligen hur köket ska se ut.
Vilken stil man väljer på sitt kök beror till stor del på tycke och smak. Vilken stil och inredning man har i sitt övriga hem påverkar också vad som kommer att passa i köket. Har man en ”mjukare” mer gammeldags stil i övriga rum kan det skära sig om man väljer ett modernt minimalistiskt och stilrent kök. Bor man i en sekelskifteslägenhet med kakelugn, klassiska stuckaturer och andra gammeldags detaljer passar det sannolikt bättre med en gammeldags stil även på köket. Tänk på att försöka skapa en enhetlig stil i ert hem, annars kan det lätt uppfattas som brokigt.
Det som mer än något annat sätter prägeln på ert kök är färgvalen, stil på luckor och materialval. Utbudet av olika stilar på såväl snickerier som produkter och bänkskivor/stänkskydd är väldigt stort varför det är viktigt att söka så mycket inspiration som möjligt för att hitta det man gillar och tror skulle passa i ens hem.
Valen gällande design på köket handlar självfallet om tycke och smak varför inga generella rekommendationer kan lämnas. Fundera generellt igenom vilka färger och vilken stil ni brukar gilla och vad ni tror skulle passa i köket. Sök inspiration genom att läsa inredningstidningar och inredningsbloggar. Besök köksleverantörerna och titta på vad de har för exempelkök uppställda samt läs på deras hemsidor och i deras broschyrer. Kanske har ni också vänner som nyligen har renoverat – besök då dem för att titta om de har gjort något ni finner särskilt snyggt.
Något som också är viktigt att tänka på, när ni planerar er köksrenoveringen, är att ha hela rummet i åtanke, och inte bara de nya köksmöblerna och vitvarorna. Övriga ytskikt i rummet, såsom golv och väggar, påverkar till stor del helhetsintrycket av det blivande köket. Kökets stil och färg måste passa ihop med väggar och golv för att en enhetlig känsla ska skapas. Det kan därför vara värt att fundera på om man ska måla om rummet och kanske även byta golv när man ändå ska renovera köket. På så sätt kan man säkerställa att köket passar ihop med rummets övriga stil och inte vara bunden till hur rummet ser ut från början.
Att passa på och lägga nytt golv är också en fördel eftersom man i ett senare skede måste ta bort köksstommarna om man vill lägga nytt golv i hela rummet, annars får man skära golvet och lägga det endast till socklarna vilket inte är optimalt. Väljer man att ha parkett i köket, då antagligen samma som i intilliggande rum, känns köket ofta mer ombonat och blir mer av en naturlig förlängning av hemmet. En nackdel med trägolv är dock att det är känsligt för vätska på ett annat sätt än plast/klinker. Trä är också känsligt för om man tappar hårda eller vassa föremål på det, vilket av naturliga skäl sker i högre utsträckning i köket än i hemmets övriga rum. Lägger man stengolv eller klinker är det mer tåligt men å andra sidan kan det uppfattas som kallt att gå och stå på. Lägger man sten eller klinker bör man fundera på att också installera golvvärme i köket. För att läsa mer om ytskikt kan ni läsa Trygga Renoveringars sektion ”Ytskikt”.
Har man råd kan det vara en idé ett ta in en inredningsarkitekt för att hjälpa er med idéer om vad man skulle kunna göra. De kan också hjälpa till med att skapa en enhetlig känsla i ert hem så att inte det nya köket stilmässigt bryter helt mot ert övriga hem.

Köksguiden, Steg 6 – Köksprodukterna

Nästa steg i er planering är att gå igenom de olika produkter ni ska ha i ert kök. Köket innehåller en mängd olika installationer såsom diskmaskin, kyl/frys, spis och ugn, mikro och andra produkter som ni behöver för att er vardag ska fungera praktiskt. Ni står därför inför en mängd val innan er köksrenovering kan påbörjas. Trygga Renoveringar hjälper er med planeringen genom att gå igenom vad som är viktigt att tänka på gällande de olika produkterna. Trygga Renoveringar ger er den allmänna information ni behöver för att kunna påbörja ert letande efter de produkter som passar era behov.
Använd Trygga Renoveringar anteckningslista för att anteckna och summera produktegenskaper som är av vikt för er under tiden ni läser om respektive produkt.

Köksguiden, Steg 7 – Ritningen

För att kunna gå vidare med er planering är det nu dags att mäta upp den yta där ert kök ska vara samt börja göra en ritning över ert framtida kök.
Börja med att mäta upp rummet i fråga och rita upp det skalenligt på ett rutigt papper. Ni måste också rita ut alla de föremål och installationer som påverkar er köksplanering, såsom dörrar, fönster och element samt ventilationskanalen och vatten- och avloppsanslutningar. En lämplig skala att använda, på er ritning, är att en ruta motsvarar 20 cm i verkligheten. Att detta är en lämplig skala beror på att många standardmått i köket är en multipel av just 20 cm. En normal spis är exempelvis 60 cm och motsvarar därmed tre rutor på er skiss. De flesta köksmoduler är som standard 20, 40, 60 eller 80 cm breda och motsvarar följaktligen en till fyra rutor i bredd på er ritning.
Använd er ritning för att testa olika tänkbara planlösningar. Utgå från standardmått där spis, diskmaskin, kyl och frys är 60 cm breda. Rita ut förvaringsskåp som är 20, 40, 60 eller 80 cm breda. Genom att göra detta får ni snabbt en känsla för vart ni skulle vilja placera spisen, kylskåpet och diskhon för att få till ett bra kök. Ni märker då också om ni kommer att behöva dra om rören eller dra nya ventilationskanaler jämfört med hur det ser ut idag. Försök också att planera så att ni får tillräckliga arbets- och avställningsytor samt att ni får till den så kallade kökstriangeln. Ni bör också rita varje vägg i ert kök sett framifrån, så kallade elevationer, för att kunna planera för såväl vägghängda skåp som högskåp och fläkt. För att se hur man gör en enkel skalenlig ritning, se Trygga Renoveringars instruktionsvideo.

Fördelen med att göra detta hemma är att tankar väcks som ni sedan kan diskutera med en köksarkitekt ute hos någon leverantör. Ni kanske redan nu upptäcker att ni inte kommer att få plats med allt som ni hade tänkt er. Fundera återigen igenom vad som är extra viktigt för er och vad ni skulle kunna leva utan. Anteckna era frågor och funderingar. Dessa tar ni sedan med till köksleverantören som mycket väl kan ha ett förslag på lösning ni själva inte har tänkt på. Något som exempelvis ofta är svårt att få till på egen hand är bra lösningar kring hörnen. Undvika att fokusera på sådana detaljer i detta skede utan ta det med en köksarkitekt som kommer att ha flera förslag på lösningar.

Köksguiden, Steg 8 – Köksarkitekten

Ni har nu kommit tämligen långt i er planering. Ni har funderat igenom vilka produkter ni vill ha, hur ni vill att ert kök ska se ut och ni har suttit hemma och skissat på en tänkbar planlösning. Det är nu dags att besöka en eller flera köksleverantörer för att fortsätta resan mot ert nya kök.
Sannolikt har ni redan en särskild leverantör i åtanke som ni tycker gör snygga kök och som ligger i er tänkta prisklass. Denna ska ni i så fall självfallet besöka i första hand men det skadar inte att besöka flera leverantörer, även om ni vet att ni inte kommer att köpa ert kök just där. Fördelen med att besöka flera leverantörer är att ni får höra flera olika infallsvinklar och får tips och idéer som den andre köksarkitekten kanske inte har tänkt på.
Det huvudsakliga syftet med besöket hos köksarkitekten är att ni ska få professionell hjälp med att planera ert kök. De kommer att rita upp ett förslag i en 3D-ritning så att ni verkligen kommer att kunna se hur ert framtida kök kommer att se ut. Det är dock viktigt att ni har gjort de tidigare stegen i Trygga Renoveringars guide ordentligt innan så att ni själva har en tydlig målbild och framförallt att ni vet vad som är absoluta måsten för er. Oavsett vilka tips köksarkitekten kommer med måste ni säkerställa att ni får med det som verkligen är viktigt för just er. Innan ni åker till köksarkitekten bör ni därför återigen sätta er ner och fundera igenom hur er prioritetslista ser ut. Vad är absoluta måsten? Vad är önskvärt men kanske inte helt nödvändigt? Det kommer sannolikt vara så att ni kommer att behöva kompromissa, av budget- eller utrymmesskäl, varför det är bra att ni tidigt funderar igenom vad som är extra viktigt i ert kök så att ni inte sedan stryker fel saker.
När ni kommer till mötet med köksarkitekten bör ni börja med att förklara er behovsanalys så att de förstå vad ni söker och vad som är extra viktigt för er. Berätta även vad er tänkta budget är. Ni visar även upp er ritning där ni har de viktiga måtten samt era tankar gällande planlösning och placering av de olika vitvarorna. Utan denna information kan de ej hjälpa er med planeringen. Gällande planlösningen är detta dock något ni verkligen ska diskutera med köksarkitekten. Det kan vara så att det finns ett bättre alternativ än vad ni först har sett framför er. Förklara också vilket utseende ni gillar. Vad har ni tänkt er för stil och färg på köket? Visa gärna en bild på något ni gillar eller också har kanske just denna butik ett kök som ni redan stilmässigt har tittat ut.  Ni förklarar också era tankar kring produkter så att de får en uppfattning om vad det är ni söker. Var noga med att berätta om det är några särskilda önskemål som är viktiga för er såsom en extra bred spishäll, ett extra stort kylskåp en vinkyl eller kanske en inbyggd kaffemaskin.
Under besöket är det viktigt att tänka på att köksarkitekten är expert på detta område. Ha därför ett öppet sinne och lyssna på dennes råd och tips. De ritar kök dagligen och vet både vad som är praktiskt och vad som brukar se snyggt ut. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg som är absoluta måsten för er så att de inte glöms bort. Försök att inte fastna i detaljer såsom beslag eller inredning i lådor. Det viktiga är att fokusera på de stora frågorna – alltså planlösning, förvaring, vitvaror och design. Det är detta ni behöver för att sedan kunna åka hem och fundera på om ni är på väg mot ert drömkök eller ej. Detaljerna kan ni lösa senare.
När ni åker hem från köksarkitekten bör ni ha med er en 3D-ritning över ett tänkt kök samt förslag på olika vitvaror. Nya frågeställningar och tankar kommer sannolikt ha väckts som ni tar med er hem för att fundera över. Ni kommer även att ha fått en första prisuppskattning samt en ungefärlig leveranstid.

Köksguiden, Steg 9 – Säkerställandet

När ni kommer hem från besöket hos köksarkitekten har ni en ritning över ett kök samt ett antal frågeställningar ni behöver tänka igenom. Ni har även fått en första prisuppskattning gällande materialkostnaden för ert kök. Kom dock ihåg att det sannolikt saknas en del detaljer samt att ni ännu ej har någon offert gällande arbetskostnaden.
Det är nu dags att stanna upp och säkerställa att detta verkligen är det kök ni vill ha samt att det ryms inom er budget. Det är också dags att kontakta hantverkare för att säkerställa att köket rent praktiskt går att bygga såsom ni har tänkt. Ni måste också ta in offerter gällande arbetskostnaden så att ni har en totalkostnad för er köksrenovering.
Det första ni bör göra är dock att fundera igenom om detta verkligen är det kök ni vill ha. Ta god tid för detta då ni sannolikt kommer att leva med ert kök under en lång tid framöver och det är ett rum i vilket ni sannolikt kommer att vistas i dagligen. Fundera särskilt igenom om ni har fått med de viktiga sakerna ni har listat i er behovsanalys samt att planlösningen är bra. Detta kan dock upplevas svårt att göra med endast en ritning Hur ska man veta att denna ”pappersprodukt” är det kök man vill ha? Hur ska man veta att det kommer att vara ett kök att trivas i? Hur ska man veta att det är ett kök som kommer att vara lättarbetat? För att underlätta kan det vara bra att försöka visualisera köket framför sig. Ställ er i det rum där köket ska vara och försök se köket framför er. Kommer detta kök att bli det ni söker?

Nästa steg är att ta kontakt med ett antal hantverkare, dels för att säkerställa att köket går att bygga enligt er plan, dels för att få in offerter på arbetskostnaden. Nöj er inte med att endast ta kontakt med en hantverkare utan kontakta minst tre stycken. Detta för att kunna jämföra deras priser men även eftersom det är en extra kontroll att diskutera ert tänkta kök med flera hantverkare. Genom att diskutera med flera hantverkare är det lättare att säkerställa att det kommer att gå att bygga köket enligt er ritning och samtidigt uppfylla gällande branschregler. Får ni olika besked av olika hantverkare är det en varningssignal och ni behöver kontrollera vad som de facto gäller. När ni diskuterar köksrenoveringen med hantverkarna är det bra att veta att de, enligt konsumenttjänstlagen, har en skyldighet att avråda er från sådant de anser inte kommer att gå att utföra på ett bra sätt.
Det är mycket att tänka på när man ska anlita en hantverkare. Läs därför Trygga Renoveringars sektion ”Att anlita en hantverkare” för en beskrivning av hur man bör gå till väga. I denna sektion finner ni även offertmallar ni kan använda när ni kontaktar hantverkarna.
Slutligen måste ni stämma av att er budget håller. När ni har valt hantverkare har ni en konkret offert på arbetskostnaden. Ni har även tidigare fått ett ungefärligt pris från köksleverantören gällande materialkostnaden. Gå nu igenom totalkostnaden och jämför med er budget. Håller den? Kom ihåg att ta höjd för att ni behöver utrymme för att extra kostnader kan uppkomma under arbetets gång.

Köksguiden, Steg 10 – Detaljplaneringen

Nu när ni har säkerställt att ert tänkta kök går att bygga samt att ni verkligen kommer att få det kök ni önskar och att er budget håller, har ni klarat av de stora frågorna. Nu återstår endast de sista detaljerna att bestämma. Det handlar såväl om lådinredning som om beslag.

Beslag

En detalj ni måste bestämma är hur ni ska öppna era köksskåp och lådor. Antingen väljer man ett dolt alternativ eller också väljer man synliga beslag som då även blir en inredningsdetalj.
Önskar man ett dolt alternativ, som exempelvis kan vara vanligt i ett stilistiskt modernt kök där man tycker att beslagen förstör designen, kan man antingen välja att ha så kallad push-öppning, alternativt grepplister vilket är i luckorna infrästa handtag. Väljer man push-öppning öppnar man dörrar och lådor genom att trycka på luckan eller dörren som då ”skjuts ut”. Detta är ofta ett såväl snyggt som praktiskt alternativ. För skåp och lådor som är tungt lastade fungerar de dock sämre. Push-öppning fungerar exempelvis inte för integrerade kyl- och frysskåp, där dörrarna ofta är tungt lastade. I dessa fall behöver man ofta ett traditionellt handtag, eller en knopp, för att enkelt kunna öppna dörrarna eller dra ut de tungt lastade lådorna. Push-öppningen kan även upplevas som besvärlig för väldigt breda skåp eftersom det då är långt mellan push-installationerna vilket medför att de riskerar att inte fungera så bra. Vill man även i dessa fall ha ett dolt alternativ är det sannolikt bättre med infrästa grepplister. Viktigt att komma ihåg, gällande grepplister, är att de måste beställas i samband med att luckorna beställs eftersom det är en infräsning i själva luckan.
Många vill dock ha synliga beslag såsom knoppar eller handtag, både av praktiska skäl och för att det är en snygg inredningsdetalj som sätter den slutliga prägeln på köket. Det finns en mängd olika alternativ att välja bland. Här handlar det om att, som i alla designfrågor, söka inspiration och fundera igenom vad som skulle passa till den övriga köksinredningen. Man bör även tänka på helheten – alltså vad passar med övriga handtag på exempelvis fönster, dörrar och garderober i ens hem.
För de som har barn i hemmet kan det också vara bra att använda särskilda säkerhetsspärrar som finns för lådor och skåpluckor. Säkerhetsspärrar förhindrar att barnen kommer åt innehållet i lådor och skåp. De gör det även svårare för barnen att klättra på lådorna.

Skåp- och lådinredning

Ni måste också välja vad ni vill ha för inredning i era skåp och lådor. Låd- och skåpinredningen är en rent praktisk fråga och kommer inte att synas utifrån. Tänk igenom hur ni kommer att använda ert kök. Anpassa inredningen så att köket blir så lättarbetat som möjligt.
Tänk först och främst på att allt ni ska använda i er matlagning vid spisen bör finnas i närheten. Är det för långt mellan spisen och skåpet eller lådan där ni har era stekpannor, kastruller och stekverktyg kommer köket inte att kännas lättarbetat. Har ni ett hörnskåp i närheten av spisen kan en snurrkarusell vara ett bra val för förvaring av kastruller och stekpannor. Snurrkarusellen är ett praktiskt alternativ eftersom allt då blir lättillgängligt. Har ni valt en spishäll har ni också lämpligen en låda precis under hällen där ni har era stekspadar och slevar ni använder i matlagningen. Det kan även vara bra att ha kryddorna i närheten av spisen. Ett praktiskt alternativ är att välja en kryddlåda som inredning i någon låda.
Något annat som är bra att tänka på är att, om ni har tänkt ha kastruller i lådor, välja höga lådor eftersom kastruller och grytor tar plats på höjden och dessutom ofta staplas på varandra. Fundera även igenom vart ni vill ha ert porslin och era bestick. Det finns flera olika typer av besticklådor att välja bland och likaså olika knivfack för era knivar. Det kan även vara praktiskt att placera besticklådorna i närheten av diskmaskinen vilket underlättar när man ska lasta ur den rena disken. Ni behöver sannolikt även småfack för diverse saker såsom klämmor och annat smått och gott.
Ni måste även fundera igenom skafferiet så att det blir en så effektiv förvaring som möjligt. Även i skafferiet kan lådor vara ett bra alternativ. Förvaring i lådor uppfattas ofta som mer praktiska eftersom sakerna då är lättare att ta fram eftersom de lyfts ut ovanifrån vilket innebär att man slipper ”gräva” fram saker som står bakom annat. Tänk dock på att inte ha lådor alltför högt upp eftersom man då inte kommer att kunna se ner i sina lådor. Ett bra riktmärke kan vara axelhöjd. Ovanför axelhöjd är det typiskt bättre att ha vanliga hyllplan. Lådor är även ett bra alternativ för ert porslin eftersom det blir mer lättillängligt. Väljer man lådor för sitt porslin kan det vara bra att installera ”tallrikshållare” så att inte porslinet glider omkring i lådorna när man drar ut lådorna. Dessa säljs i olika storlekar hos de flesta leverantörerna.
Fundera även igenom diskbänkskåpsinredningen. Här behöver ni dels något för sophanteringen men det är också bra att ha en låda för diskmedel, diskborstar och andra saker ni behöver i ert arbete kring diskhon. Något annat som kan vara bra att installera i diskbänkskåpet är ett vattenlarm. Ett vattenlarm fungerar ungefär som en brandvarnare men reagerar istället på vatten. Ett vattenlarm visar snabbt små läckage och förebygger effektivt vattenskador.
Något annat som är bra att tänka på är att ni måste kunna förvara stora saker såsom exempelvis plåtar någonstans i närheten av er ugn. Har ni en golvstående spis med inbyggd ugn har ni ofta en låda längst ner för detta ändamål. Har ni valt en separat ugn inbyggd i ett högskåp behöver ni en annan lösning. Sockellådor kan då vara ett bra alternativ att sätta in under spishällen eller högskåpet med ugn. Ni behöver även förvara handdukar någonstans. Har ni ett smalt skåp kan en integrerad handdukshängare i detta skåp vara ett bra alternativ.
Det finns en uppsjö av olika varianter på skåp- och lådinredning att välja bland. Använd därför köksleverantören som bollplank. De har inrett många kök och har bra tips på vad som kan vara lämpligt för att underlätta er vardag.

Köksguiden, Steg 11 – Beställningen

Ni har nu gått igenom alla de viktiga stegen och har planerat er köksrenovering väl. Ni är väl förberedda och är redo att beställa allt material och låta arbetet påbörjas.
Det är en mängd olika varor ni ska beställa, allt från olika vitvaror till snickerier och lådinredning. Vissa saker måste vara på plats tidigt för att hantverkarna ska kunna utföra sitt arbete medan andra saker egentligen inte behöver vara på plats förrän arbetet är klart. 
För att säkerställa att ni inte glömmer att beställa något kan ni använda Trygga Renoveringars inköpslista som hjälp. Förutom att fylla i alla de olika varorna ni ska beställa fyller ni här även i leveransdatum så att ni tydligt kan kommunicera detta till hantverkarna. Använd även checkrutorna; ”beställt” respektive ”levererat”, för att lättare ha kontroll över försenade leveranser och/eller bortglömda beställningar. Slutligen fyller ni i pris i inköpslistan så att ni löpande kan följa upp era utgifter i förhållande till budgeten.
När allt material är beställt är det dags att låta den, eller de, hantverkare ni har anlitat påbörja sitt arbete. Den stora delen av ert arbete, i och med att ni har planerat renoveringen väl, är nu avklarat. Ni har goda förutsättningar att få ett lyckat resultat av er renovering och samtidigt undvika större komplikationer under arbetets gång. Det finns dock några saker som är bra att tänka på även under tiden då hantverkarna utför sitt arbete. I sektionen ”Arbetets gång” ger vi er de avslutande tipsen ni behöver för att nå målet – ert drömkök