Färdigställandeskydd

Färdigställandeskydd är ett viktigt försäkringsskydd för många privatpersoner som bygger eller renoverar. Kostnaden kan vara relativt hög men kan samtidigt innebära en enorm trygghet ifall projektet tar en oförutsedd vändning.
Denna försäkring ger den som anlitar en hantverkare, byggfirma eller liknande för ett större bygguppdrag skydd mot att företaget som anlitas går i konkurs. Färdigställandeskyddet träder alltså bara i kraft när din byggfirma, eller en underentreprenör, antingen konkursar eller av annan anledning inte kan fullfölja sitt åtagande.
Rent praktiskt är färdigställandeskyddet antingen en försäkring med en premie och självrisk, eller en garanti från banken. Om vi säger att du bygger ett hus och så går byggaren i konkurs innan taket är på plats så behöver du antagligen snabbt frigöra medel för att kunna låta en annan hantverkare ta över. Då är färdigställandeskyddet där för att täcka upp ekonomiskt så att bygget kan fortsätta.
Oavsett om du som byggherre och kund tecknar en försäkring eller om din byggfirma ordnar en bankgaranti från sin bank så ska du kräva att få se papper på att allt är ordnat innan avtal skrivs på och arbetet börjar. Anlita därför alltid enbart seriösa byggfirmor som kan visa upp referenser.
Vid vissa byggen och renoveringsarbeten är det ett krav enligt lag att du ska ha ett färdigställandeskydd för projektet. Exakt när det måste finnas beror lite på varje projekts egna förutsättningar och vad dina kommunala tjänstemän säger, men tumregeln är att skyddet ska finnas:
  • När ett hantverkararbete genomförs som kostar mer än tio ”basbelopp” (ca 44 500 kr/basbelopp, alltså om bygget kostar mer än 445 tkr ska färdigställandeskydd finnas).
  • Vid andra större arbeten som ligger under basbeloppsnivån men kräver anmälningsplikt kan färdigställandeskydd ändå behövas. Detta avgörs från fall till fall av din byggnadsnämnd.
Om du själv utför arbetet behövs inget färdigställandeskydd, utan bara när du anlitar ett hantverkarföretag. Se till att den hantverkare du anlitar har en ansvarsförsäkring med färdigställandeskydd om du genomför en större renovering.