Byggherre

Begreppet byggherre förekommer ofta när det gäller lagar och riktlinjer för byggen och renoveringsarbeten. En byggherre är den som ansvarar och leder ett byggprojekt eller en renovering.
Man är alltid byggherre oavsett om man utför arbetet själv eller om man anlitar en hantverkare för att utföra arbetet åt en. Man är också alltid byggherre oavsett entreprenadform. Vem som äger byggnaden i fråga spelar heller ingen roll då man alltid är byggherre oavsett om man äger byggnaden eller ej. Den som exempelvis bygger om sin egen villa eller den som renoverar köket i sin hyreslägenhet är båda byggherrar.
Byggherren har ett tämligen djupgående ansvar under ett bygge. I huvudsak kan byggherrens ansvar delas upp i tre delar:
  • Se till att byggprojektet följer lagar och regler.
  • Se till att projektet omfattas av nödvändiga försäkringar
  • Att löpande ha helhetsansvar för hela projektet
Ansvaret som byggherre är alltså stort men ofta kan denna roll underlättas väsentligt om du lägger ut entreprenaden helt på en eller flera företag som sköter ditt bygge. Hittar du en kunnig och erfaren byggare underlättas ditt liv som byggherre väsentligt. Genom att upprätta avtal med entreprenören lägger man också över huvuddelen av byggherrens ansvar på den hantverkare man anlitar.