Lack

Att lackera ett golv har många fördelar då det såväl är slitstarkt som i princip underhållsfritt.
Golvlack skyddar träet genom att det lägger sig ovanpå träet och skapar på så sätt en skyddande yta. Nästan alla typer av trägolv kan behandlas med lack. För vissa träslag såsom exempelvis körsbär eller kemiskt behandlat trä är dock hårdvaxolja ett bättre alternativ.
Lack är det mest slitstarka alternativet när det gäller att ytbehandla trägolv. Eftersom lacken skapar en skyddande film på träet är det lacken som slits och nöts, inte själva träet. Lacker finns i en mängd olika varianter anpassade efter hur mycket slitage ett golv utsätts för.
Ett lackat golv kan fås i olika utföranden beroende på vilken känsla som eftersträvas. Jämfört med olja och hårdvaxolja kan dagens lacker ge intrycket av att träet är helt obehandlat men de kan också ge en mörkare infärgning om så önskas. Ni kan även välja olika glansgrad, alltifrån extra matt till blankt.
De flesta lacker gulnar inte i sig själv, men de kan inte hindra träet från att gulna. Välj en lack med icke-gulnande egenskaper så bevaras det nyslipade intrycket längre. Ska ni lackera ert trägolv kan ni även välja att först måla det. Vanligtvis kombineras en grundlack med en topplack där det är grundlacken som färgar in trägolvet medan topplacken kan ge ytan olika glansighet, allt från extra matt till blank.
Ett lackerat golv är i princip underhållsfritt och kräver endast rengöring med fuktad mopp vid behov. Skulle golvet bli mycket repat så kan en underhållslack eller polish användas. Så länge slitaget inte nått ner till träytan kan golvet slipas lätt och ett nytt lager skyddande lack appliceras. I många fall finns det även möjlighet att överlackera ytan, utan att den behöver slipas ner till rent trä. Då slipas ytan lätt och ett nytt lager lack appliceras.

Olja

Att olja in trägolvet skyddar golvet genom att oljan tränger ner i träet och täpper till porerna och bildar på så vis ett skydd mot slitage, kemikalier och fukt samtidigt som det låter golvet andas. De allra flesta typer av obehandlade trägolv kan oljas.
Olja tillför ett visst skydd till golvet men tränger ner i träet och bildar inget skyddande lager såsom lack gör. Olja ger ett bättre skydd än såpa, men inte ett lika bra skydd som lack eller hårdvaxolja. För att göra ytan mer tålig kan den poleras efter inoljning.
Oljade ytor drar till sig mer smuts än exempelvis lackerade ytor varför det kan vara lämpligt att välja ett mörkare träslag för inoljning eftersom de annars kan ge ett smutsigt intryck.
Fördelen med olja är att det ger golvet ett varmt och levande intryck. Olja framhäver nämligen träets färg och ådring. Det finns också pigmenterade oljor vilket innebär att man kan ändra nyans på golvet och därmed ändra rummets karaktär.

Hårdvaxolja

Hårdvaxolja kan sägas vara ett mellanting mellan olja och lack. Hårdvaxoljan impregnerar träet samtidigt som den skapar en skyddande yta. Nästan alla typer av trägolv kan behandlas med hårdvaxolja.
Hårdvaxolja har hög slitstyrka och skapar ett bra skydd mot vatten och spill. Jämfört med olja tål hårdvaxoljan vätska mycket bättre men jämfört med lack tål hårdvaxoljan lösningsmedel och starka rengöringsmedel sämre.
En fördel med hårdvaxoljade trägolv är att de, till utseendet, påminner om oljade trägolv men samtidigt är mer tåliga. Hårdvaxolja finns också i olika glansgrader. Med en matt hårdvaxolja ser golvet nästan obehandlat ut medan en sidenmatt yta gör golvet lite glansigare. Hårdvaxolja kan kombineras med pigmenterad olja för att ge träet en annan nyans.

Såpa

Ett annat sätt att behandla trägolvet är med såpa. Såpan tillför dock ingen skyddande yta på ett obehandlat trägolv direkt, utan en tålig yta byggs upp över tid allt eftersom golvet såpskuras och slits. Ett såpat golv är därför i princip oskyddat i början vilket innebär att det är känsligt. Allt eftersom golvet såpaskuras byggs en skyddande yta upp och till slut blir ytan motståndskraftig. Ju längre tid golvet behandlas desto hårdare och tåligare blir golvet.
En nackdel med såpaskurning är att det endast funkar på furu- och grangolv. Ädelträ såsom ek och bok kan missfärgas av såpa. Fördelen med såpa är att träet blir varmt och levande. Ett såpat golv, om det sköts rätt, blir bara vackrare med åren. Såpa kan även kombineras med lut för att skapa ett ljusare golv.

Lut

Man kan även behandla trägolv med lut men lut tillför inte något skydd varför det måste kombineras med en skyddande ytbehandling såsom såpa, olja eller hårdvaxolja. Anledningen att man använder lut är för att trä gulnar när det åldras. Lut motverkar gulningsprocessen och golvet bibehåller en ljus, vitgrå yta längre.
Idag finns två olika typer av lut på marknaden. Den traditionella luten, som är starkt alkalisk, är avsedd för furu- och grangolv. Den nyare varianten, med lägre PH-värde, kan också användas på lövträd såsom ek och bok.