RENOVERA BADRUM

Trygga Renoveringars Badrumsguide

RENOVERA BADRUM

Kan läsas från en dator eller tablet

Trygga renoveringar – badrum

Badrummet är sannolikt det rum i ert hem ni skulle ha svårast att klara er utan. Utan ett väl fungerande badrum skulle ens vardagsliv bli tämligen jobbigt. Det är därför ett rum som bör vara väl planerat för sitt praktiska syfte. Det handlar såväl om att ha en praktisk planlösning som att ha tillräckligt med förvaring.
Badrummet är också ett rum där vatten är ett naturligt inslag varför det måste vara byggt på ett säkert sätt med säkra vatteninstallationer för att undvika kostsamma vattenskador. Badrummet är jämte köket det rum i ens hem där risken är störst att en vattenskada ska uppkomma. Det är därför viktigt att man säkerställer att renoveringen sker på ett sätt som följer lagar och branschregler. Detta är också ett krav för att försäkringsbolaget ska täcka en eventuell skada om olyckan skulle vara framme. Att det är viktigt att ett badrum byggs på ett korrekt sätt visar inte minst en rapport från Anticimex från 2011. Efter 110 000 utförda badrumsbesiktningar visade sig ett av fyra badrum riskera fuktskador. 
Det finns alltså flera skäl att vara noggrann när det är dags att renovera. Badrummet ska vara såväl praktiskt som vattensäkert och snyggt. Trygga Renoveringar hjälper er som ska renovera och tänker ta in hantverkare för att utföra det faktiska arbetet. Vi tar er genom hela renoveringen, från den initiala planeringen tills att ert nya badrum är på plats. Vi guidar er, steg för steg, genom planeringen innan arbetet påbörjas. Vi går även igenom vad relevanta lagar och branschregler säger just för badrummet och ni får nyttiga tips för att ert blivande badrum ska bli just det badrum ni drömmer om.

Med rätt kunskaper och med en god planering innan renoveringsarbetet påbörjas har ni goda förutsättningar att få såväl det resultat ni önskar som en harmonisk resa under renoveringens gång.

Badrumsguiden

När ni har bestämt er för att renovera ert badrum står ni inför en mängd olika val innan det faktiska arbetet kan påbörjas. För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt är det inte bara viktigt att ni hittar en bra hantverkare för att utföra det faktiska arbetet, det är också viktigt att ni är en bra beställare. Är man inte en bra beställare är risken att slutresultatet inte blir så bra som man hade önskat oavsett hur bra hantverkarna är. Det är därför viktigt att man planerar sin renovering i god tid och också har kännedom om vad lagar och branschregler säger för just badrummet.
Trygga Renoveringar hjälper er att bli en bra beställare. Följer ni Trygga Renoveringars guide säkerställer ni att de viktiga frågorna belyses. Följer ni guiden får ni också kännedom om relevanta branschregler så att ni får ett vattensäkert badrum. Följer ni guiden har ni goda möjligheter att få det badrum ni drömmer om och samtidigt undvika problem och komplikationer under arbetets gång. Med en god planering och med rätt kunskaper innan ni startar blir det enklare och tryggare att genomföra renoveringen.

Badrumsguiden, Steg 1 – Behovsanalysen

När ni ska planera er badrumsrenovering är det viktigt att börja i rätt ände. Börja med de stora frågorna och gå successivt in på alla de detaljer som krävs. Detaljer går alltid att ändra under planeringens gång men det är svårt att komma vidare om inte de stora frågorna är avklarade. Därför ska man alltid börja med att göra en behovsanalys. Börjar man med att fundera igenom vilka behov man har, vad som är särskilt viktigt för just er i ett badrum, blir det mycket lättare att komma vidare i planeringen och samtidigt säkerställa att man faktiskt kommer få det badrum man vill ha. Först därefter går man vidare och funderar på planlösningen, vilka produkter man vill ha samt hur badrummet ska se ut.
Ett badrum är i första hand ett rum för praktiska behov. Innan en badrumsrenovering är det därför viktigt att man verkligen funderar igenom vad man behöver och säkerställer att det kommer att fungera på det sätt man önskar. Det första man bör fundera igenom inför en badrumsrenovering är därför vilken typ av badrum det är. Avgörande är hur många badrum/wc:s som finns att tillgå i huset eller i lägenheten. Vad är just detta badrum för typ av badrum? Är det en gäst-wc eller är det familjens huvudsakliga badrum? Detta styr de behov som måste tillgodoses i just detta badrum.
Något annat som är viktigt att tänka igenom är hur många som kommer att vistas i badrummet samtidigt. Är detta familjens huvudsakliga badrum är det sannolikt så att flera kommer att trängas samtidigt kring handfatet på morgnarna. I så fall kanske exempelvis ett större handfat med två blandare är en fördel. Tänk på att badrummet ofta är det första rummet man besöker på morgonen och det sista rummet man besöker innan läggdags. Det är därför viktigt att badrummet fungerar praktiskt då flera stressade människor kommer att trängas här samtidigt på morgonen när det är bråttom till jobb, förskola och skola eller när många trötta samtidigt vill borsta tänderna på kvällen.
Något annat ni bör göra tidigt i er behovsanalys är att tänka igenom hur ni har uppfattat ert nuvarande och tidigare badrum. Är det något ni har saknat eller är det kanske något ni har uppfattat som onödigt? Försök särskilt att tänka igenom om det är något ni har uppfattat som mindre bra – kanske har det varit för trångt kring duschen eller kanske har ni haft för lite förvaring.
När det gäller produkterna är det första ni bör fundera igenom vilka krav och/eller önskemål ni har gällande dusch och badkar. Behöver ni ha tillgång till både dusch och ett badkar och måste båda dessa installationer i så fall finnas i just detta badrum? För den med mindre plats kan i så fall ett alternativ vara ett badkar anpassat för att även kunna stå och duscha i. Fundera även igenom om det är andra installationer ni finner vara nödvändiga såsom kanske en bidé och om ni önskar ha en tvättmaskin i badrummet. Det är också viktigt att tänka igenom om ni har några specifika önskemål som kanske ett extra stort badkar eller en jacuzzi. Andra viktiga frågor är huruvida ni vill ha golvvärme installerat och om ni vill ha en handdukstork.
Fundera även igenom hur mycket förvaring ni behöver. Fundera igenom hur mycket saker ni brukar vilja ha i ert badrum både avseende traditionella hygienartiklar men även vad gäller handdukar, hårtorkar och annat ni vill ha i närheten när ni vistas i badrummet.
Försök att fundera igenom era önskemål så ordentligt som möjligt och försök även att prioritera redan nu. Tänk igenom vad som är absoluta måsten för er och vad som skulle vara önskvärt men som ni skulle kunna klara er utan. Det kan mycket väl vara så att ni inte kommer att kunna få allt ni vill ha på grund av utrymmesskäl eller på grund av budgetskäl varför det redan nu är bra att prioritera så att ni inte sedan stryker fel saker utan att riktigt tänka igenom varför. Tänk på att en badrumsrenovering ofta är ett kostsamt projekt varför det är viktigt att ni verkligen får det ni vill ha när ni renoverar badrummet. Det är även många branschregler med strikta krav som påverkar ett badrum varför det inte är så lätt att ändra sig i efterhand.
För att säkerställa att ni får med de viktiga aspekterna i er behovsanalys tjänar denna checklista som en bra grund.

Badrumsguiden, Steg 2 – Budgeten

Förutom att göra en behovsanalys bör ni tidigt lägga en budget för er badrumsrenovering. Utan en budget är det svårt att gå vidare med er planering.
Fundera dels igenom hur mycket ni tycker är rimligt att lägga på ert nya badrum, dels hur mycket ni faktiskt har råd med. Försök att vara realistiska, tänk på att det i princip är omöjligt att komma under 135 000, före nyttjande av ROT, för en fullständig badrumsrenovering om ni tänker anlita hantverkare för att uträtta arbetet. Detta även om ni väljer billiga produkter. Är er budget lägre än så får ni fundera över alternativ. Kanske räcker det med att byta dusch, WC och handfat för att fräscha upp ert badrum?
När ni lägger er budget måste ni också ta höjd för att saker kan hända under arbetets gång varför priset kan bli högre än vad ni har räknat med. Därför måste ni också fundera igenom vad er maxgräns är, alltså hur mycket ni maximalt kan tänka er, eller klarar av, att lägga på ert badrum. Om er maxgräns ligger väldigt nära er planerade budget måste ni säkerställa att ni har marginaler. Välj då inte material som gör att ni endast klarar er budget om inget oförutsett händer. Något ni absolut inte vill råka ut för är att något händer under renoveringen som ni ej har råd att betala. Konsekvensen kan då bli att ni, istället för ert tänkta drömbadrum, står där med ett halvfärdigt och oanvändbart badrum. Tänk på att en badrumsrenovering ska underlätta och förbättra era liv. Ni vill inte hamna i ekonomiska bekymmer för att er badrumsrenovering blev dyrare än vad ni hade tänkt er.
Det är också viktigt att tänka igenom hur ni har planerat att finansiera er badrumsrenovering. Har ni pengar tillgängligt som ni planerar att använda eller har ni tänkt ta ett lån för att finansiera renoveringen? Har ni planerat att låna pengar bör ni tidigt säkerställa med banken att ni har ett tillgängligt låneutrymme. Se till att få ett lånelöfte och ta redan från början höjd för er maxgräns så att ni inte behöver gå tillbaka till banken i ett senare skede och be att få låna mer. Risken finns alltid att banken då senare säger nej.
För att kunna lägga en budget behöver ni ha en rimlig uppfattning om vad en badrumsrenovering kan tänkas kosta. Kostnaden för en badrumsrenovering kan delas upp i två delar, arbetskostnad och materialkostnad.
Hur hög arbetskostnaden blir beror framförallt på hur avancerat arbetet är, alltså enkelt uttryckt hur lång tid det kommer att ta. Innebär er renovering att ni måste dra om rör, el eller ventilationskanaler tar arbetet längre tid och kommer därmed att kosta mer.  Storleken på badrummet spelar i sammanhanget däremot mindre roll. Det är rimligt att räkna med att arbetskostnaden, för en normal badrumsrenovering, kommer att ligga någonstans mellan 75 000 och 125 000 kronor före Rot-avdraget. Kan ni använda Rotavdraget minskar arbetskostnaden med 30 %. För att läsa med om vad som gäller för rotavdraget, klicka här.
Arbetskostnaden beror som sagts till stor del på hur komplicerat arbetet är vilket innebär att det enda ni kan göra för att påverka den är att undvika att göra saker som kräver att vatten- och avloppsledningar behöver dras om. Den andra delen av totalkostnaden, materialkostnaden, beror dock helt på vad ni väljer för material och produkter. Ett handfat kan kosta allt från några tusenlappar till 50 000 eller mer beroende på märke. Ett spegelskåp kan både vara billigt och väldigt dyrt om ni väljer ett specialdesignat spegelskåp med extra funktioner såsom exempelvis ett inbyggt ljudsystem. Något annat som skiljer mycket i pris är vad ni väljer att ha på golv och väggar. Väljer ni att använda plastmattor och våtrumstapet kan ni komma undan ganska billigt medan det kan bli väldigt dyrt om ni väljer att ha exempelvis marmor i hela badrummet.
För att ni ska ha något att utgå från ger vi er ett exempel på vad materialkostnaden i ett litet badrum, 5 kvadratmeter, med standardutrustning kan förväntas bli. Materialkostnaden för detta badrum hamnar någonstans kring 45 000 kr. Utöver detta får ni räkna med 20 000 kr för övrigt material som hantverkarna behöver såsom våtrumsskivor, gipsskivor tak, spackel, färg, rör och kablar. Det är dessutom bra att lägga till en riskmarginal eftersom saker kan hända under arbetets gång. Lägg på en riskmarginal på 20 % på arbetskostnaden för att vara på säkra sidan. Den totala kostnaden för detta badrum, inklusive arbetskostnaden, skulle då bli cirka 135 000 till 165 000 kr före nyttjande av rotavdrag och före det riskmarginalen har lagts till. I räkneexemplet har vi utgått ifrån att ingen avancerad rördragning eller flytt av avloppsbrunn görs.
För att se hur vi har räknat, se beräkning här.

Badrumsguiden, Steg 3 – Branschreglerna

När ni ska renovera ert badrum är det ett antal saker som måste vara uppfyllt för att badrummet ska vara byggt på ett sätt som är godkänt enligt gällande lagar och branschregler.
Anlitar man en hantverkare för att utföra arbetet ansvarar han eller hon för att arbetet utförs på ett så kallat fackmässigt sätt vilket innebär att man bör kunna förvänta sig att lagar och branschregler följes. Detta regleras av konsumenttjänstlagen. Oavsett konsumentskyddet har man dock ett stort egenintresse av att säkerställa att allt går rätt till varför det är bra att vara påläst om vad gällande lagar och branschregler säger.
Det mest uppenbara skälet är självfallet att det är ens hem man pratar om, ingen drabbas mer än man själv om exempelvis en vattenskada skulle uppkomma. Man vill också vara säker på att ens hemförsäkring täcker en eventuell framtida skada. Försäkringsbolagens grundprincip är nämligen att skyddet i hemförsäkringen endast gäller så länge ni har uppfyllt det så kallade aktsamhetskravet och att en skada kan anses vara oförutsedd. Detta innebär att arbetet måste vara fackmässigt utfört vilket ofta likställs med att boverkets byggregler samt relevanta branschregler har följts.
För att säkerställa att gällande lagar och branschregler är uppfyllda bör ni ha en grundläggande uppfattning om vad dessa innebär just för ett badrum. Har ni själva kunskap om vilka krav som gäller i badrummet är det lättare att säkerställa att hantverkaren faktiskt utför arbetet på rätt sätt. Ställer ni rätt kontrollfrågor och vet vilka intyg ni ska få efter slutfört arbete minskar risken för framtida problem påtagligt.

Boverkets byggregler och de fyra branschorganisationerna

Grundläggande vid en badrumsrenovering är att Boverkets byggregler måste följas. Boverkets byggregler är tvingande vilket innebär att de ej får negligeras. Förutom Boverkets byggregler bör man dessutom följa gällande branschregler. Branschreglerna är branschens tolkning av Boverkets Byggregler.
Branschreglerna är i strikt mening endast rekommendationer men de är rekommendationer som har fått så stark ställning att de i många sammanhang likställs med just fackmässigt utförande. Följer man ej branschreglerna kan det därför vara så att försäkringsbolagen ej täcker en framtida skada. Branschreglerna bör man därför även i praktisk mening betrakta som tvingande.
De fyra branschreglerna som är relevanta vid en badrumsrenovering är:
  • Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum BBV (bkr.se)
  • GVK:s ”Säkra Våtrum” (AB Svensk Våtrums-kontroll (gvk.se)
  • Säker Vatteninstallation (sakervatten.se)
  • MVK – Måleribranschens våtrumskontroll (vatrumsmalning.se)
Det finns två branschregler som styr vad som gäller för tätskikt i våtrum, BKR och GVK. Att två konkurrerande branschförbund finns kan vara lite förvirrande och de har dessutom delvis lite olika syn på hur ett bra våtrum ska utföras. I de flesta fall är det dock så att försäkringsbolagen jämställer de två branschreglerna och menar att huvudsaken är att man har följt en av dem och därmed utfört arbetet på ett fackmässigt sätt. Generellt är dock BKR den branschorganisation som gäller för keramiska ytskikt (kakel och klinker) medan GVK gäller om man ska plastmatta. Vill man vara på den säkra sidan frågar man sitt försäkringsbolag innan renoveringen börjar så att man följer de branschregler de anser vara fackmässigt i det specifika fallet
Viktigt att tänka på är dock att regler för vatten- och avloppsinstallationer inte ingår i vare sig BKR eller GVK. För VVS-installationer ska man följa VVS-företagens branschregler; Säker Vatteninstallation. Slutligen ska man följa MVK för måleriarbeten i våtrum.
Förutom de fyra branschregler ska man även följa svensk Elstandard för elinstallationer i våtrum och relevanta avsnitt i BKR för ventilation i badrum.

Våtzoner och tätskikt

Grundläggande för våtrum är att olika utrymmen kräver olika tätskikt. Som våtrum betraktas utrymmen där golv och väggytor helt eller delvis kan utsättas för återkommande vattenbegjutning, såsom dusch- och badrum. Utrymmen med dusch eller badkar kräver ett vattentätt skikt för golv och väggar. När en toalett inte är våtrum enligt detta ska ändå golvet förses med tätskikt. Tätskiktet ska dras upp mellan 50 och 100 mm på vägg. Väggarna behöver dock inte ha tätskikt.
Anledningen att kraven är olika beror på att vattenbelastningen är olika och därmed också risken för att just det utrymmet ska drabbas av en vattenskada.
Det är viktigt att komma ihåg att reglerna gällande tätskikt är tvingande regler som ska följas, det är alltså inte enbart rekommendationer.
I Boverkets Byggregler framgår att tätskiktets uppgift är att skydda delar av golv- och väggkonstruktionen som inte tål fukt. Boverkets byggregler (BBR 19 2011:26) beskriver de olika täthetsklasserna enligt nedan:
”6:5331 Vattentäta skikt
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta.”
”6:5332 Vattenavvisande ytskikt
Golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.”
Branschreglerna i BBV och GVK tydliggör Boverkets indelning i de olika täthetsklasserna genom att dela upp badrummet i två olika våtzoner. Ett våtutrymme delas in i våtzon 1 och våtzon 2 beroende på vattenbegjutning och fuktbelastning. Indelningen kan hänföras direkt från Boverkets indelning i vattentäta skikt och vattenavvisande ytskikt. Våtzon 1 är ett utrymme med krav på vattentäta ytskikt medan våtzon 2 är ett utrymme med krav på vattenavvisande ytskikt. I våtzon 1 har vi den högsta belastningen av vatten och därför är kravet högre på tätskikt men också på underliggande konstruktion.
Generellt kan sägas att väggytor vid duschplatser eller motsvarande och en meter utanför dessa är våtzon 1. Hela väggen i detta område i höjdled, oavsett takhöjd, behandlas som våtzon 1 med krav på tätskikt. Det är också viktigt att notera att om en yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1. Hela golvytan i ett bad- eller duschrum behandlas också som våtzon 1 med krav på tätskikt. Övriga väggytor är våtzon 2 med krav på vattenavvisande skikt.
Gällande tätskikt är ett bra råd att välja ett tätskikt som går att reparera så att inte hela badrummet behöver rivas om en enstaka platta går sönder.Delreparationer av branschgodkända plastmattor och tätskiktsfolier är möjliga förutsatt att produkten/produkterna är godkända för delreparation och har en tillhörande monteringsanvisning som beskriver hur tätskiktet ska delrepareras. Den som utför delreparationen måste ha tillräcklig kompetens och reparationen ska dokumenteras enligt någon av branschreglerna. Slutligen är det också viktigt att komma ihåg att dubbla våtrumstätskikt inte får finnas.

Något annat som är viktigt att betänka är att nästan alla vattenskador sker i våtzon 1 eftersom vattenbelastning här är som störst. Man bör därför undvika att ta hål i tätskiktet just inom denna zon då varje hål är en potentiell skaderisk. Många borrar hål i kaklet för att sätta upp duschstång, duschväggar, handdukshängare mm men om möjligt bör detta undvikas och istället använda lim. Varje hål som tas i tätskiktet gör att konstruktionen blir svagare och det är väldigt viktigt att hål och skruvinfästningar görs på ett korrekt sätt.
Efter en tätskiktsinstallation ska GVK- eller BBV-företaget, eller en kontrollant, kontrollera det utförda arbetet. Om kakel eller klinker ska installeras som ytskikt ska kontrollen av tätskiktsarbetet utföras innan det keramiska ytskiktet monteras. Efter att ytskiktet är lagt är det nämligen ej möjligt att kontrollera om tätskiktet är korrekt eller ej.

Rörgenomföringar

En annan svag punkt i badrummet, som historiskt har gett upphov till vattenskador, är rörgenomföringar genom tätskiktet. Anledningen är att det kan vara svårt att få helt tätt runt rören. Hur rörgenomföringar får utföras är idag därför strikt reglerat av branschreglerna, BBV och GVK.
Särskilt i våtzon 1 är det strikta krav på vilka rörgenomföringar som får finnas. Genom golvets tätskikt får inga rörgenomföringar finnas förutom för golvbrunn och avloppsrör. I golvet vid bad- och duschplatsen får det bara finnas genomföring för golvbrunnen.
Vad gäller rörgenomföringar genom väggarnas tätskikt är kraven också strikta i området kring våtzon 1. I plats för dusch och badkar får inga rörgenomföringar finnas förutom direkt anslutning till kar- eller duschblandare och eventuell duschanordning eller särskild rörgenomföring för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant. Enligt GVK finns ett undantag vilket är att rörgenomföringar får placeras 2 meter från golvet, men inte närmare taket än 100 mm – detta för att möjliggöra montering av tätskikt.

Golvbrunnar

Cirka tre fjärdelar av alla våtrumsskador inträffar enligt försäkringsbolagen i golvet och golvbrunnen är antagligen den mest kritiska platsen. Detta beror på att det svåraste att få till vid en badrumsrenovering är att montera golvbrunnen på ett korrekt sätt så att man får till anslutningen av tätskikt, brunnsmanschett och klämring.
Golvbrunnar ska uppfylla kraven i standarden SS-EN 1253. Det är också viktigt att veta att vid renoveringar ska golvbrunnar bytas ut om de är tillverkade före 1990. Vid renoveringar ska dessutom golvbrunnar bytas ut om det inte är säkerställt att de fungerar felfritt vilket till exempel kan vara att de är defekta, saknar klämringar eller reservdelar. Anledningen att äldre golvbrunnar måste bytas ut är att 1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. Exempelvis blev golvbrunnarna anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. De godkända tätskikten är även provade mot typgodkända golvbrunnar.
Slutligen är det viktigt att golvbrunnen är korrekt placerad. Golvbrunnen ska vara placerad minst 200mm från väggen, mätt från golvbrunnens fläns. Undantag gäller för golvbrunnar som har godkänts för väggnära placering. Gällande väggnära golvbrunn och väggbrunn har GVK tillsammans med Säker Vatten AB och Byggkeramikrådet enats om en testmetod för golvbrunnar avsedda för väggnära placering, det vill säga golvbrunnar placerade närmare väggen än 200 mm. Det är bara vissa kombinationer – det vill säga en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskikt som kan godkännas. Godkända kombinationer redovisas på gvk.se

Golvlutning

I våtrum där man har dusch och/eller badkar och följaktligen då har golvbrunn måste golvet luta, vilket kallas ”ha fall”. Golvet måste luta mot avloppet så att vattnet rinner ner mot golvbrunnen och inte istället leds ut i angränsande utrymmen. Lutningen måste vara utformad på sådant sätt att vatten inte hindras från att rinna ner i golvbrunnet. Så kallat bakfall, enkelt uttryck att golvet lutar bort från golvbrunnen, får inte förekomma.
I Boverkets byggregler kan man läsa:
”I utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.” (BBR, Kap 6:5335).”
Något som är viktigt att komma ihåg är att det måste vara fall i hela badrummet mot golvbrunnen, alltså även i underlaget för tätskiktet. Vatten och fukt tränger nämligen ner genom fogarna och då ska vattnet under klinkerplattorna rinna mot brunnarna.

Ventilation

Något som är viktigt i ett badrum är att ha en väl fungerande ventilation. Utan en väl fungerade ventilation samlas fukt i badrummet vilket kan leda till fuktskador. Ofta kan det vara nödvändigt med en badrumsfläkt för att få ut fukten på ett effektivt sätt.
Duschar och heta bad ger upphov till ånga och fukt på väggar och tak i badrummet vilket i sin tur kan leda till fuktskador i hus och hem. Bra ventilation är en förutsättning för att inte fuktskador ska uppstå. Den fuktiga luften måste ventileras ut varför ditt badrum måste ha ventiler som aktivt suger ut vattenångan som produceras när du exempelvis duschar. Utan en ventil har vattenångan ingenstans att ta vägen utan fäster sig i rummets alla möjliga skavanker såsom illa tätade ytskikt eller i fogmassan i klinkergolvet. Detta kan leda till fuktskador bakom väggar och golv som kan vara svåra att upptäcka och mycket dyra att reparera.
Den allmänna grundprincipen för ventilation är att man tillför ren luft, så kallad tilluft, i ”rena” rum såsom sovrum och vardagsrum och bortför ”smutsig” luft i så kallade smutsiga rum såsom badrum och kök. Ditt badrum är alltså ett ”smutsigt” rum med vilket menas att det är ett rum där det skapas föroreningar i form av fukt. I ett badrum måste man därför ha en frånluftskanal för att föra bort den smutsiga luften.
Grundkravet på frånluften i ett badrum är att luftflödet ska vara minst 15 liter per sekund om det inte finns ett öppningsbart fönster i rummet. Om det finns ett öppningsbart fönster är kravet 10 liter per sekund. Om badrummet är större än 5 kvadratmeter ökar kravet med 1 liter per sekund per kvadratmeter.
I toalettrummet, alltså där dusch och bad saknas, är kravet något lägre. I toalettrummet ska frånluftsflödet vara minst 10 liter per sekund.
Slutligen kan det också vara så att, om ni upplever att ni har ett mycket fuktigt badrum, för lite kall/torr luft ventileras in i rummet. För att ventilera in torrare luft i ett badrum bör det finnas en springa högst upp eller längst ner i dörren. Det är att föredra att springan är i underkanten av dörren då golvet är som känsligast för fukt. Den torrare luften som sugs in genom springan hjälper sedan att sänka den relativa luftfuktigheten i utrymmet då fukt alltid vill vara jämt fördelad i luft. Luften som sugs in genom springan i dörren skapar även en luftström genom rummet; som kallas för överluft. Om er badrumsdörr inte har en springa bör ni byta ut den. Det är också viktigt att komma ihåg att man alltid bör hålla dörren till badrummet stängd när det finns mycket fukt i rummet.
För att läsa mer om ventilation och olika ventilationssystem, se Trygga Renoveringars ventilationssektion.

El i badrum

I bad- och duschrum där det finns fukt och många jordade föremål är riskerna för svåra elolyckor högre. Därför får du som privatperson inte göra några elektriska installationer i våtutrymmen på egen hand. Endast auktoriserade elinstallatörer får göra elarbeten i dessa utrymmen.
I Svensk Elstandard, ”Elinstallationer i badrum”, beskrivs hur ett badrum delas in i olika områden. Detta beror på att miljön i ett badrum inte är homogen, dvs. inte likadan i hela utrymmet. Reglerna är därför olika i olika områden beroende på dels hur mycket vatten man kan förvänta sig att det kan förekomma, dels i vilket ”skick” personer inom respektive område förväntas vara i. Med skick avses om personen förväntas vara torr eller våt samt påklädd eller avklädd. Detta är faktorer som påverkar risken för skador om man utsätts för en strömgenomgång. Risken för skada är väsentligt mindre om man är torr och påklädd i en torr miljö än om man är våt och avklädd i en blöt miljö.
Badrummet är ett våtutrymme där det förekommer både direkt vattenutsatthet men även fukt som påverkar elen i rummet. Våtutrymmen delas därför in i fyra olika områden beroende hur utsatt respektive område är för vatten och fukt. Vilket område man befinner sig i ställer olika krav på de elinstallationer man planerar att installera. För att se en genomgång av de olika områdena och kraven, se Trygga Renoveringars video om el i badrum.

Varje område har en lägsta så kallad IP-klass som får lov att användas. Område 0 kräver IPX7 medan område 1 och 2 kräver lägst IPX4. Material i område 1 och 2, som utsätts för vattenbesprutning, behöver dock minst ha kapslingsklass IPX5. I området utanför dessa områden, det oklassade området, gäller reglerna enligt elinstallationsreglernas avsnitt 751 om fuktiga och våta utrymmen. Vanligtvis bedöms hela badrummet vara ett fuktigt utrymme och då gäller en minsta kapslingsklass IPX1. Detta gäller exempelvis alla lampor som monteras inom det oklassade området i ett badrum.
Det finns också särskilda krav för vart exempelvis vägguttag får installeras. Ett vägguttag måste placeras utanför områdena 0,1 och 2.
Toalettrummet räknas, enligt Elsäkerhetsverket, som ett torrt utrymme. Det finns därför där inte samma strikta krav på elinstallationer som det gör i bad- och duschrummet. Elmateriel i torra utrymmen ska normalt ha en IP-beteckning på IP 2X. Gällande vägguttag, där det i badrummet ej är tillåtet att ha den närmare än 60 cm från blandaren vid handfatet, finns det i något sådant krav i toalettrummet. Trygga Renoveringar rekommenderar dock att man ej heller där placerar vägguttag närmare blandaren än 60 cm eftersom risken för vattenöversköljning kan bedömas vara likartad i detta rum som i badrummet.
Själva IP-klassificeringen bygger på att elektrisk materiel klassificeras med en tvåsiffrig sifferkod som anger vilket skydd en kapsling erbjuder. Denna sifferkod kallas för IP-beteckning vilket står för International Protection vilket är ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser. Beteckningen anger vilket skydd en kapsling ger mot dels åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, dels skydd för materiel inuti kapslingen mot inträngande fasta föremål eller vatten. Dammpartiklar räknas i detta sammanhang till fasta föremål.
Den första siffran i IP-beteckningen beskriver skyddet mot fasta föremål. Denna siffra anges med ett värde från noll till 6 där noll betyder att den är helt oskyddad medan sex innebär att kapslingen är dammtät.
Den andra siffran anger hur väl kapslingen står emot vatten. Denna siffra anges med ett värde från 0 till 8 där noll betyder att den inte har något skydd mot vatten alls medan åtta betyder att den kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller bli farlig. Se ovan tabell för de olika IP-klasserna.
För den som vill läsa mer om el, se Trygga Renoveringars elsektion.

Målning

Även vad gäller målning I våtrum finns det branschregler som styr hur arbetet ska utföras. De branschregler som gäller är ”Måleribranschens regler för våtrum” vilka innehåller krav på entreprenörer/måleriföretag som utför måleriarbeten i våtrum och på leverantörer av målningssystem för våtrum.
För måleriarbete i våtrum är det därför viktigt att man använder sig av för våtrum behöriga målare. Man måste också använda för våtrum godkända färger. De målningssystem som används ska vara godkända av MVK.
Branschreglerna är en praktisk tillämpning av Boverkets byggregler. Branschreglerna för målning bygger på en klassindelning som är anpassade efter Boverkets byggregler. Klassindelningen består av två klasser, klass VT (vattentätt ytskikt) och klass VA (vattenavvisande ytskikt). Denna klassindelning följer direkt av hur våtrum delas in i de två våtzonerna där våtzon 1 är utrymme med krav på vattentäta skikt och våtzon 2 är utrymme med krav på vattenavvisande ytskikt.
Det som kanske är vanligast att måla i ett badrum är taket vilket normalt räknas som våtzon 2 varför det räcker med klass VA. Det samma gälle rom man exempelvis målar väggarna i toalettrummet. Däremot krävs det klass VT om man målar i våtzon 1, alltså exempelvis väggarna i duschutrymmet.

Intyg

Ett badrum ska byggas enligt Boverkets Byggregler, gällande branschregler och monteringsanvisningarna för alla material och produkter som används ska följas.
När ni anlitar professionella entreprenörer för er badrumsrenovering är det därför väldigt viktigt att ni anlitar auktoriserade hantverkare som följer gällande lagar och branschregler. Sker så ej är risken att er hemförsäkring ej täcker en eventuell framtida skada. Som bevis på att ert badrum är korrekt byggt ska ni få intyg från de auktoriserade hantverkarna.
Gällande tätskikt i våtrum finns det som tidigare sagts två olika branschregler som kan följas vid en badrumsrenovering. Antingen BKR:s branschregler för våtrum (BBV) eller AB svensk Våtrumskontroll (GVK) branschregler ”Säkra Våtrum”. Såväl BKR som GVK ger ut ett intyg som bevis på att ni har ett badrum som är byggt enligt branschreglerna. BKR kallar beviset enligt BBV för kvalitetsdokument. GVK kallar beviset om våtrum enligt Säkra Våtrum för Våtrumsintyg.
För VVS-installationer ska ni få ”intyg om säker vatteninstallation” och för måleriarbeten ska ni efter avslutat arbete få ett kvalitetsdokument. För elinstallationer ska ni få dokumentet ”Försäkran om utförd elinstallation hos konsument”
Dessa dokument är era garantier för att er hemförsäkring ska täcka en eventuell framtida skada i ert badrum. De är även värdehandlingar ni kan använda vid en eventuell försäljning av er lägenhet eller ert hus. Se denna tabell för en sammanställning av de intyg ni ska få.

Badrumsguiden, Steg 4 – Planlösningen

Efter att ni har gjort en behovsanalys, lagt en budget och skapat er en uppfattning om vad lagar och branschregler säger har ni grunderna klara och kan på allvar börja planera ert badrum. Det är nu dags att börja fundera på planlösningen i det nya badrummet.
För att kunna fundera igenom planlösningen måste ni först mäta upp ert badrum samt göra en enkel ritning över detta. För att se vilka de viktiga måtten är samt hur man gör en enkel skalenlig ritning, se Trygga Renoveringars instruktionsvideo.
Det första ni bör göra efter att ha ritat upp ert befintliga badrum är att fundera igenom om ni har varit nöjda med den planlösning ni har idag. Det enklaste är såklart att bibehålla samma planlösning men då en badrumsrenovering är ett kostsamt projekt, och ni sannolikt ej kommer att göra om det under de kommande 10 till 15 åren, bör ni ta chansen att ändra planlösningen nu om ni tror att något alternativ skulle vara bättre.
När ni sedan börjar fundera olika tänkbara planlösningar kan det vara bra att utgå från tre områden i ert badrum; dusch/bad, toalett och handfat. Dessa är de tre områden som används och de olika områdena har också olika syften. Planera varje område så att det kommer att fungera för familjens storlek och era rutiner. Toaletten är exempelvis typiskt ett område som används när en person är ensam i badrummet medan flera personer sannolikt kan vistas samtidigt kring de övriga områdena. Det är exempelvis sannolikt vanligt att någon står vid handfatet samtidigt som någon duschar eller att flera familjemedlemmar samtidigt vistas kring handfatet.

Gällande platsen för toaletten bör ni säkerställa att ni har tillräckligt med utrymme mellan toalettstolen och eventuell vägg, dusch eller annan installation framför. Enligt svensk standard ska detta avstånd vara minst 120 cm vilket är vad som gäller vid nybyggnation och har att göra med att minst ett badrum på entréplan idag måste vara handikappanpassat. Renoverar ni ett befintligt badrum, och har mindre yta än så att röra er med, räcker det dock med mindre utrymme för att toaletten ska kunna användas på ett praktiskt sätt. Provsitt nuvarande toalett och mät hur långt ut era ben når när ni sitter ner så får ni en känsla för hur mycket utrymme ni behöver. Tänk dock på att om ni har planerat att ha en vägghängd WC, så måste ni bygga ut väggen mellan 20 och 30 cm för att få plats med vattencisternen.
Något annat som är viktigt att tänka igenom är utrymmet där ni planerar att ha duschen. Standardmått på duschhörnor är 90 gånger 90 cm eller 80 gånger 80 cm. Ta höjd för att ni åtminstone behöver detta utrymme. För det lilla badrummet är ett bra alternativ att välja dörrar som går att fälla inåt så att duschplatsen tar minde plats när den ej används. Det finns såväl mindre som större duschhörnor, och ni kan även skräddarsy lösningar som passar just er, men utgå från dessa standardmått när ni börjar skissa på ert badrum.
När det gäller området kring handfatet är det viktigt att säkerställa att man har tillräckligt med utrymme kring det så att man kan röra sig smidigt. Ta även höjd för att ni sannolikt kommer att vilja hänga handdukar i dess närhet.
Använd er ritning och rita ut de olika installationerna ni önskar. Försök att tänka igenom planlösningen ordentligt så att den fungerar i praktiken. För att underlätta att visualisera det färdiga resultatet kan ni tejpa upp de olika installationerna på golvet i ert badrum. På så sätt kan det vara lättare att se om utrymmena kring exempelvis handfatet, framför toalettstolen och kring duschen kommer att vara tillräckliga.
Även när det gäller utseendet på badrummet finns det några saker som kan vara bra att ha i åtanke när planlösningen planeras. Det ger ofta ett trevligare intryck att mötas av handfatet och badrumsspegeln när man kommer in istället för att gå direkt in i toalettstolen. Det är typiskt också trevligare om toalettstolen är så avskild som möjligt från det övriga badrummet. Det kan också ge ett trångt intryck om man direkt går in i duschen. Att mötas av stora speglar ger däremot det lilla badrummet ett större intryck.
Har ni råd och verkligen vill fundera igenom ert badrum kan det vara en bra idé att ta in en arkitekt för att rita på planlösningen. Framförallt om ni upplever ert nuvarande badrum som för trångt kan det vara ett bra alternativt att låta en arkitekt titta på om ni kan ta ytterligare utrymme i anspråk eller om det kanske är så att det skulle vara en bra idé att flytta på badrummet till ett annat rum. En arkitekt kan enkelt titta på hela bostaden och komma med ett förslag som passar era behov både vad gäller funktion och design. Tänk dock på att en flytt av ett badrum kan vara en komplicerad sak. För att läsa mer om vad som gäller om man flyttar ett badrum se Trygga Renoveringars sektion om ”Flytt av badrum eller kök”.

Badrumsguiden, Steg 5 – Designen

Nästa steg i er planering är den som många finner vara den roligaste, nämligen hur badrummet ska se ut.
Badrummet är dock kanske inte det första rum man har i åtanke när man tänker på hemmets utseende och design. Det ger dock ökad trivsel i ens hem om badrummet är vackert och trivsamt. När man ändå ska renovera är det därför värt att lägga lite extra tid på att fundera igenom hur man faktiskt vill att badrummet ska se ut. Tänk på att badrummet är det första man besöker när man vaknar varje morgon. Ett vackert badrum ger därför en bra start på dagen.
Det kanske största beslutet gällande utseendet på ert badrum är vad ni väljer att ha på golv och väggar. Detta är vad som mer än något annat kommer att sätta prägeln på ert badrum. Det finns även en mängd olika typer av designer och stilar på handfat, wc:s och all annan installation i badrummet. Det mesta gällande design handlar självfallet om tycke och smak. Fundera generellt igenom vilka färger och vilken stil ni brukar gilla och vad som skulle passa i ert hem. Sök inspiration genom att läsa inredningstidningar och inredningsbloggar. Åk ut till badrumsleverantörerna och titta vad de har för exempelbadrum uppställda samt läs på deras hemsidor och titta i deras broschyrer. Kanske har ni vänner som nyligen har renoverat, besök då dem för att titta om de har gjort något ni finner särskilt snyggt.
Gällande färgvalen är även det i första hand en fråga om tycke och smak men det kan vara bra att tänka på att ljusare färger skapar mer rymd än mörka färger. Har man ett litet badrum kan det därför vara att föredra att använda ljusare färger. Andra knep för att få ett rum att se större ut än vad det är, är att jobba med stora speglar.
Har ni råd kan det vara en idé ett ta in en inredningsarkitekt, eller stylist, för att hjälpa er med idéer om vad ni kan göra. De kan också hjälpa till med att skapa en enhetlig känsla i ert hem så att inte det nya badrummet stilmässigt bryter helt mot er övriga stil i hemmet.

Badrumsguiden, Steg 6 – Produkterna

Nästa steg i er planering är att gå igenom de olika produkter ni ska ha i ert badrum. Just gällande badrummet är det viktigt att man har bestämt alla produkter innan själva renoveringen startar eftersom det kommer att påverka hantverkarnas grundarbete. Vet de ej vilken typ av blandare ni har tänkt er, vart ni ska ha handfatet eller om ni vill ha en vägghängd eller golvstående WC kan arbetet ej påbörjas eftersom i princip det första hantverkarna kommer att göra är att dra rören till rätt platser.
Ni står därför inför en mängd val innan er badrumsrenovering kan påbörjas. Trygga Renoveringar hjälper er med planeringen genom att gå igenom vad som är viktigt att tänka på gällande de olika produkterna. Trygga Renoveringar ger er den allmänna information ni behöver för att kunna påbörja ert letande efter de produkter som passar era behov.
Använd Trygga Renoveringar anteckningslista för att anteckna och summera produktegenskaper som är av vikt för er under tiden ni läser om respektive produkt.

Badrumsguiden, Steg 7 – Badrumsleverantören

Ni har nu kommit tämligen långt i er planering. Ni har funderat igenom vilka produkter ni vill ha, hur ni vill att ert badrum ska se ut och ni har suttit hemma och skissat på en tänkbar planlösning i ert nya badrum. Kanske känner ni er ganska klara med er planering och vet vad ni vill ha. Kanske har ni kört fast och kommer inte fram till någon lämplig planlösning även om ni har en tydlig bild av vad det är ni önskar i ert blivande badrum.
Det är nu dags att åka ut till en eller flera badrumsbutiker för att slutföra er planering. De flesta badrumsbutiker är återförsäljare av flera leverantörer av badrumsprodukter så åker ni till någon av de stora butikerna får ni flera alternativ att välja bland. Har ni tänkt er en förhållandevis låg budget kanske ni redan vet att ni kommer att inhandla era varor på ett billigare ställe men det skadar ändå inte att besöka flera butiker. Fördelen med att besöka mer än en leverantör är att ni får fler olika infallsvinklar och får tips och idéer som den andre badrumsexperten kanske inte har tänkt på.
Innan ni åker ut till butiken, för att få professionell hjälp med ert blivande badrum, är det viktigt att ni har gjort de tidigare stegen i Trygga Renoveringars guide. Det är viktigt att ni själva har en tydlig målbild och framförallt att ni vet vad som är absoluta måsten för er. Oavsett vilka tips de kommer med måste ni säkerställa att ni får med det som verkligen är viktigt för just er. Det kan mycket väl vara så att ni kommer att behöva kompromissa, av budget- eller utrymmesskäl, varför ni måste vara säkra på vad som är extra viktigt i ert badrum så att ni inte stryker fel saker utan att riktigt tänka efter varför.
När ni är i badrumsbutiken bör ni börja med att förklara er behovsanalys så att de förstår vad ni söker och vad som är extra viktigt er. Berätta även vad er tänkta budget är. Ni visar också tidigt er ritning där ni har de viktiga måtten samt era tankar gällande planlösningen. Utan dessa uppgifter kan de inte hjälpa er med planeringen. Gällande planlösningen är det dock något ni verkligen ska diskutera med badrumsspecialisterna. Det kan vara så att det finns ett bättre alternativ än vad ni först har sett framför er. Förklara också vilket utseende ni gillar. Vad har ni tänkt er för stil och färg på badrummet? Visa gärna en bild på något ni gillar eller också har kanske just denna leverantör ett badrum som ni redan stilmässigt har tittat ut.  Ni förklarar också era tankar kring produkter så att de får en uppfattning om vad det är ni söker.
När ni är i badrumsbutiken så tänk på att personalen är experter på detta område. Ha därför ett öppet sinne och lyssna på deras tips och råd. De hjälper dagligen kunder med att planera badrum och vet både vad som är praktiskt och vad som brukar se snyggt ut. Försök också att inte fastna i detaljer utan fokusera först och främst på de stora frågorna som planlösning och de viktiga vatteninstallationerna såsom WC, handfat och dusch. Det är detta ni behöver för att sedan kunna åka hem och fundera på om ni är på väg mot ert drömbadrum eller ej. Detaljerna kan ni lösa senare.
När ni åker hem från badrumsbutiken har ni förhoppningsvis med er en ritning på ett förslag till badrum samt förslag på produkter och kakel/klinker eller våtrumstapet. Nya frågeställningar och tankar kommer sannolikt att ha väckts som ni tar med er hem för att fundera över. Ni kommer även att ha fått en första prisuppskattning på materialkostnaden samt en ungefärlig leveranstid.

Badrumsguiden, Steg 8 – Säkerställandet

När ni kommer hem från besöket hos badrumsbutiken har ni en ritning över ett badrum samt ett antal frågeställningar ni behöver tänka igenom. Ni har även fått en första prisuppskattning gällande materialkostnaden för ert badrum. Kom dock ihåg att det sannolikt saknas en del detaljer samt att ni ännu ej har någon offert gällande arbetskostnaden.
Det är nu dags att stanna upp och säkerställa att detta verkligen är det badrum ni vill ha samt att det ryms inom er budget. Det är också dags att kontakta hantverkare för att säkerställa att badrummet rent praktiskt går att bygga såsom ni har tänkt. Ni måste också ta in offerter gällande arbetskostnaden så att ni har en totalkostnad för er badrumsrenovering.
Det första ni bör göra är dock att fundera igenom om detta verkligen är det badrum ni vill ha. Ta god tid för detta då ni sannolikt kommer att leva med ert badrum under en lång tid framöver och det är ett rum där ni kommer att vistas dagligen. Fundera särskilt igenom om ni har fått med de viktiga sakerna ni har listat i er behovsanalys. På grund av alla regler som styr ett badrum är det dessutom inte så lätt att ändra något i efterhand varför det är extra viktigt att fundera igenom om det verkligen kommer att bli som ni vill.
Fundera framförallt igenom planlösningen ytterligare en gång så att den uppfyller era krav såväl praktiskt som designmässigt. Detta kan dock uppfattas vara svårt att göra med endast en ritning.

Hur ska man veta att det badrum man ser på ritningen verkligen är det badrum man vill ha? Hur ska man veta att denna ”pappersprodukt” är ett badrum man kommer att trivas i? För att underlätta kan det vara bra att försöka visualisera badrummet framför sig. Ställ er i det rum där badrummet ska vara och försök se badrummet framför er. Kommer detta badrum att bli det ni söker? Ett enkelt, men effektivt sätt att göra detta på är att tejpa upp alla installationerna på golvet i badrummet. Tejpa upp platsen där WC:n, eventuellt badkar, dusch och handfat ska vara. Försök tänka er in hur det skulle vara att vistas i detta blivande badrum. Fundera framförallt igenom så att det ej blir för trångt. Glöm ej heller att fundera igenom förvaringen en extra gång – kommer den att räcka för era behov?
Nästa steg är att ta kontakt med ett antal hantverkare, dels för att säkerställa att badrummet går att bygga enligt er plan, dels för att få in offerter på arbetskostnaden. Nöj er inte med att endast ta kontakt med en hantverkare utan kontakta minst tre stycken. Detta för att kunna jämföra deras priser men även eftersom det är en extra kontroll att diskutera ert tänkta badrum med flera hantverkare. Genom att diskutera med flera hantverkare är det lättare att säkerställa att det kommer att gå att bygga badrummet enligt er ritning och samtidigt uppfylla gällande branschregler. Får ni olika besked av olika hantverkare är det en varningssignal och ni behöver kontrollera vad som de facto gäller. När ni diskuterar badrumsrenoveringen med hantverkarna är det bra att veta att de, enligt Konsumenttjänstlagen, har en skyldighet att avråda er från sådant de anser inte kommer att gå att utföra på ett bra sätt.
Det är mycket att tänka på när man ska anlita en hantverkare. Läs därför Trygga Renoveringars sektion ”Att anlita en hantverkare” för en beskrivning av hur man bör gå till väga.  I denna sektion finner ni även offertmallar ni kan använda när ni kontaktar hantverkarna.
Slutligen måste ni stämma av att er budget håller. När ni har valt hantverkare har ni en konkret offert på arbetskostnaden. Ni har även tidigare fått ett pris från badrumsleverantören gällande materialkostnaden. Gå nu igenom totalkostnaden och jämför med er budget. Håller den? Kom ihåg att ta höjd för att ni behöver utrymme för att extra kostnader kan uppkomma under arbetets gång.

Badrumsguiden, Steg 9 – Detaljplaneringen

Nu när ni har säkerställt att er tänkta badrumsplan går att bygga samt att ni verkligen kommer att få det badrum ni önskar och att er budget håller, har ni klarat av de stora frågorna. Nu återstår endast de sista detaljerna att bestämma. Det handlar om såväl upphängningskrokar som duschhylla och toalettpappersupphängare.
Förutom de huvudsakliga förvaringsutrymmena i badrummet, i form av spegelskåp eller kommod, behöver man även någon form av förvaring, eller avställningsyta, i duschen eller vid badkaret. Detta behövs för tvål, schampo, balsam, hårinpackning och annat man behöver ha tillgång till när man badar eller duschar. Tänk på att ni behöver ha tillräckligt med förvaring för att täcka hela familjens behov. Utan tillräcklig förvaring kommer ni ha flaskor stående på golvet i duschen, eller på badkarskanten, vilket man sannolikt vill undvika.
Det finns flera alternativ att välja på, dels gällande design dels gällande hur de ska monteras. Många produkter måste skruvas fast i väggen vilket innebär att man måste borra hål i väggen och därmed också i tätskiktet. Tänk då på att området i duschen och kring badkaret är våtzon 1 och där bör man undvika att ta hål i tätskiktet. Det är tillåtet att ta hål även i våtzon 1 men varje hål som tas i tätskiktet gör att konstruktionen blir svagare varför det bör undvikas. Vill man ändå göra det bör man överlåta det åt en auktoriserad hantverkare så att det utförs på ett godkänt sätt och att man också får ett intyg efter utfört arbete.
Det finns dock flera varianter på produkter som man ej behöver borra upp varför man bör välja dessa. Ett alternativ är de enkla hyllplanen som hängs över duschdörrarna. Ett annat alternativ är de hyllplan som fästes med enkla sugproppar. Både dessa alternativ kan många tycka vara såväl opraktiska som inte så vackra. Idag finns det dock ett brett urval av produkter som kan limmas fast på kaklet. Förutom att dessa är säkra att installera är ytterligare en fördel att man enkelt kan byta ut dem senare eftersom inga hål har gjorts i kaklet.
I badrummet behöver man även krokar för såväl duschhanddukar och badrockar som för små handdukar. Man behöver även en upphängningsanordning för toalettpappret och kanske också till toalettborsten. Även vad gäller dessa produkter bör man välja sådana som limmas upp för att slippa ta hål i tätskiktet – framförallt om man vill ha krokarna inom våtzon 1. För att läsa mer om vad som gäller i ett badrum se ”Branschregler – Våtzoner och Täthetsklasser”.
Gällande stilen på hyllplan, krokar och andra smådetaljer i badrummet handlar det såklart om tycke och smak. En generell rekommendation är dock att försöka få en så enhetlig inredning som möjligt. Försök exempelvis att välja samma färg på hyllplan och krokar som på blandare och andra detaljer i närheten. Med för många olika färgval kommer badrummet att ge ett brokigt intryck.
Slutligen behöver man sannolikt även en papperskorg i badrummet och för de som saknar en separat tvättstuga i sitt hem kanske man även önskar ha en tvättkorg i badrummet. När badrummet planeras är det därför viktigt att ta höjd för att även dessa ting ska få plats om man så önskar. Något annat som kan vara bra att ha i ett badrum är en halkmatta. En halkmatta minskar risken för halkolyckor betydligt. Kom ihåg att våta golv snabbt blir väldigt hala. Sätt även gärna en halkmatta i badkaret eftersom små barn gärna står upp och leker i badkaret vilket gör att det är lätt att halka och slå sig på alla hårda kanter på badkaret.

Badrumsguiden, Steg 10 – Beställningen

Ni har nu gått igenom alla de viktiga stegen och har planerat er badrumsrenovering väl. Ni är väl förberedda och är redo att beställa allt material och låta arbetet påbörjas.
Det är en mängd olika varor ni ska beställa, allt från olika produkter till ytskikt. Vissa saker måste vara på plats tidigt för att hantverkarna ska kunna utföra sitt arbete medan andra saker egentligen inte behöver vara på plats förrän arbetet är klart.
För att säkerställa att ni inte glömmer att beställa något kan ni använda Trygga Renoveringars inköpslista som hjälp. Förutom att fylla i alla de olika varorna ni ska beställa fyller ni här även i leveransdatum så att ni tydligt kan kommunicera detta till hantverkarna. Använd även checkrutorna: ”beställt” respektive ”levererat”, för att lättare ha kontroll över försenade leveranser och/eller bortglömda beställningar. Slutligen fyller ni i pris i inköpslistan så att ni löpande kan följa upp era utgifter i förhållande till budgeten.
När allt material är beställt är det dags att låta den, eller de, hantverkare ni har anlitat påbörja sitt arbete. Den stora delen av ert arbete, i och med att ni har planerat renoveringen väl, är nu avklarat.
Ni har goda förutsättningar att få ett lyckat resultat av er renovering och samtidigt undvika större komplikationer under arbetets gång. Det finns dock några saker som är bra att tänka på även under tiden då hantverkarna utför sitt arbete. I sektionen ”Arbetets gång” ger vi er de avslutande tipsen ni behöver för att nå målet – det badrum ni drömmer om.