Arbetets gång – Kök

Har ni planerat er köksrenovering väl, så att ni är en bra beställare, och samtidigt anlitat en auktoriserad hantverkare med rätt försäkringsskydd och med goda referenser från tidigare kunder – har ni goda förutsättningar att få ett bra resultat.
Den största delen av ert eget arbete är nu avklarat och det är dags för hantverkarna att ta över och utföra det faktiska renoveringsarbetet. Det finns dock ett antal saker att tänka på även under arbetets gång.
Den sista delen av att vara en bra beställare är att man också är närvarande under själva arbetet. Hur närvarande ni behöver vara beror till viss del på vilken entreprenadform ni har valt. Har ni valt delad entreprenad vilar ett stort ansvar på er eftersom det då är ni som ansvarar för att säkerställa att rätt hantverkare är på plats vid rätt tillfälle. Har ni valt total- eller generalentreprenad ligger detta ansvar istället på byggledare.
Oavsett entreprenadform är det dock viktigt att ni är närvarande under hela arbetet. Det kan, och kommer sannolikt att så göra, dyka upp frågetecken under arbetets gång som hantverkarna behöver ha svar på för att inte arbetet ska stanna upp. Det kommer alltid att vara detaljer, oavsett hur väl förberedda ni är, som ni inte har tänkt på förrän just det momentet dyker upp under själva arbetet. Givet att ni då är tillgängliga är det mycket lättare att svara på frågor och ta beslut under arbetets gång än vad som är fallet om ni befinner er på annan ort eller i ett annat land. Det kan också handla om försenade, eller felaktiga, leveranser eller någon beställning ni helt enkelt har missat. Allt är mycket lättare att lösa om ni är närvarande och det ökar sannolikheten att resultatet blir som ni vill samt att arbetet blir klart i tid. Åk alltså inte på semester under renoveringen eftersom ni kanske tycker att det är jobbigt att vara hemma under arbetet. Boka hellre en semester efter att renoveringen är klar för att fira ert nya kök. Det är ett klart bättre alternativ än att få semestern förstörd på grund av att renoveringen inte går som planerat.
När arbetet ska påbörjas är det viktigt att ni bokar in ett uppstartsmöte med byggledaren för att gå igenom arbetets gång och i vilken ordning allt kommer att ske. Be byggledaren att definiera ungefärliga datum för respektive moment. Be också byggledaren att ange vilket material han eller hon behöver vid respektive moment så att ni kan säkerställa att era leveranser kommer i tid. Optimalt är att ni har allt material på plats väldigt tidigt under arbetets gång så att ni kan vara säkra på att byggarna alltid har det material de behöver vid respektive tidpunkt.
Har ni valt delad entreprenad bör ni boka in samtliga berörda parter på ett uppstartsmöte så att ni alla tillsammans kan gå igenom tidplanen.
När arbetet har påbörjats bör ni vara närvarande och successivt kontrollera att arbetet går som planerat och att resultatet blir enligt vad ni har beställt. Boka in regelbundna möten med byggledaren – exempelvis en gång i veckan, förslagsvis på måndagen inför att den nya arbetsveckan ska påbörjas. På dessa möten kan ni gå igenom planen och bocka av vad som är gjort samt diskutera eventuella problem eller frågeställningar som har dykt upp. Påminn hela tiden byggledaren att tydligt kommunicera om det är något material som fattas så att ni i god tid kan beställa det så att det levereras i tid. Försenade leveranser är en vanlig orsak till att arbeten blir försenade. Tänk också på att hantverkarna sannolikt har flera pågående arbeten samtidigt, och kommande arbeten inplanerade, varför de kanske måste påbörja nästa projekt om någon eller några av era leveranser är försenade. Ser ni till att era leveranser kommer i god tid, så att hantverkarna kan arbeta effektivt, sparar ni tid för såväl er själva som för hantverkarna.
Något annat som är väldigt viktigt vid en köksrenovering är att ni meddelar hantverkarna vart man stänger av vattnet till lägenheten eller huset. Detta är något de måste känna till eftersom det är ett antal vatteninstallationer i ett kök och de måste kunna stänga av vattnet både när en del moment ska utföras men även som en nödåtgärd om något går fel under arbetet gång.
För att er renovering ska bli så harmonisk som möjligt är det också viktigt att ni meddelar era grannar att ni ska renovera. Detta är framförallt viktigt om ni bor i lägenhet eftersom grannarna då väldigt konkret kommer att påverkas av renoveringsarbetet. Meddela grannarna när arbetet förväntas starta och hur länge ni tror att arbetet kommer att pågå. Var även noga med att meddela under vilka dagar särskilt störande moment kommer att utföras. Genom att tydligt, och i god tid, kommunicera med era grannar skapar ni förståelse för att det kommer att vara ett visst inslag av störande moment under arbetets gång. Det kan också vara bra att säkerställa att det inte blir alltför smutsigt kring er tomt om ni bor i hus eller i trappuppgången om ni bor i lägenhet. Försök att tänka er in i hur ni själva skulle uppleva det om det var en av era grannar som renoverade. Ju mer hänsyn ni visar ju färre arga samtal kommer ni att få under arbetets gång vilket sparar er såväl tid som energi.
När hela renoveringen är klar bör ni slutligen besiktiga slutresultatet. Kom också ihåg att ni ska få relevanta intyg efter slutfört arbete. Tänk på att aldrig betala innan hela renoveringen är slutförd och godkänd. Skulle något visa sig vara fel har ni ett mycket starkare förhandlingsläge om ni inte har betalat. Ni har all rätt att hålla inne med en skälig del av betalningen om ni anser att arbetet inte är färdigställt eller om ni anser att det ej är korrekt utfört.